Kütüphane - Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi
Kütüphane

Kütüphane Üniversitenin açıldığı günden itibaren okurlarına hizmet göstermeye devam etmektedir. Kütüphane ilim ve eğitim sürecini edebiyatla ve bilgi iletişimiyle vermeye tamamlayan kültür bölümüdür. Üniversite kütüphanesi,  1.eğitim binasının 1. katında ve 2. eğitim binasının 1. katında bulunmaktadır.
Üniversite kütüphanesi, çeşitli dillerde yazılan ilmi ve kültürel, nitelikli zengin bir edebiyata sahiptir.
Kitaplar okuma salonlarında okuyucularla buluşur. Kütüphanemizde mevcut olan edebi kaynakların hepsi Fakültelerin talepleri üzere belirlenmıştır. İhtiyaç duyulan edebi kaynaklar Bölüm Başkanları tarafından kütüphane müdürüne bildirilir. Edebi kaynaklara olan istek belgesi belli bir şekilde düzenlenmiştir.
Kütüphanenin gelişmesine üniversite idaresiyle birlikte Orta Asya Medeniyet Vakfı,  “TİKA” ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlar önemli katkıda bulunmaktadır. Biriysel bağışlarda önemlidir.
Kütüphane bugünün taleplerine uygun olarak bilişim teknolojisiyle donatılmıştır.
Kütüphanemiz 2008 yılından itibaren kitap rehberi “KABİS” yani, (Kazakistan’ın otomatik kütüphane sistemi- KAKAJ) progamına göre otomatikleştirilmiştir. Bu programı, “Kazakh Soft” şirketi düzenlemiştir. Bn sistemin esas özelliği, hızlı kavrama imk’anı sağlaması, arayüz (interfeys) kolaylılığı, Kazakça çalışma imk’anı, (API) programı, şifre güvenliliği, kolay yönetim ve çalışma imkânıdır, KAKAJ (Kazak otomatik kütüphane sistemi) Kazakistan Cumhuriyeti’nin tüm standartlarına uygun bir şekilde Yüksek Öğretim Kurumları’ndaki kütüphaneler için yapılmıştır.
Ayrıca kütüphane memurları yabancı ülkelere de giderek tecrübe kazanabilmektedirler. 

Kütüphaneden Yararlanma Kuralları

 
Bu kural, kütüphane ile kütüphaneden yararlanmak isteyenler arasındaki karşılıklı  ilişkiyi düzenleyemektedir.
● Kütüphane belirli bir süre içinde kitapları, bilimsel yayınları v.b materyalleri abone ve okuma salonları vasıtasıyla okurlarına  sunmaktadır.
 ● Okuyucuların  üniversiteye öğrenci olması esaslarına dayanarak listeye göre 3x4 santim civarında 2 fotoğraf ile  öğrenci kimliği olan öğrencilerine okuyucu kimliği verilir.
● Öğrencilere özel forum doldurularak okuyucu kimliği verilir. Bu kimlik öğrenciler okuma salonundan da yararlanabilir.
● Okuyucular kütüphaneden yararlanma kurallarıyla tanıştıktan sonra bu kurallara uymak zorundadırlar. Bu kurallara uyacaklarına dair düzenlenen belgeyi imzalar.
● Okuyucu kimliği 1 eğitim öğretim yılı için geçerlidir. Her sene yaz sınavlarından sonra kütüphane öğrencileri tekrar kayıt ederek kütüphane biletinin geçerlilik süresini uzatır. Bunun için okuyucu kütüphaneden yararlanmak üzere almış olduğu kitapların iade etmek zorundadır. Tekrar kayıt yaptırmayanlar yeni eğitim öğretim yılında kütüphaneden yararlanamayacaktır.
● Okuyucular kitapları, gereken materyalleri aldığı zaman onu kontrol ederek kütüphane memuruna söylemesi gerekir. Eğer göstermeden kitabı alırsa okuyucu sorumlu alacaktır.
● Kütüphanedan yararlanma kuralını bozan veya aldığı kitaba zarar veren okurlar yönetmelik esaslarına göre cezalandırılır.
●   Okuyucu kaybettiği veya zarar verdiği kitapların yerine yeni kitaplar satın almak durumundadır.

Aboneliği Kullanma Kuralı

 
● Abonelik okuyucuya  kitaplar evde kullanmaya verilir.
● Okuyucular kitabı evde kullanmak için okuyucu kimliğini gösterir ve gereken belgeyi doldurur.
● Evde kullanmaya verilen kaynakların süresi sınırlıdır.
●Ders kitepları, okuyucuya, ders programına uygun olarak bir sömestre veya bir öğretim yılına verilir.
● İlmi kaynaklar 2 hafta için verilir. Ayrıca üç adetten fazla verilmez.
● Hikâye kitapları 15 gün için verilir ve 2 adetten fazla olmamalıdır.
● Öğrenciler eğitim- öğretim yılının sonu olan 30 Hazirana kadar almış oldukları kitaplarını iade etmek durumundadır.
●Okuyucuların başka isteği olmazsa kütüphaneden almış olduğu kitabın süresini uzattırabilir.
● Ansiklopedi, açıklama rehberi, tezler, az sayıdaki pahalı kitaplar tek okuma salonuna verilir. Kütüphanede tek adet olan kitap eve verilemez.
● Kitabı iade ederken okuyucu istek belgesi kendisine geri verilir.

