Тарих,дінтану және халықарылық қатынастар кафедрасы

Жалпы ақпарат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

«Тарих, дінтану және халықаралық қатынастар» кафедрасы

Кафедра меңгерушісі – философия ғылымдарының кандидаты, доцент Исатаева Гульнара Жаксылыковна.

Кафедра 5В020200 – «Тарих», 5В020600 – «Дінтану» және 5В020200 – «Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша жоғары дәрежелі мамандарды дайындайды.

Қазіргі таңда кафдраның басты мақсаты болашақта тарих, дінтану, халықаралық қатынастар мамандығы бойынша жоғары дәрежелі жаңа технологиялармен, ғылыми жетістіктермен және де жаңа халықаралық қатынастар базасында кадрларды дайындау.

Студенттерді кредиттік жүйемен оқытуға байланысты, оқытушылар мен профессорлар студенттердің интерактивтік тәсілмен және білім беруге жаңа ғылыми жетістіктерге ерекше назар аударады. Барлық лекция, семинар, лабораториялық жұмыстар жаңа тәсілмен жүргізіледі. Интерактивтік тақталар мен электрондық оқулықтар қолданылады.

Барлық мамандыққа байланысты әр пәннің силабусы мен білім бері тәсілінің комплексі дайындалады.

Кафедраның оқытушылары мен профессорлары болашақта жоғары дәрежелі кадрларды дайындауда осымен олар Қазақстанның дамуына үлес қосуда.

Кафедра ППС әрдайым өзінің квалификациясын жоғарлатып, әртүрлі халықаралық және ЖОО арасында өтетін ғылыми – практикалық конференцияларға дөңгелек столдарға қатысады. Университетте өтетін барлық іс – шараларға кафедраның студенттері белсенді қатысады.

 

«Тарих және халықаралық қатынастар» кафедрасының меңгерушісі тарих ғылымдарының кандидаты Ноғаева Зәуре Каттебайқызы.

«Тарих» мамандығы – отандық және шетел тарихы, археология, этнология, музей ісімен ескерткіштерді қорғау, мұрағаттану саласында жоғары дәрежелі маман дайындау ісінде орталық болып табылады. «Тарих» мамандығы бойынша ұлттық, тарих және тарихи, психология мен педагогика, Қазақстан ғылымының теоретикалық және практикалық зерттеушілері Ақтамбердиева З.С, Молдабаева М.М, Амирова А.С, Симтиков Ж.К, Абиев Ж, Жыланкозова А.Т, Имашова Н.Д, Кусаинова К.Т, Изтаев В.А, Аййылдыз Эюп, Карибаев Ж.А, Байбугунов Б.А, Жиеналиев Ж.А, Ермекбаев А.А, Хайрулдаева А.М, Нурбекова Г.С, Иманбаев Е.Р өздерінің білімімен бөлісіп Қазақстан Республикасының білім стандарттарына сәйкес бәсекеге қабілетті мамандарды дайындап шығарады.

«Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша Сыдыков А.Ж, Ақтамбердиева З.К, Туганова Э.А, Аййылдыз Эюп, Семтиков Ж.К, Оразбай М, Изтаева В.А, Кусаинова К.Т, Жиеналиев Ж.А, Хайрулдаева А.М, Ермекбаева А.А, Қожахметов К.К, Сарсенбаева Ж.Г оқытушылары теориялық және практикалық халықаралық қатынастар тарихы, геосаясат, халықаралық қатынастар қазіргі таңдағы жүйесі, дипломатиялық қатынастар және т.б аспектілер бойынша білім береді.

 

5В011400 – «Тарих» мамандығы

Шет тілдер және іскерлік карьера университетінде 5В011400 - «Тарих» мамандығы 2005 жылы ашылды. «Тарих» мамандығының білім бағдарламасының тізімі жоғарғы оқу орнының Ғылыми кеңес Дублин дескрипторынажәне Еуропалық квалификациясына сәйкес.

Білім беру бағдарламаның шеңберінде келесі тәртіппен беріледі:

Міндетті циклдің пәндрі бойынша «Археология», «Этнология», «Деректану», «Алғашқы қауым тарихы», «Ежелгі әлем тарихы», «Орта ғасырлар тарихы», «Азия және Африка елдерінің орта ғасырлар тарихы»,«Әлемдік діндер тарихы».

