І С-Ш А Р А Л А Р

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ BİLİM VE İLİM BAKANLIĞI

YABANCI DİLLER  VE MESLEKİ KARİYER ÜNİVERSİTESİ

KAZAKİSTAN  CUMHURBAŞKANI NURSULTAN NAZARBAYEV’İN

KAZAKİSTAN’IN ÜÇÜNCÜ MODERNİZASYONU: KÜRESEL YARIŞABİLİRLİK KABİLİYETİ” KONULU SÖYLEVİ’NİN UYGULAMA

 PLANI

        ETKİNLİKLER:

 1. İLMİ ETKİNLİKLER
 2. ULUSLARARASI İLMİ- UYGULAMALI KONFERANS

Konu: “KÜRESEL YARIŞABİLİRLİK KABİLİYETİ: ÇOK DİLDE EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ONU GELİŞTİRME PROBLEMİ”

Tarih: 30 Mart  2017

Yer: YDMKÜ-Farabi Salonu

 1. ULUSLARARASI İLMİ KONFERANS

KÜRESEL YARIŞABİLİRLİK KABİLİYETİ: XXI YÜZYILDA KADIN VE SOSYAL-EKONOMİK HAYATTAKİ YERİ”

Tarih: 07 Mart 2017

Yer: YDMKÜ-Farabi Salonu

 1. XII. ÖĞRENCİLER İLMİ- UYGULAMALI KONFERANSI

Konu: “KAZAKİSTAN’IN 3. MODERNİZASYONU:KÜRESEL YARIŞABİLİRLİK KABİLİYETİ”

Tarih: 28-29 Nisan  2017

Yer: YDMKÜ-Farabi Salonu

 1. ULUSLARARASI PANEL

Konusu: : KÜRESEL YARIŞABİLİRLİK KABİLİYETİ: YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARININ MODERNLEŞTİRİLMESİ VE AKADEMİK İLİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRME MESELESİ”

Tarih: 06 Nisan  2017

Yer: YDMKÜ_ Mehmet A. ERSOY Salonu

 1. ULUSLARARASI  PANEL

Konu: “: KÜRESEL YARIŞABİLİRLİK KABİLİYETİ: KAZAKİSTAN’IN ULUSAL EKONOMİSİNİN  KÜRESEL YARIŞABİLİRLİK KABİLİYETİNİN KAYNAKLARI VE İNOVASİYALIK TEKNOLOJİLERİN MODERNİZASYONU KONSEPTİ”

Tarih: 05  Mayıs 2017

Yer: YDMKÜ-Mehmet A. ERSOY Salonu

 1. ULUSLARARASI  PANEL

Konu:KÜRESEL YARIŞABİLİRLİK KABİLİYETİ: KAZAKİSTAN’DA LİSANS VE LİSANSÜSTÜ (MASTIR VE DOKTORA)” EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARINI MODERNLEŞTİRME GİRİŞİMLERİ”

Tarih: 19 Mayıs 2017

Yer: YDMKÜ-Mehmet A. ERSOY Salonu

 1. ULUSLARARASI SEMİNAR

Konu: KÜRESEL YARIŞABİLİRLİK KABİLİYETİ:KALİTELİ TALİM VE NİTELİKLİ TERBİYE  VERME  ANLAYIŞI TEMELİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA  EĞİTİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRME”

Tarih: 09 Haziran 2017

Yer: YDMKÜ- Ali ÖZEK Salonu

 1. ULUSLARARASI SEMİNAR

Konu: “KÜRESEL YARIŞABİLİRLİK KABİLİYETİ:YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA  MESLEKİ EĞİTİM UZMANLIKLARINI GELİŞTİRME VE ÇAĞDAŞ  UZMANLAR YETİŞTİRME PROBLEMİ ”

