Bilim Kurulu

Başkan: Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ – Üniversite Rektörü

Bilimsel sekreter:

Gülnaz BEYSENBEKOVA

Kan. Doç. 

 Telefon: +7 (727) 379 78 96 (702)

Adres:Almatı şehrі,Kazıbek bi Cad. 168, 1. Kaat, 105 Nolu Oda

 

                                              


SENATO/ İLMİ KURUL

         Yabanci Diller v e Mesleki Kariyer Üniversitesi’nin en yüksek akademik karar organıdır. Üniversite Rektörü Senato’nun Başkanıdır. Başkanın iki yardımcısı vardır. Başkan olmadığında  Senato oturumunu Başkan yardımcısı yönetir. Başkan yardımcıları rektör yardımcılarından seçilir ve atanır. 

          Senato, YDMKÜ’nin her türlü akademik meselelerinin  görüşülüp karara bağlandığı organdır.  Ayda  bir kere ve belli bir gündem dahilinde toplanır. Gerektiğinde yada  acil durumlarda  daha  fazla  toplandığı da olabilir. Gündemi, alınan kararları ve uygulamaları takip eden, gerekli evrakı yazıp koruyan, yazışmalar yapan bir Senato Sekreteri bulunur. Rektör tarafından tayin edilen Senato Sekreteri ücretle görev yapar.

           Senato, başkan, başkan yardımcıları, sekreter ve üyelerden meydana  gelmektedir. Fakülte dekanları ve akademik bölüm başkanları Senato’nun tabii üyeleridir. Ayrıca her fakülte  ve bölümün seçtiği akademisyenler ile en iki öğrenci temsilcisi, hukuk müşaviri de Senato’nun üyeleri arasında yer almaktadır. Prof. Dr., Profesör, doçent, kandidat, uzman okutman ve okutman unvanlarındaki akademik personelin  temsilcileri olarak  bir eğitim ve öğretim yılı için seçilen bu akademisyenler, bilgi, deneyim ve  görüşleriyle  Senato’nun çalışmalarına  ve  doğru kararlar almasına  katkıda  bulunmaktadır. Senato üyeliği bir unvandır.

         Senato, öğretim elemanı ve öğrenci kontenjanlarını, yıllık eğitim ücretlerini, eğitim ve öğretim çeşitleriyle yöntemlerini, ders araç-gereçlerini, akademik takvimi, öğrenci kabul koşullarını ve ilkelerini belirleyip karara bağlamasının  yanında,  assistan alımı, genç öğretim elemanlarının yetişmesi, ilmi plan ve projeler, uluslararası ilişkiler, basın ve yayın işleri, pratik/staj ve sınavlar hakkında da karar alma yetkisine  sahiptir.

          Gündeme göre başka  akademik ve idari personel de Senato toplantısına  katılabilir.Sabri HİZMETLİ

Üniversite Rektörü

Gülnaz BEYSENBEKOVA

İlmi Sekreter

Huriye YEKHLEF

Rektör Danışmanı

Gülnara SARSENBAYEVA

Rektör Yardımcısı

Gülsara AUBAKİROVA

İlim ve Tebiye- Uluslararası İlişkiler İşleri Rektör Yardımcısı

Ulan ABDIKALIKOV

Tarih ve İlahiyat Fakültesi Dekanı

Janar TUSUBAYEVA 

İktisadi ve İdari İlimleri Fakültesi Dekanı

Mahabbat TUKİBAYEVA

Pedagojik İlimleri Fakültesi Dekanı

Şolpan AYDAROVA

Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanı

Şolpan KUDİYAROVA

Yüksek Lisans Bölümü Başkanı

Gülim KARİMOVA

Strateji ve Eğitim Gelişim Bölümü Başkanı

Zayra MATAYEVA

Kayıt-Kabul Bölümü Başkanı

Jannat MAULEŞOVA

Personel Daire Başkanı

Meyramgül SEYDAHMETOVA

“Tarih ve İlahiyat” Fakültesi Dekan V.

Orıntay OŞANOVA

“Kazak Dili ve Edebiyatı ve Gazetecilik” Bölümü Başkanı

Asılbek AGIMBAY

“Ekonomi ve Turizm” Bölümü Başkanı

Soltanbek KASENOV

“Yabancı Diller” Bölümü Başkanı

Dametgül NURGALYEVA

Kütüphane Müdürü

Şolpan SAHİYEVA

Baş Sayman

Galina KAZİMİRÇİK

YDMKÜ Avukatı

Akböpe KARABAYEVA

AKTGTK Müdürü

Bayan AMANKULOVA

UKTL Müdürü

Amangos MEKTEP

Kan.,“Kazak Dili ve Edebiyatı ve Gazetecilik” Bölümü’nün Doçenti

Amirjan MOLDABEKOV

Kan.,“Kazak Dili ve Edebiyatı ve Gazetecilik” Bölümü’nün Öğretmeni

Gülnar BEKKOJANOVA

Kan., Doç., “Yabancı Diller” Bölümü’nün Öğretmeni

Minavar TOHTAHUNOVA

“Yabancı Diller” Bölümü’nün Öğretmeni

Asılbek KARİMSAKOV

“Tarih ve İlahiyat” Fak. Öğretmeni

Saule KARGABAYEVA

Kan., Doç., “İktisadi  ve İdari” Fakültesi’nin Öğretmeni

Asem AŞİKBAYEVA

Kan., “İktisadi  ve İdari” Fakültesi’nin Öğretmeni

Amir ALİYEV

Öğrenci, Gençler Komitesi Başkanı

Daniyar JANALİ

Öğrenci, Gençler Komitesi’nin Üyesi