15 YILINDA/ 15 YAŞTA - Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi
YABANCI DİLLER VE MESLEKİ KARIYER ÜNİVERSİTESİ (YDMKÜ)
15 YILINDA/ 15 YAŞTA

YABANCI DİLLER VE MESLEKİ KARIYER ÜNİVERSİTESİ (YDMKÜ)
15 YILINDA/ 15 YAŞTA


Türkiye  Cumhuriyeti Devleti Kazakistan’ın Bağımsızlığını ilk tanıyan ülke oldu. 16 Aralık 1991  tarihinde  “ Bağımsız Devlet”  statüsüne  kavuşan dost ve kardeş ülke Kazakistan’ın maddi ve manevi kalkınmasına,dünya  devletleri, uluslararası kuruluşlar ve  kurumlar tarafından tanınmasına  önemli katkıda  buluındu. Milli Eğitim, Milli Savunma, Milli Güvenlik, Milli Ekonomi alanlarında  gerekli yardım ve  desteği sağladı. Bu bağlamda  Türkiye ile  Kazakistan arasında, akrabalık, kardeşlik ve  dostluk temellerinde, çok yönlü ve güçlü ilişkiler-bağlar kuruldu.Siyaset, ticaret, talim ve terbiye, ilim ve kültür alanlarındaki işbirliği ve yardımlaşmayı geliştirmeye  yönelik birçok anlaşma  imzalandı. Genç Kazakistan Cumhuriyeti Devleti’nin her alanda  yapılanmasına  ve  kurumlaşmasına, yetişmiş insan kaynağını oluşturmasına  yönelik olarak verilecek destekler ve katkılar ikili görüşmelerin, anlaşmaların  ve ziyaretlerin ağırlıklı konularını oluşturdu.

Bu bağlamda, 1993 yılında  Türkiye’den Kazakistan’a  bir heyet olarak yolculuk eden Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali ÖZEK, bir grup Türkiye  Cumhuriyeti vatandaşı iş adamı ve Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşı münevverle biraraya  gelerek 1998 yılında “ Orta  Asya  Medeniyet Vakfı”nı kurdu. Kamusal alanda  eğitim ve  öğretim, ilim ve medeniyet hizmetleri vererek Kazakistan’ın maddi ve manevi kalkınmasına  katkı sağlamak isteyen Orta  Asya  Medeniyet Vakfı, Prof. Dr. Ali ÖZEK’in Başkanlığı ve Dr. Zeki PİLGE’nin Başkan Yardımcılığındaki “Vakıf Kurucular Kurulu”,Vakıf Sponsorları Kurulu” ve  “ Vakıf Yönetim Kurulu” tarafından  yönetildi. Vakıf, 2007 yılından itibaren “Orta  Asya  Medeniyet Vakfı Kurucu üyesi ve  Genel Sekreteri, 2013 yılında Vakıf Başkan Vekili-Yardımcısı olan Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ tarafından  idare edilmektedir.  

Orta  Asya Medeniyet Vakfı, Kazakistan Cumhuriuyeti’nin ilgili kanunlarına  göre kurulan ve eğitim-öğretim, ilim ve  medeniyet alanlarında  faaliyetlerde bulunan bir  sosyal-kamusal kurumdur.Bünyesinde  iki  yüksek öğretim kurumu, bir  ilmi araştırma  enstitüsü, bir kolej ve  lise  bulundurmaktadır. Böylece Kazakistan gençliğinin “kaliteli talim ve  nitelikli terbiye” almasına  yönelik faaliyetler yürüttü. Çoğunlukla Türkiye kaynaklı investiya temelinde  kurulan bu eğitim-öğretim, ilim ve  kültür kurumları, Almatı şehri, Kazıbek bi 168. Caddedeki gayri menkullerinde hizmet vermektedir.

Orta  Asya  Medeniyet Vakfı’nın maliki olduğu “ Yabancı Diller  ve  Mesleki Kariyer Üniversitesi” (YDMKÜ) 2005-2006 Eğitim ve  öğretim yılında, lise ve kolej temelinde  öğrenci kabul etti ve “enstitü” adıyla  açıldı. Ancak, 2003-2004 eğitim yılında, ikinci yüksek öğrenim görmek isteyen 30-40 talebe  kabul etmiş idi.Almatı şehrinde uzun süredir faaliyette  bulunan “Abılayhan Dünya  Dilleri ve  Uluslararası İlişkiler Üniversitesi’nden bölünerek açılan bu Enstitü, 2005 yılının Aralık ayı sonlarında “Üniversite” unvanını aldı.