Tarih: 19 Haziran 2017

Yer: YDMKÜ- Ali ÖZEK Salonu

 1.  KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
 2. ULUSLARARASI KONSER

Konu: “ KADIN VE ANA  HAKKINDAKİ ŞARKILAR, TÜRKÜLER, ŞİİRLER VE OYUNLAR

Sanatçılar ve Oyuncular: YDMKÜ, AKTGTK, UKTL  Öğrencileri ve Öğretim Elemanları

Tarih: 07 Mart 2017

Yer: YDMKÜ- Farabi Salonu

 1. TEŞEKKÜR VE  ÖDÜL TÖRENİ

Konu: “Küresel Yarışabilirlik Kabiliyeti: BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARINI ÖDÜLLENDİRME”

Tarih: 07 Mart 2017

Yer: YDMKÜ- Farabi Salonu

 1. KİTAP SERGİSİ

Konu: “Küresel Yarışabilirlik Kabiliyeti:  TARİHTE  VE GÜNÜMÜZDE KADIN- ANA”

Tarih : 07 Mart 2017

Yer: Ana  Bina- Okuma  Salonu

 1. AKADEMİK VE İDARİ PERSONELEYEMEK İKRAMI

Konu:“ Küresel Yarışabilirlik Kabiliyeti:CENNET ANALARIN AYAĞININ ALTINDADIR”

Tarih: 07 Mart 2017

Yer: Üniversite  Personel Yemekhanesi

Not: Kazakistan Cumhuriyeti Başkanı Nursultan NAZARBAYEV’in “ KAZAKİSTAN’IN ÜÇÜNCÜ MODERNİZASYONU: KÜRESEL YARIŞABİLİRLİK KABİLİYETİ” Konulu halka  Söylev/Demecini gençlerimize doğru ve yeterli düzeyde  anlatmak ve açıklamak amacıyla Kurumumuz  yukarıda belirtilen ilmi, kültürel ve sosyal etkinlikleri gerçekleştirmeyi uygun görmüştür. Akademik ve idari personel, Gençlik komitesi ve Klüpler onların  kaliteli ve düzenli uygulamasından sorumludur.

Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ

             Rektör

 

 

 

       ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

       ШЕТ ТІЛДЕР ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК КАРЬЕРА УНИВЕРСИТЕТІ

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІ Н.Ә. НАЗАРБАЕВТЫҢ

«ҚАЗАҚСТАННЫН ҮШІНШІ ЖАНҒЫРУЫ: ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК» АТТЫ  ЖОЛДАУЫН ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН

   І С-Ш А Р А Л А Р:

А. ҒЫЛЫМИ  ІС-ШАРАЛАР:

   1. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ –ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ

Тақырыбы: “Жаһандық бәсекеге қабілеттілік: көп тілді білім беру жүйесі және оны дамыту проблемасы

Өтетін уақыты: 30 наурыз 2017 жыл

Өтетін орны: ШТІКУ әл-Фараби залы

    2. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ –ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ

Тақырыбы:Жаһандық бәсекеге қабілеттілік: ХХІ ғасырда әйел және қоғамдық өмірдегі орны

Өтетін уақыты:  07 наурыз 2017 жыл

Өтетін орны: ШТІКУ Мехмет Акиф Ерсой залы

3.ХІІ– СТУДЕНТТЕР ҒЫЛЫМИ –ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Тақырыбы: " ҚАЗАҚСТАННЫН ҮШІНШІ ЖАНҒЫРУЫ: ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК

Өтетін уақыты: 28-29 сәуір 2017 жыл

Өтетін орны: ШТІКУ әл-Фараби залы

                         4. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЕМИНАР

Тақырыбы: ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК: Сапалы тәлім, саналы тәрбие беру түсінігі негізінде жоғары оқу орындарында білім беру жүйесін дамыту мәселесі

Өтетін уақыты: 09 маусым 2017 жыл

Өтетін орны: ШТІКУ Әли Өзек залы

                        5. ҰЛТТЫҚ СЕМИНАР

Тақырыбы: ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК: ЖОО-да кәсіби мамандықтар мен кәсіпкерлікті дамыту

