İSLAM ARAŞTIRMALARI VAKFI (İSAV) ZİYARETİ!

 

Üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ, 16 Mart 2016 tarihinde İstanbul’da  İslam Araştırmaları Vakfı’nı (İSAV) ziyaret etti. Türkiye Koordinatörümüzün de katıldığı ziyarette, İSAV’ın ilmi ve kültürel faaliyetleri konusunda   sunum yapılmasının yanında, Vakıf Başkanı Prof. Dr. Ali ÖZEK’ten Vakıf hizmetleri ve çalışmalarının vasıfları hakkında yararlı malumat alındı. Başkan Prof. Dr. Ali ÖZEK, konuklarını öğle yemeği verdi ve ikramu izzette bulunduktan sonra  yolcu etti.