Kalite Yönetimi ve Strateji Yönetimi - Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi
Kalite Yönetimi ve Strateji Yönetimi

Yabancı Diller ve Meslrki Kariyer Üniversitesi ( YDMKÜ), “ kaliteli öğretim ve nitelikli eğitim” parolasıyla talim- tetbiye, ilim ve medeniyet faaliyetleri gösteren bir yüksek öğretim kurumudur. Eğitim ve öğretim etkinliklerini bu anlayış, politika, amaç ve strateji yönünde yürütmektedir. Planlı, programlı, projeli ve sistemli çalışmaktadır. Kazakistan Cumhuriyeti’nin bilim ve ilim, eğitim ve öğretim, kültür ve uygarlık konularındaki yasal düzenlemeleri ve kanunları; Bilim ve İlim Bakanlığı’nın standartları, düzenlemeleri, talepleri ve buyrukları YDMKÜ’nin tüm etkinliklerinin temel kaynaklarıdır. Üniversite’nin Yargısı, yönetmelikleri ve yönetgeleri, standartlarıyla rektör buyrukları, kararları ve talepleri ikinci derecedekidayanaklarımızı oluşturur. Uluslararası kurum ve kuruluşları, eğitim- öğretim örgütleri, anlaşmalı bilimsel kurumları tarafından kabul edilen öğretim standartları da referanslarımızdır.

 

Başkan Gülim KERİMOVA Sersemhankızı

e-mail:

“Kalite Yönetimi ve Strateji Başkanlığı”, Üniversitemizin eğitim ve öğretim, politika, misyon, amaç ve stratejisini belirleyip gerçekleştirmek için kurulmuştur. Rektör tarafından tayin edilen “ başkan tarafından idare edilir. Kalite yönetimi ve strateji bsşkanlığı, yukarıda anılan kaynaklara göre faaliyet gösterir. Başkanlğın faaliyetlerini düzenleyen “ Yönergesi” vardır. Buna göre Kalite ve Strateji Başkanlığı; - YDMKÜ’nin “ kaliteli öğretim- nitelikli rğiyim vermesi, gelişmesi ve büyümesi için gerekli standartları ve plan- projeleri, politikalar ve stratejileri belirler; - Kredi sisteminin doğru, kaliteli ve verimli uygulanması, sınavların düzenli ve çağdaş standartlara uygun olarak uygulsnması, derslerin plan ve programlar çerçrvedinde yütütülmesi yönünde çalışmalar yapar; - Ders programlarının hazırlanması, seçmeli- modül derslerin bekirlenmesi ve kredilerinin tayin edilmesi, sınıfların ve grupların düzenlenmesi, öğretim elemanlarının haftalık, yarıyıllık ve yıllık ders yüklerinin belirlenmesi, ders müfredatının oluşturulması, öğretim elemanı ve öğrenci kontenjanlarının tespit edilmesi işleriyle meşgul olur; YDMKÜ’nin bu konudaki kısa, orta ve uzak dönemleri kapsayan stratejilerini hazırlar; - YDMKÜ’nin talim ve terbiye, bilim ve ilim, toplumsal ve uluslararası ilişkilerini planlar ve uygulama yöntemlerini yapar; - Hertürlü strateji hizmetlerini taleplere uygun olarak ve zamsnında yapmakla yükümlüdür; - Eğitim ve öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda “ YDMKÜ” nin kalite yönetimi stratejisi hakkında Rektöre yazılı rapor sunar.