Өтетін уақыты: 19 маусым 2017 жыл

Өтетін орны: ШТІКУ Әли Өзек залы

 

 1. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПІКІР-САЙЫС

Тақырыбы: ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК: ЖОО-ын жаңғырту және академиялық білім/ғылым жүйесін дамыту» проблемасы

Өтетін уақыты: 06 сәуір 2017 жыл

Өтетін орны: ШТІКУ Мехмет Акфи Ерсой залы

 1. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПІКІР-САЙЫС

Тақырыбы: ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК: Қазақстанның ұлттық экономикасын бәсекеге қабілеттілік қайнаркөздері мен инновациялық технологияларын жаңғырту» консепті

Өтетін уақыты: 05 мамыр 2017 жыл

Өтетін орны: ШТІКУ Мехмет Акфи Ерсой залы

 1. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПІКІР-САЙЫС

Тақырыбы: ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК: Қазақстанда бакалавриат және магистратура мен докторантура бағдарламаларын жаңғырту» жолдары

Өтетін уақыты: 19 мамыр 2017 жыл

Өтетін орны: ШТІКУ Мехмет Акфи Ерсой залы

Б. МӘДЕНИ ІС-ШАРАЛАР:

 1. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНЦЕРТ

Тақырыбы: ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК Әйел және ана жайлы өлеңдер, әндер және билер

Орындаушылар және ойыншылар: ШТІКУ, AҚТГТК, ХҚТЛоқытушылары және студенттері мен оқушылары

Өтетін уақыты:07 наурыз 2017 жыл

Өтетін орны: ШТІКУ әл-Фараби залы

 1. КІТАП КӨРМЕСІ

Тақырыбы: «ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК: Тарихта жаңа күнімізде әйел - ана»

Өтетін уақыты: 07 наурыз 2017 жыл

Өтетін орны: ШТІКУәл-Фараби залы

 1. АКАДЕМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ АС БЕРУ

Тақырыбы: «ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК; Жұмақ – Аналардың аяғының астында»

Өтетін уақыты: 07 наурыз 2017 жыл

Өтетін орны: ШТІКУ персоналасханасы

 1. АЛҒЫС АЙТУ ЖӘНЕ МАРАПТТАУ САЛТАНАТЫ

Тақырыбы: «ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК: Табысты студенттер мен оқытушыларды марапаттау»

Өтетін уақыты: 07 наурыз 2017 жыл

Өтетін орны: ШТІКУ әл-Фараби залы

Ескерту: Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: Жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты халыққа жолдауын жастарымызға дұрыс және жеткілікті деңгейде түсіндіріп, анықтау мақсатымен ШТІКУ жоғарыда айтылған ғылыми, мәдени және әлеуметтік іс-шараларлды іске асыруды жөн көрді. Академиялық және әкімшілік қызметкерлер, Жастар комитеті мен клубтар, оларды сапалы және тәртіпті орынлдауы үшін жауапты.

 

Ректор, доктор, профессор Сабри Хизметли

 

 

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ BİLİM VE İLİM BAKANLIĞI

YABANCI DİLLER  VE MESLEKİ KARİYER ÜNİVERSİTESİ

 

KAZAKİSTAN’IN  BAĞIMSIZLIĞININ 25. YILINA  ARMAĞAN EDİLEN

             “Başkanım, Halkım, Devletim” isimli ULUSLARARASI İLMİ- UYGULAMALI KONFERANS

PROGRAMI

9 Aralık- Cuma  2016

9.00-9.40 : Konukları Karşılama

9.50-11.00: Açılış ve Protokol Konuşmaları

11.00-11.30: Ara/ kahve-çay ikramı

11.30-13.00: I. Genel Oturum

14.00-18.00: II. Genel Oturum

15.30.15.45: Ara/ kahve-çay ikramı

18.00: Kapanış

Açılış:

-İki Ülkenin istiklal marşının okunuşu

- YDMKÜ Rektörü Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ’nin Açılış Konuşması

Protokol Konuşmaları:

-         Baurjan BAYBEK, Almatı Valisi

-         Rıza Kaan YILMAZ, T.C. Almatı Başkonsolosu

-          Akademik Murat JURİNOV, K.C. Milli İlimler Akademisi Başkanı

-          Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ege Üniversitesi)

-          Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

 

Prof. Dr. Osman YILDIZ (Süleyman Demirel Üniv.)

