Gazetecilik ile Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü

Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER

KAN. DOÇ. ERLAN KASENOV SLAMBEKOĞLU

 

 “Kazak Dili ve Edebiyatı ve Gazetecilik” Bölümü’nün Başkanı

          Kazak Dili ve Edebiyatı ve Gazetecilik” Bölümü, 2014 yılından itibaren “Turizm ve Gazetecilik” Bölümü’nden ayrılarak kendi çalışmalarını yürütmeye başlamıştır. 2016 yılından itibaren filoloji ilimlerin doçent doktoru E.S.Kasenov Bölüm Başkanlığı yapmaktadır.

Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak amacıyla öğrencileri devlet standartlarına uygun olarak eğitme seviyesini gerçekleştirmektir. Bölüm’ün eğitim ve öğretim hizmetlerinin esas yönü, Ana Bilim Dalı’na göre eğitmektir. Bu meslekî eğitim verme, ilim ve medeniyet, yönetmelik, sosyal ve teknik çalışmaları dallarında meslek sahipleri hazırlamaktır.

Bölüm 5B0050117-“Kazak Dili ve Edebiyatı”, 5B050400- “Gazetecilik”, 5B011100-“Enformatik” Ana Bilim Dalları’nda Kazak ve Rus Dillerinde, gündüz eğitiminde dilcileri ve gazetecileri hazırlamaktır. Bölümde 17 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Onlar, 6 ilim adayı, 2 doktor ve 5 master örğetim görevlileridir.   

Bölüm çalışanları daima kendi bilimini KC Bölgesel, Cumhuriyet geneli, Uluslar arası konferanslarda, seminer ve treninglerde, Türkiye, Çin ve Mısır Elçilikleri ile düzenlenen beyaz masaya iştirak ederek çalışmalarına devam etmektedirler.

Bölüm kendi çalışmalarını gelecek meslek sahiplerini hazırlama işini yönetme sistemine göre  üniversitenin Eğitim ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan evraklarla kurallar esaslarına dayanarak yürütülmektedir. 

“Kazak Dili ve Edebiyatı” Ana Bilim Dalı

Bölüm çalışanları 5B0050117- “Kazak Dili ve Edebiyatı” Ana Bilim Dalı Gündüz Eğitim Bölümü’nde meslek sahipleri hazırlamaktadır.

KC 27 Temmuz 2007 yılında № 389 III “Bilim” Yasası ve KC Hükümeti 02.09.1999 yılında №1290 “Millî Herkese Özel Bilim Standartları hazırlama, onaylama ve gerçekleştirme süresi” ile ilgili kararıyla gerçekleşitirlmektedir.

Kazak Dili’nde günümüz Kazak Dili’nin dilbilgisi, sözcükbilimi, morfoloji, sentaks, dilin çıkış ve gelişme kanunları, yazım kuralları, dünya dilleri ve onların sınıflandırılması, Kazak Dili lehçeleri, dilbilimi tarihi, devirler ve akımlar, dil araştırma yöntemleri, yabancı ülkelerrdeki dilbilimi konsepsiyonu,, Kazak Dili’ni öğretim yöntemleri v.s sistemli bilimi oluşturma yeteneklerini kavratmaktır.  

Kazak Edebiyatı dersinde çocuk edebiyatının özellikleri, görkem edebiyat özellikleri, edbî üslûp, folklor tarihi ve teorisi, Türk kökenli halklara ortak edebiyat, hanlık devir edebiyatı, şâir ve destan yazarlarının edebî şahsiyetleri, araştırmaya yönelik edebiyat, XX. asrın ilk yarısındaki Kazak Edebiyatı v.s ile ilgili bilgiler verilir.             

           5В011700 – Kazak Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı mezunları 5В011700 – Kazak Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı lisans diploması alırlar. Mezunlar yaygın eğitim ekollerinde, kolej ve yüksek okullarda Kazak Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Yüksek Eğitim Kurumları ile İlmî Kurumlarda alt ilim uzmanı olarak çalışabileceklerdir.

Kazak Dili ve Edebiyatı’nın bugünkü durumu, onun diğer eğitim dallarıyla ilişkisi, gelişmesi ve eğitimin yöntemsel esasları ile ilgili anlayışı, gelecekteki mesleğinin sosyal açıdan önemini oluşturur.