Профилдік пәндер циклі бойынша «Еуропа және Американың қазіргі заман тарихы», «Африка және Азия елдерінің қазіргі заман тарихы», «Дінтану пәнінің сабақ беру әдістемесі», «Қосалқы тарихи пәндер», «Тарихи өлкетану».

5В011400 - «Тарих» мамандығы бойынша аттестациядан өткен бітіруші студенттерге «Тарих мамандығы бойыншабакалавр» квалификациясы мен академиялық дәреже беріледі.

Мамандық пен мен лауазымҚазақстан Республикасының еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің 25.11.2010 жылы №385 бұйрығымен бекітілген «Жетекшілер, мамандар және басқа мамандар лауазымының анықтамасына» және «Педагогика саласының жұмыскерлері мен оларға теңестірілген лауазымдардың типтік мамандық мінездемесіне» сәйкес анықталады.

5В011400 –«Тарих»мамандығының бакалавры өзінің кәсіби қызметін білім саласында атқарады.

5В011400 –«Тарих» мамандығы бакалаврларыныңкәсіби қызметінің обьектілері:

- Мектепке дейінгі білім және тәрбие;

- Бастауыш, орта, профильді мектеп

- Арнайы мектеп

- техникалық және кәсіби білімнен кейінгі,орта білімінен кейінгі білім алуды ұйымдастыру.

5В011400 –«Тарих» мамандығы бакалаврларының кәсіби қызметінің пәні болып оқу процесін жоспарлау, білім алу қызметін ұйымдастыру, ұжымды басқару, білімгерлерді мотивациялау, кеңес беру, әдістемелік және тәрбиелік жұмыс, білім жүйесіндегі иннавациялық жұмыс болып табылады.

5В011400 –«Тарих» мамандығы бакалаврларының кәсіби қызметінің құрамына білім, эксперименталды-ғылыми, ұйымдастырушылық-басқарушылық, әлеуметтік-педагогикалық, оқу-тәрбиелік, оқу-техникалық қызмет кіреді.

 

5В020200 – «Халықаралық қатынастар» мамандығы

Дүние жүзінде халықаралық қатынастардың дамуына байланысты Қазақстан Республикасы өзінің сыртқы саясатында халықаралық қатынастар мамандығы бойынша кадрларды дайындау қажеттілігі туындады.

Болашақ халықаралық қатынастар мамандығының студенттеріне келесі пәндер: «Қазақстан тарихы», «Шет тілі», «Философия», «Информатика», «Қазақ, орыс тілі», «Әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар», «Экология», «Халықаралық құқық», «Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы», «Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы», «Дипломатиялық құжаттама», «Қазақстан Республикасының дипломатиясы», «Әлемдік интеграция үрдістері», «Көпжақты дипломатия», «Қазіргі кездегі қақтығыстар», «Халықаралық ұйымдар», «Геополитика негіздері», «Дипломатиялық этикет және протокол» және т.б жүргізіледі.

Халықаралық қатынастар мамандығы бойынша Сыдыков А.Ж, Актамбердиева З.С, Туганова Э.А, Аййылдыз Эюп, Симтиков Ж.К, Оразбай М, Изтаева В.А, Кусаинова К.Т, Жиеналиев Ж.А, Хайрулдаева А.М, Ермекбаев А.А, Қожахметов К.К, Сарсенбаева Ж.Г, теориялық проактикалық білім береді, халықаралық қатынастар бойынша геополитика, қазіргі кездегі халықаралық қатынастар жүйесі, дипломатиялық қатынастар және т.б аспектілер бойынша білім береді.

«Халықаралық қатынастар» мамандығының бакалавр түлегіне «Халықаралық қатынастар» бакалаврыдеген академиялық дәреже беріледі. Түлектердің квалификациясы мен жұмыс дәрежесі жұмыс дәрежесінің анықтамасымен, басшылардың, мамандардың және басқа да жұмысшылардың Қазақстан Республикасының еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің 22.11.2002 ж №275-П бұйрығымен беріледі.

Бакалавр түлегі Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігіне дайындалады, әртүрлі мемлекеттік басқару мекемелеріне, сыртқы саясатқа, әлемдік саясатқа, халықаралық ұйымдарға, трансұлттық корпорацияларға: референт, эксперт, аналитик, консультант маманы бойынша, аудармашы (аудармашы – референт) тіл білу дәрежесіне қарай мемлекеттік мекемелерде Қазақстан Республикасының ғылым-білім әріптесіне жоғары оқу дәрежесі қарастырылады.