Okuma Salonunu Kullanma Kuralı

 
            ● Okuma salonunda kaynaklar okuyuculara kimliklerine göre verilir.
● Okuma salonunda okuyucuların isteğine sınır konulmaz.
● Okuma salonundaki kitaplar dışarı çıkarılmaz.
Okuyuculara Yasak Konulan Durumlar
● Kütüphane tertibine uymamak, okuma salonunda sesli konuşmak;
● Kaynakları başkasının kimliğiyle almak veya kendi kimliğini başkasına vermek;
● Okur gereken belgeyi imza atmadan, kütüphaneden çıkmak;
● Kütüphane yayınlarına zarar vermek (sayfasını yırtmak, çizmek, dış kapağını kırmak);
● Kalitesiz ciltlenmiş kitapları fotokopi makinesinden geçirmek;
● Kitapların bulunduğu bölüme grmek, okuma salonundaki rafları karıştırmak ve hizmet bölümlerine girmek;

“Gece Abonelerinin” Kütüphaneden Yararlanma Kuralları

1.2 “Gece aboneleri” okuyucu kimliğinden yararlanabilir.
1.3 “Gece aboneleri” hizmeti ücretsizdir.
1.4 “Gece aboneleri”’ne 3 yayından fazla verilmez.
1.5 Alınan Yayınlar saat 16:00’den itibaren ertesi gün 13:00’a kadar geçiktirilmeden kütüphaneye iade edilmelidir. Aksi halde her türlü ceza verilir.
1.6 Kitap iade günü tarihinden geciktirilirse hem kütüphaneye hem de diğer okuyuculara zarar vermiş olunur.
1.7 Kitapları alırken dikkatle kontrol etmeden alırsanız sorumlusu siz olacaksınız.
2. “Gece aboneleri için” konulan yasaklar.
1. Eğer kütüphanede bulunan kitap tek adet ise okuyucuğa verilemez.
2. Eğer kitap çok eski ise de verilmez.
  Kütüphaneden yararlanma kuralına uymayanlar Üniversite’nin hangi bölümünde okuyorsa o bölüme şikayet mektubu gönderilir.
 

Kütüphaneye kitap hediye edenler

Üniversite kütüphane kurulu kitap hediye edenlere teşekkür bildirir. Kütüphanemize Kitap Bağışlayan Kurumlar

1. Kazakistan Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı
2. Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu
3. Kazakistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı. Dilleri Geliştirme Komitesi
4. Almatı şehir valiliği
5. Türkiye Cumhuriyeti’nin Almatı Büyükelçiliği
6. “TOMER” Türkçe öğretim Merkezi
7. Orta Asya medeniyet vakfı
8. “TURKUAZ” şirketi
9. “TİKA” kurumu
10. KZI BANK
11 Avrasya Araştırma enstıtüsü
12. H.Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak- Türk Üniversitesi
13. Türkiye Diyanet Vakfı
14. T.C. Astana Yunus Emre Enstitüsü
15 Kazakistan'daki Friedrich Ebert Vakfı
 
16
A. Baytursynov Dilbilim Enstitüsü. 

Şahıslar

 1.  
A.Özek
 1.  
S.HİZMETLİ
 1.  
H. YEKHLEF
 1.  
Z. AKTAMBERDİYEVA
 1.  
R.DABILTAYEVA
 1.  
B.MAMOYEV
 1.  
F.Z.MAMEDOVA
 1.  
E.DULAYEVA
 1.  
G.İSATAYEVA
 1.  
 Zh. K. SIMTIKOV
 1.  
B.M. SUIERKUL
 1.  
M.MOLDABAYEVA
 1.  
OGUZHAN CHELIK
 1.  
SULEIMENOVA J.
 1.  
M.AKAR
 1.  
A.ÖZGÜR
 1.  
B. Bekkulieva
 1.  
E.Kuanyshbaev 
 1.  
Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK
 

Ek görevler

 

hizmet türleri

sorumlu olanlar

 

Abone, okuma salonundan “gece aboneleri” için kitap verme Abone  №1, №2, Okuma Salonları
Kaynakların bibliyografik listesinş oluşturma Kataloglar  salonu. №1 Abone
Açıklama -bibliyografik kuralla araştırma ile ilgili danışma №1 Abone , №2. Okuma Salonu
Açıklama -bibliyografik kuralla araştırma ile ilgili ulaşım №1 Abone, №2. Okuma Salonu
Elektronlu kütüphaneye ulaşım Mültimedia Salonu
İnternette Çalışma Mültimedia Salonu.
Fotokopi, Metin Çıkarma Abone  №1, İkinci Bina Okuma Salonu
Kolej Kütüphanesi