Öğretim görevlileri dil seminerlerine katılarak eğitim sürecinin önemini artırmaktadırlar. Onların pedogojik görevini almış oldukları Uluslararası sertifikalardan görebiliriz.

Bölümde yapılan eğitim faaliyetleri üniversitenin eğitim ve öğretim sürecinin önemli kısımlarından biri olmaktadır. Bölüm çalışanları günlük konularla ders programı düzenleme işini geleneksel hâle getirmektedir. Bölüm öğrencileri ile okutmanları üniversite genelinde ve şehir içi faaliyetleri düzenleme çalışmalarına da katkıda bulunmaktadırlar.

Bölüm çalışanaları her sene yaygın eğitim ekolleri ile kolej öğrencileri arasında şehiriçi olimpiyat düzenleme işini de ele almaktadır.   

“Gazetecilik” Ana Bilim Dalı

Günümüz yeni teknoloji devrinde bilişimin herkes için önemi büyüktür. Toplumun her dalıyla ilgili mâlumatlarla bilişimi avucunda tutan önemli Ana Bilim Dalları’ndan biri, Gazetecilik’tir.  Bizim üniversitemiz de bugünün talepleri dışında değil. Buna bizim bölüm delildir. Bugünde 5B050400- “Gazetecilik” Ana Bilim Dalı’nda Kazak ve Rus Dillerinde Gündüz Eğitim Bölümleri yenilikçi meslek sahiplerini hazırlamaktadır. “Gazetecilik” Ana Bilim Dalı 3 yıl, 3,5 yıllık ve 4 yıl, 5 yıllık meslekî yüksek eğitim veren 643, 3 Mart, 2001 yılında KC Millî Eğitim Bakanlığı ve İlim Bakanlığı veren Devlet çalışma izniyle 30 Aralık 2005 yılında çalışmalarını yürütmeye başladı. Sınırsız süre ile AB № 002633 Numaradır.       

“Gazetecilik” Ana Bilim Dalı’nda meslek sahipleri hazırlama işinde öğretim üyeleri büyük katkıda bulundular. Adı geçen Ana Bilim Dal’ında KC Devlet üdülünün ve Eğitim Dalı’ında emek sarf eden teşekkürnâmelerin sahipleri eğitim vermektedir. Örneğin, “2008 yılındaki Yüksek Eğitim Kurumu En İyi Okutman”, “Sevap”, “Kitap mertebesini artıran emeklerinden dolayı”, “kazakistan Cunhuriyeti Bağımsızlığı’na 20 yıl” adlı madalyaların ve KC Cumhurbaşkanı tarafından teşekkür belgesi almış JAKIP Bauırcan, KC Millî Eğitim Bakanlığı’nın teşekkürnâmesi ile yabancı Diller ve Meslekî Kariyer Üniversitesi’nin teşekkürnâmesinin sahibi BAKENOVA Rizagül, Kazak Radyosu “Hürmet” Belgesi ve Yabancı Diller ve Meslekî Kariyer Üniversitesi teşekkür belgesi almış Auezova Elmira. Bugünde “Gazetecilik” Ana Bilim Dalı’nda 5 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Onlardan üçü ilmî derecesi olan öğretim görevlileridir.

“Enformatik” Ana Bilim Dalı

“Enformatik” Ana Bilim Dalı’nın gelişmesi Yabancı Diller ve Meslekî Kariyer Üniversitesi’nin kuruluş tarihi ile doğrudan alâkalıdır. 2005 yılında “Ekonomi ve Yönetimi Düzenleme” Bölümü’nde “Enformatik” Ana Bilim Dalı açıldı.

2013-2014 eğitim ve öğretim yılında bu Ana Bilim Dalı “Turizm ve Komünikasyon” Bölümü ile birleştirildi. 

2014-2015 eğitim ve öğretim yılında «Enformatik» Ana Bilim Dalı mezunlarıderslerinin önemini artırmak amacıyla Devlet Denetimi’nden geçerek yüksek eğitim seviyesine ulaştı. мемлекеттік аттестациялаудан өтіп, жоғары білім көрсеткіштерін көрсетті.

