10-11 Aralık 2015’teYabancı DillerVeMeslekiKariyer  Üniversitesi, Türkiye’dengelen"ISO" (Uluslararası YönetimStandartı)uluslararası belgelendirmekuruluşutarafındanKaliteYönetimSistemi’neuygunlukbelgesininyenilenmesiiçinbaşarılı iledış denetimdengeçti  (KYS, 2008: 9001 sayılı önceki sertifikanın yerine ISO 9001: 2015. olarak yenilendi)

Rektör, dekanlar, öğretim üyeleri, öğretim departmanı, personel departmanı, kütüphane, lisansüstü eğitim bölümü dahildenetime üniversitenin tüm birimleri katıldı. Sertifikasyon için uluslararası kuruluş uzmanları  Üniversitesi'nin tüm birimlerin başarılı buldu ve  KYS'ni iyileştirilmesi için oluşturmak, uygulamak, sürdürmek gekreken yeniliklerle paylaştı. Denetim ekibi, özellikle öğrencilerle sosyal ve eğitsel çalışmaların temeli olan eğitim programlarının tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konularda Üniversite planlamacıların işi iyi organize ettiğini kaydetti. Ayrıca, Kalite Yönetim Sistemini geliştirmek için Üniversitenin gelecekteki çalışmalarında yeni ISO 9001:2015  şartlarına uygun olarak yapılacaktır.