 

Prof. Dr. Mustafa UĞURLU (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

 

 

Қосымша жұмыстар

-         Стенд:  ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 25. ЖЫЛЫ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

-         Стенд:   Елбасымыз- НҰРСҰЛТАН ӘБІШҰЛЫ НАЗАРБАЕВ

                СІЗДЕРДІ, ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІМЕН

                               ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

-         Елбасының портретін кіріске іліп қою

-         Университет ғимараттарымен залдарды, асхана мен аудиторияларды безендіру

-         Сертификаттарды әзірлеу

-         Тиісті мекемелер мен мемлекет кайреткерлеріне, ғұламаға құттықтау хаттар жазып жіберу

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ BİLİM VE İLİM BAKANLIĞI

YABANCI DİLLER  VE MESLEKİ KARİYER ÜNİVERSİTESİ

 

KAZAKİSTAN’IN  BAĞIMSIZLIĞININ 25. YILINA  ARMAĞAN

BAĞIMSIZLIK HAFTASI (9- 15 ARALIK 2016)

ETKİNLİKLER

 1. İLMİ ETKİNLİKLER
 2. ULUSLARARASI İLMİ- UYGULAMALI KONFERANS

Konusu: “Başkanım, Halkım, Devletim”

Tarih: 9 Aralık 2016

Yer: YDMKÜ-Farabi Salonu

 1. ULUSLARARASI PANEL

Konusu: “Bağımsızlığının 25. Yılında Kazakistan Ulusal Ekonomisinin Genel Durumu”

Tarih: 12 Aralık 2016

 1. Yer: YDMKÜ_ Mehmet A. ERSOY Salonu

ULUSAL- ÜNİVERSİTELERARASI  PANEL

Konu: “Özgür Ülkem: Kazakistan”

Tarih: 12 Aralık 2016

Yer: YDMKÜ-Mehmet A. ERSOY Salonu

 1. ULUSLARARASI SEMİNAR

Konu: “ Kazakistan 2050” Stratejisi Temelinde Ulusal Eğitim ve Öğretim”

Tarih: 13 Aralık 2016

Yer: YDMKÜ- Ali ÖZEK Salonu

ULUSAL SEMİNAR

Konu: “ Mesleğimiz: Bugünü ve Geleceği”

Tarih: 13 Aralık 2016

Yer: YDMKÜ- Ali ÖZEK Salonu

 

 1.  KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
 2. ULUSLARARASI KONSER

Konu: “ Şarkılarımız, Türkülerimiz, Folklorumuz”

Sanatçılar ve Oyuncular: YDMKÜ, AKTGTK, UKTL  Öğrencileri ve Öğretim Elemanları

Tarih: 14 Aralık 2016

Yer: YDMKÜ- Farabi Salonu  

 1. ULUSLARARASI GÜZELLİK YARIŞMASI

Konu: “ En Yakışıklı Erkek- En  Güzel Kız”

