Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ’nin
“Orta Çağlar Tarihi ve Uygarlığı” isimli kitabı basıldı.

1. Baskısı 2002 yılında Çimkent şehrinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Çimkent Enstitüsü tarafından yapılan eser, Avrasya/Ortasya gençliğine armağan edildi. 360 sayfalık eserin yarısından fazlası Genel Türk Tarihi ve Uygarlığına ayrıldı. İslam öncesi ve İslam’dan sonraki Türk Tarihi ve Uygarlığı mevcut Türk Devletleri ve milli kültürleri temelinde ele alındı; Yüce Osmanlı Devletli sahası ise özel olarak değerlendirildi.
Avrasya/Orta Asya Türk Cümhuriyetlerindeki Yüksek Öğretim Programlarına – Genel Türk Tarihi, Türk Kültürü ve Uygarkığı, Orta Asya Medeniyetler Tarihi vs. Derslerinde ders kitabı olarak da hizmet verebilecek kitab her kültür düzeydeki okuyucuya da kitap etmektedir.
Eser Kazakistan Cumhuriyeti Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Yayınları arasında yer aldı. 45 kadar kitabın yazan değerli ilim adamı Prof. Dr. Sabri Hizmetli’yi “Orta Asırlar Tarihi ve Yugarılığı” (Orta Gasırlar Tarihi jane Örkeniyeti) isimli Kazakça eserinin yayınlanması sebeli’yle tebrik ediyorum, başarılı idari çalışmalarının yanında, ilmi çalışmalarının da devam etmesini niyaz ediyoruz.


YDMKÜ ailesi adına
Prof. Dr. Houria YEKHLEF
Prof. Dr. Ulan ABDIKALIKOs