2015-2016 “Enformatik” Ana Bilim Dalı “Gazetecilik. Kazak Dili ve Edebiyatı” Bölümü ile birleştirildi. Bugünde KC kanunlarına uygun olarak ve Yüksek Eğitim Kurumu İlmi ve Pedogojik uzmanlar (Profösör-Okutman yapısını, ilim memuru) ünvanlarına sahip olmakla ilgili kaidelerle uygunlaştırıldı.

Bölümde “Enformatik” Ana Bilim Dalı’nda 10 öğretmen bulunmaktadır. Onların arasında ilim doktoru ile ilim adayları vardır. 6 kişi, yani % 60’ı oluşturur.

KC eğitim ve öğretim dalına katkılarından dolayı Profösör okutman yapısı Devlet ödülleri, değerli ünvanları, hürmet belgeleri var. Onun içinde:

-          Millî Test, OCSB düzenleme ile gerçekleştirmeye kakılarından dolayı Teşekkürnâmeleri;

-          2012 yılında KC Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Denetim sırasındaki Cumhuriyet genelindeki test sınavına öğrencileri hazırlamaya katkılarından dolayı Hürmet Belgeleri;

-          2013 yılında Almatı şehrinde şehiriçi faaliyetlere katkılarından dolayı Teşekkürnâme v.s  

         Bilim kalitesinin önemli faktörü olan mezunların gelişmeye yönelik yeteneğine uygun olarak bu bölüm kendini gösterebildi. Bölümün perspektiv plânının gerçekleştirilmesi eğitim ve öğretim, ilmî araltırma ve terbiye çalışmalarıyla gerçekleştirildi.bölümün perspektiv gelişme plânı KC “Bilim” Yasasının, Kazakistan Cumhurieyti’nin 2005 yılındaki eğitimi geliştirmenin Devlet programının (KC Cumhurbaşkanı’nın 7 Aralık 2010), № 1118 kararıyla onaylanmıştır.), 2007-2012 yıllara KC İlmi geliştirme Devlet programının, 2011-2015 yıllardaki KC Bilimi geliştirmenin Devlet programının gerçekleştirilmesi için faaliyetler Plânının (KC Hükümeti 11.02.2010 yılındaki № 130 Kararı), Yabancı Diller ve meslekî Kariyer Üniversitesi’nin Stratejik Plânının esas kurallarının gerçekleştirilmesini içerir.

         5В011100-«Enformatik» Eğitim programıyla eğitim alan öğrenciler Kazak ve Rus Dilleri’nde eğitim veren Gündüz Bölümü (okul sonrası, özel orta eğitim ve yüksek eğitim sonrası öğretim esaslı) gruplardan oluşur.

         Bugünde 5B011100-“Enformatik” Ana Bilim Dalı’nda eğitim süreci KC Millî Eğitim Bakanlığı’nın 23.01.2008 № 26 Kararıyla onaylanan Yüksek Meslekî Eğitim’in Devlet herkese göre eğitim standartına uygun, aynı zamanda KC Millî Eğitim Bakanlığı’nın 6.08.015-2009 yılındaki Yüksek Meslekî Eğitim’in Devlet standartlarına uygun gerçekleştirildi.

5В011100-«Enformatik» Ana blim Dalı’nda öğrenci kabulü KC Millî Eğitim Bbakanlığı 03.02.2010 yılında verilen №0137441 sınırsız «Enformatik» Ana Bilim Dalı lisans eğitimi çalışma iznine uygun yürütülür.

Bölüm aynı zamanda temel, ilmî tecrübelik, ilmî pedogojik ve ilmî yöntemle araştırmalar yapmaktadır. Eğitim Kurumları’na Bilişim ve danışma gibi hizmetler sunmaktadır. Eğitim sürecine yeni teknolojileri getirmektedir.

5В011100–«Enformatik» Eğitim programında Üniversite seviyesineuygun olarak ve öğrencilerin isteklerine göre net amaçlarla görevleri, aynı zamanda puanlama ve düzeltme mekanizmi vardır.

Ana Bilim Dalı mezunları yaygın eğitim ekollerinde, liselerde, kolejlerde v.s enformatik dersi öğretmeni olarak çalışabilirler.