Yarışmacılar: YDMKÜ, AKTGTK, UKTL Öğrencileri

Tarih: 15 Aralık 2016

Yer: YDMKÜ- Farabi Salonu

 1. SERTİFİKA VE  ÖDÜL TÖRENİ

Tarih: 15 Aralık 2016

Yer: YDMKÜ- Farabi Salonu

 1. KİTAP SERGİSİ

Tarih : 9-12 Aralık 2016

Yer: Ana  Bina- Okuma  Salonu

 1. Uluslararası Yemek Sergisi

Tarih: 12.12.2016

Yer: Üniversite Yemekhanesi

 1.  ULUSLARARASI SPOR ETKİNLİKLERİ
 2. SATRANÇ OYUNU

Oyuncular : YDMKÜ, AKTGTK, UKTL Öğrencileri

Tarih: 13 Aralık 2016

Yer: YDMKÜ- Kapalı Spor Salonu

 1. HALAT ÇEKME

Sporcular: YDMKÜ, AKTGTK, UKTL Öğrencileri

Tarih: 13 Aralık 2016

Yer: YDMKÜ- Açık Spor Alanı

 1. ATLETİZM SPORU

Sporcular: YDMKÜ, AKTGTK, UKTL Öğrencileri

Yer: YDMKÜ- Açık Spor Alanı

Not: Kazakistan Cumhuriyeti’nin 25. Bağımsızlık Yılı Kutlu olsun. Yukarıda yer alan “Bağımsızlık Haftası: 9-15 Aralık 2016” Programı’nın kaliteli ve düzenli şekilde uygulanmasını Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi’nin Akademik ve İdari Personeli ile Öğrencilerine önemli göre olarak veriyorum. Tüm dekanlıklar ile Bölümler ona katılmak zorundadır.

Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ

             Rektör

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШЕТ ТІЛДЕР ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК КАРЬЕРА

УНИВЕРСИТЕТІ

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН ТӘУЕЛСІЗДІК АПТАСЫ (9 – 15 ЖЕЛТОҚСАН  2016 ЖЫЛ)

 ІС-ШАРАЛАР

 

А. ҒЫЛЫМИ ІС-ШАРАЛАР

   1. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ –ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ

Тақырыбы: “Елбасым,  Халқым, Мемлекетім

Өтетін уақыты: 9 желтоқсан 2016 жыл

Өтетін орны: ШТІКУ әл-Фараби залы

 

    2. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПІКІР-САЙЫС

Тақырыбы:Тәуелсіздіктің25жылдығында Қазақстанның үдттық экономикасынын жалпы  жағдайы

Өтетін уақыты: 12 желтоқсан 2016 жыл

Өтетін орны: ШТІКУ Мехмет Акиф Ерсой залы

 

3. ҰЛТТЫҚ-УНИВЕРСИТЕТАРАЛЫҚ ПІКІР-САЙЫС

Тақырыбы: "Еркін өлкем - Қазақстан

Өтетін уақыты: 12 желтоқсан 2016 жыл

Өтетін орны: ШТІКУ Мехмет Акиф Ерсой залы

4. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЕМИНАР

Тақырыбы: Қазақстан 2050” стратегиясы  барысында ұлттық білім және тәрбие беру

Өтетін уақыты: 13 желтоқсан 2016 жыл

Өтетін орны: ШТІКУ Әли Өзек залы

    5. ҰЛТТЫҚ СЕМИНАР

Тақырыбы: Мамандығымыз: Бүгіні мен болашағы

Өтетін уақыты: 13 желтоқсан 2016 жыл

Өтетін орны: ШТІКУ Әли Өзек залы

Б. МӘДЕНИ ІС-ШАРАЛАР

 

 1. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНЦЕРТ

Тақырыбы: Әндеріміз,  Өлендеріміз, фольклорымыз

Орындаушылар және ойыншылар: ШТІКУ, AҚТГТК, ХҚТЛоқытушылары және студенттері мен оқушылары

Өтетін уақыты: 14 желтоқсан 2016 жыл

Өтетін орны: ШТІКУ әл-Фараби залы

                      2. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СҰЛУЛЫҚ ЖАРЫСЫ

Тақырыбы: “ Ең әдемі жігіт Ең сұлу қыз

Сайыскерлер: ШТІКУ, AҚТГТК, ХҚТЛстуденттері мен оқушылары

Өтетін уақыты: 15 желтоқсан 2016 жыл

Өтетін орны: штіку- Фараби залы

                     3.КІТАП КӨРМЕСІ

                       Өтетін уақыты: 9-12желтоқсан 2016 ж.

                       Өтетін орны: штіку- Фараби залы

                    4. ҰЛТАРАЛЫҚ АС КӨРМЕСІ

                        Өтетін уақыты: 12желтоқсан 2016 ж.

