Turizm ve İletişim Bölümü

Genel Bilgiler

Bölüm Başkanı Doçent,  Mamoev Binali Shahpanderovich

"Turizm ve İletişim" Moskova  Uluslararası Akademisi Akademisyeni, A.A. Ostaptsa adlı Üniversıte Doçenti.

Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen impac faktörlü 2 makale, 3 kılavuz, 1 ders kitabı olmak üzere 25'den fazla yayını vardır.

1. Ders Kitabı "Turizm ve Yerel Tarih temelleri". - Almatı. - 2010.

2. Ders Kitabı "turist yerel irfan çalışmalarının temelleri" - 2010 Almaty.-.

3. Öğretici "Gezi etkinliği" - 2013 Almaty.-.

Toolkit 2014 Almaty.- - Tanbaly "müze" "Turizm - Kültür rezerv - gezi tarihsel sundu".

 

Yabancı Diller ve Mesleki kariyer Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi

Yabancı Diller ve Mesleki Кariyer Üniversitesinin İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi 2004 yılında açıldı. Öğrencilere Gündüz, Akşam ve uzaktan eğitim alma fırsatı verilmektedir. Eğitim-öğretim dili Rusça ve Kazakçadır. Fakülte bünyesinde 5B050600-İktisat, 5B050700-İşletme, 5B051100-Pazarlama, 5В050800-Muhasebe ve Denetim Ana Bilim Dalları yer almaktadır.  Fakülte Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim bakanlığı tarafından 03.02.2010  verilen №0137441 mesleğe göre lisans derecesini verme devlet lisansı temelinde eğitim öğretim vermektedir.

Fakülte mezunlarına devlet diploması verilir.

İktisadi ve İdari bilimler Fakültesinin amacı – ekonomi, işletme, muhasebe ve pazarlama alanlarında profesyonel, rekabetçi: üretici müteşebbis uzmanlar hazırlamaktır. Her zaman eğtim öğretim faaliyetlerinde yenilikleri kullanarak eğitim sürecini geliştirmeye çalışmaktadır.

Fakülte çağdaş gereksinimleri dikkate alarak fakülte öğrencilerine interaktif eğitim yöntemlerinin kullanılması ile modern eğitim yöntemleri sunar, eğitim sürecinde internet teknolojilerini ve multimedya donanımları  kullanma imkanı sağlar. Ortaöğretim okulları, lise ve yüksekokul mezunlarının yanı sıra, fakültede yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler de vardır. Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi’nde, eğitim öğretim çoktan seçmeli dersler ve kredi sistemi temelinde yürütülmektedir. Mödül sistemi, öğrencilerin eğitim öğretim   fırsatlarını güçlendirir, onlara seçme hakkı verir ve  rekabetli bir eğitim ortamının oluşmasına katkıda bulunur.

2015-2016 eğitim yılında “Ekonomi ve Turizm” anabilim dalınan 5 öğrenci Türkiyedeki devlet üniversitelerine gönderildi.

Ekonomik ve Turizm bölümünün mevzunları araştırmacı, kamuda, çeşitli kamu kurulumlarda, diplomatik yetkililer, polis, hukuk ve adalet departmanlaı, ticari kuuluşlar ve diğer alanlarda çalışmaktadırlar, yanı sıra ekonomik ve turizm bölümün uzmanları modern ve hükümete çalışma mümkün olacaktır.

Mevzunların profesyonel faaliyetleri:

  • Bilimsel, bilimsel- araştırma kuruluşların herhangı bir mülkiyeti
  • Ulusal, bölgesel devlet ve belediye yetkileri
  • Kitle iletişim araçları
  • Eğitim kurulumlarda tüm mülkiyet biçimleri
  • Uzman danışma kurulu
  • Kamu kurulumlar
  • Ticari kuruluşlar
  • Finansal kuruluşlar

Anabilim dalinin milli eğitim departamenti teorik ve pratik eğitim sağlamaktadı. Anabilim dalının öğrencileri analitik analizi ve yaratıcı düşünceyi geliştirmeye çalışıyorlar. Mevzunlara profesyonel çlışmalarda hızlı ve kolay piyasa durumuna girmelerine katkıda bulunmaktadır.

Anabilim dali eğitim programı 4’ye ayrılmaktadır: genel üniversite eğitimi, uygulamalı eğitim, özel ekonomik disiplinleri ve teorik yöntemler.

Eğitim planında teorik ders alanları iktisat teorisi, iktisat tarihi, uluslar arası ekonomi, mikro ve makro ekonomi. Uygulama  ders alanları ekonomik firmalar, uluslar arası ekonomik sektör, yönetim teorisi ve muhasebe ve işletme yönetim teorisi analizi, yanı sıra teori ve sigorta uygulamaları öğretir.