Yabancı Diller bölümü

Genel Bilgiler

Yabancı Diller bBölümü Hakkında Kısaca Bilgi

 

            Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer üniversitemizin oluşum şöyle   meydana gelmektedır. Yabancı Diller Bölümü Yabancı diller ve MK üniversitenin Yabancı Diller fakültesi olarak 2014 yılı Eylül ayında kuruldu.

Bölümümüz 2 anabilim dalında gündüz ve uzaktan eğitim vermektedir:

5B011900 – “Yabancı dil: 2 Yabancı diller”

5B020700 – “Tercüme işleri”.

Ve bölümde 2 anabilim dalında lisansüstü öğretimi var:

6M011900 – “Yabancı dil: 2 Yabancı diller”

6M020700 – “Tercüme işleri”.

Bölüm temel, bilimsel-pratik, bilimsel-pedagojik ve bilimsel-metodolojik bilimsel araştırmalar gerçekleştirir.

Dil ve kültür alanında lisansüstü ve lisans öğrencilerinin sosyal-mesleki ortamda profsyonel amaçlı yabancı dil becerisini oluşturma ve geliştirme amaçlanır

Bölümün Görevleri:

1)      Dil şartlarında bütün iletişimsel yetkiye sahip ve yabancı diller öğretiminde çalışabilecek ve becerikli/etkili yaklaşımı gerçekleştirmek için yabancı dil uzmanlarını hazırlama.

 

2)      Pedagoji-profsyonel yapının bilimsel faaliyetini arttırmayı sağlama, uluslararası ilişkileri genişletme, öğrenci ve öğretmenlerin hareketliliğini geliştirme.

3)      Öğrencilerin bölümün bilimsel araştırma faaliyetlerine ilgisini çekme.

Bölüm faaliyeti enstitünün gelişim stratejisinin görevi, misyonu ve hedeflerine göre organize edilir.

Bölümün statejik hedefi – Kazakistanın eğitim sürecini sağlamak için yabancı diller alanında nitelikli uzmanları hazırlamaya yönlendirilen devlet eğitim politikasını gerçekleştirme.

“Yabancı diller” bölümünün gelişiminin stratejik hedefi gelişimin kavramsal temelleri ve misyonundan kaynaklanır.

Bölüm Misyonu: Yabancı dil eğitimi,Üniversitemizde verilen eğitimin önemli bir parçası durumundadır. Üniversitenin yabancı dil eğitimi ile ilgili yaklaşımı, küreselleşmenin ve çağın gereklerine ayak uydurabilen, gelişmeleri takip edebilen, özgüven sahibi ve rekabetçi bireyler yetiştirebilmek.
Bölüm başkanı – k.f.i , doçent Bekkojanova G.K. ve Tüm öğretmenler dersleri yabancı dilleriyle yönetiyorlar.

 

Yabancı Diller Bölümü'ne bağlı görev yapmakta olan uzman kadromuz var. Kadromuzda, toplam 35’i bulan 21 yüksek lisans ve lisans,12 doktor ve Phd doktor dereceli öğretmenler bulunmaktadır.

 1. Amirova A.S. – Doktor, Profesör
 2. Aimagambetova M.M. – Uzman öğretmen
 3. Abilçanova J. - öğretmen, Yüksek lisans öğretmeni
 4. Alyakrinskii D. – Öğretmen
 5. Abdullaeva G.O. – Doçent
 6. Jalalova A.M. – Uzman öğretmen
 7. Bekkojanova G.K. – Doçent
 8. Bekmuratova A.E. –Uzman öğretmen
 9. Alipova A.T. – Uzman öğretmen
 10. Dabıltaeva R.E. – Doçent
 11. Golovçun A.A. – Profesör
 12. Zeyadaulı B. – Doçent
 13. Kerim Celep – Öğretmen
 14. Koitasova G.A. – Uzman öğretmen
 15. Kuratova O.A. – Profesör
 16. Kerimbekov T. – Öğretmen
 17. Mamedova F.Z. – Profesör
 18. İgibaeva A.U. – Öğretmen, yüksek lisans öğretmeni
 19. Oşanova Ş.J. – Laborant
 20. Popova S.V. – k.f.i. uzman öğretmeni
 21. Pak A.O. – Doçent
 22. Rahım G.J. – Öğretmen
 23. Solomıkina K.V. – Uzman öğretmen
 24. Tohtahunova M.K. – Uzman öğretmen, yüksek lisans öğretmeni
 25. Toktarbek S. – Uzman öğretmen, yüksek lisans öğretmeni
 26. Tajenova A.S. – Uzman öğretmen, yüksek lisans öğretmeni
 27. Turısbekova M.E. – Öğretmen
 28. Usenbaev M.K. – Uzman Öğretmen
 29. Halel A. – Öğretmen, yüksek lisans öğretmeni
 30. Hamraeva Ş.A. – Uzman öğretmen
 31. Şayahmetova D.B. – Profesör
 32. Yarmuhamedova K.G. – Uzman öğretmen
 33. Dulaeva E.Z. –f.i.k. Uzman öğretmen
 34. Abdrahmanova K.H. – Doçent
 35. Ali Şaban – Doktor, Profesör