                        Өтетін орны: штіку- Асханасы

                      4. СЕРТИФИКАТ ЖӘНЕ МАРАПТТАУ САЛТАНАТЫ

                     Өтетін уақыты: 15 желтоқсан 2016 ж.

                     Өтетін орны: ШТІКУ әл-Фараби залы

С. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СПОРТ ІС-ШАРАЛАРЫ

                       1. ШАХМАТ ОЙЫНЫ

Ойыншылар : ШТІКУ, AҚТГТК, ХҚТЛстуденттері мен оқушылары

Өтетін уақыты: 13 желтоқсан 2016 жыл

Өтетін орны: ШТІКУ Жабық спорт залы

 

                   2.АРҚАН ТАРТУ

Спортшылар: ШТІКУ, AҚТГТК, ХҚТЛстуденттері мен оқушылары

Өтетін уақыты: 13 желтоқсан 2016 жыл

Өтетін орны: ШТІКУ Ашық спорт залы

               3. АТЛЕТИКА СПОРТЫ

Спортшылар: ШТІКУ, AҚТГТК, ХҚТЛстуденттері мен оқушылары

Өтетін орны: ШТІКУ Ашық спорт залы

Ескерту: Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25 жылы құтты болсын дей отырып, жоғарыдағы «Тәуелсіздік аптасы: 9-15 желтоқсан 2016 жыл»  бағдарламасын орындау Шет тілдер және іскерлік карьера университетінің акадмиялық және әкімшілік персоналы мен студенттеріне маңызды мінддет ретінде жүктеледі. Сондықтан деканаттар мен кафедралар және басқа да орталықтар Тәуелсіздік аптасының барлык іс-шараларына белсенді түрде қатыса отырып, олардың сапалы және саналы түрде өз үлесін қосуды талап етемін.

Ректор, доктор, профессор Сабри Хизметли

 

 

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ BİLİM VE İLİM BAKANLIĞI

YABANCI DİLLER  VE MESLEKİ KARİYER ÜNİVERSİTESİ

 

 

KAZAKİSTAN’IN  BAĞIMSIZLIĞININ 25. YILINA  ARMAĞAN EDİLEN

             “Başkanım, Halkım, Devletim” isimli ULUSLARARASI İLMİ- UYGULAMALI KONFERANS

PROGRAMI

9 Aralık- Cuma  2016

9.00-9.40 : Konukları Karşılama

9.50-11.00: Açılış ve Protokol Konuşmaları

11.00-11.30: Ara/ kahve-çay ikramı

11.30-13.00: I. Genel Oturum

14.00-18.00: II. Genel Oturum

15.30.15.45: Ara/ kahve-çay ikramı

18.00: Kapanış

Açılış:

-İki Ülkenin istiklal marşının okunuşu

- YDMKÜ Rektörü Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ’nin Açılış Konuşması

Protokol Konuşmaları:

-         Baurjan BAYBEK, Almatı Valisi

-         Rıza Kaan YILMAZ, T.C. Almatı Başkonsolosu

-          Akademik Murat JURİNOV, K.C. Milli İlimler Akademisi Başkanı

-          Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ege Üniversitesi)

-          Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

 

Prof. Dr. Osman YILDIZ (Süleyman Demirel Üniv.)

 

Prof. Dr. Mustafa UĞURLU (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

 

Қосымша жұмыстар

-         Стенд:  ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 25. ЖЫЛЫ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

-         Стенд:   Елбасымыз- НҰРСҰЛТАН ӘБІШҰЛЫ НАЗАРБАЕВ

                СІЗДЕРДІ, ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІМЕН

                               ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

-         Елбасының портретін кіріске іліп қою

-         Университет ғимараттарымен залдарды, асхана мен аудиторияларды безендіру

-         Сертификаттарды әзірлеу

-         Тиісті мекемелер мен мемлекет кайреткерлеріне, ғұламаға құттықтау хаттар жазып жіберу