Türkiye ve  İslam Bankası’nın sağladığı mali kaynaklarla satın alınan ve tamir edilen 3 katlı bir binada eğitim-öğretim işlerine  başlayan YDMKÜ, 2010 yılında  8 katlı ikinci ve 2015 senesinde  5 katlı 3. Eğitim binasına  kavuştu. Kendi mülkü olan bu kampüs çağdaş teknoloji temelinde  donatıldı, ilim ve  kültür, sosyal ve sağlık alanlarında yapılanıp yurt ve  yatakhane, kütüphane, arşiv, konferans  salonları, müze  ve spor kompleksiyle  Kazakistanlı gençlere  hizmet etmektedir.

Böylece, fiziki-teknik altyapısını standartlara ve  isteklere  uygun olarak tamamlayan YDMKÜ, akademik olarak hızla  yapılandı, genişledi ve  gelişti. 2005-2006 eğitim ve  öğretim yılında  “ Almatı Kazak-Türk Sosyal ve Teknik Meslek Yüksek Okulu” ile  “ Almatı Kazak-Türk Sosyal ve  Teknik Koleji”ni açtı. Üniversite ile  aynı yaşta  olan ve hakeza  15. Kuruluş Yılını Kutlayan Meslek Yüksek Okulu,  Lise 11. Sınıf mezunlarını kabul edip onlara  2  yıllık “Önlisans” eğitim-öğretimi verirken, Kolej 9.sınıftan itibaren öğrenci kabul etmektedir.

2005-2006 eğitim ve  öğretim yılında  “ Ana  Dili” ve birtakım “ yabancı dilleri”  öğretmek amacıyla  açılan “ Dil Öğretm Merkezi” ise, kuruluşundan  bu yana aktif olarak dil kursları faaliyetini sürdürmektedir. Kazakça ve Rusça’nın yanında Türkiye Türkçesi, Çince, Arapça, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Korece kursları sürekli olarak yürütülmektedir.   

Aynı kampüste 2008-2009neğitim ve  öğretim yılında  açılan “ Gültekin İlmi Araşturma  Enstitüsü”, biratkım mali ve teknik nedenlerle bugüne  kadar aktif olarak çalışmadı ve istenilen yararı sağlayamadı.

Uluslararası Kazakistan-Türkiye Lisesi”(UKTL), 2015-2016 eğitim ve  öğretim yılında  açılmış olup, Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki ilk uluslararası lise  olma  özelliğine  sahiptir.  2020-2021 eğitim-öğretim yılında  “Hoca Muhanov”- Makataev caddeleri üzerindeki 4’er katlı yeni  2 binada  faaliyetini sürdürecek olan UKTL, Kazak, Rus, Türk ve İngiliz Dillerinde, 4 ayrı dilde  eğitim-öğretim vermektedir.

 

YABANCI DİLLER VE MESLEKİ KARIYER ÜNİVERSİTESİ (YDMKÜ)

İdari Yapı ve Kurulum     

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi(YDMKÜ), Kazakistan Cumhuriyeti’nin bir yüksek öğretim kurumudur. Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve  İlim Bakanlığı’na  bağlı olarak kurulup açıldı. Kurucuları ve  kuruluşu itibariyleTürkiye kaynaklı olan YDMKÜ, Kazakistan’ın yasalarına  göre faaliyet gösterir. Kazakistan ile Türkiye arasında  ilim ve  medeniyet köprüsü olmak amacıyla kuruldu. Maliki Orta  Asya Medeniyet Vakfı’dır ve  Kazakistan’daki ilk ve  tek “ Vakıf Üniversitesi”dir. İdari bakımdan Vakf’a tabidir. Vakıf Mütevelli Heyeti en yüksek idari organıdır. YDMKÜ, Mütevelll Heyet tarafından tayin edilen ve görevden alınan “Rektör” tarafından idare edilir.

Üniversite Yönetim Kurulu”(Rektörlük), Mütevelli Heyet’ten sonra, en yüksek idari kurulu olup Başkanı Rektör’dür. Kurum’un idaresi, akademik olarak yapılanması, genişlemesi ve gelişmesi, öğrenci, akademik ve  idari personel kontenjanları, yıllık harç ücretleri ve personel maaşları konularında  karar verir.

 

Akademik Yapı ve  Kurulum   

Mütevelli Heyet”; Orta Asya  Medeniyet Vakfı”nın kurucu üyeleri ve YDMKÜ-nin kadrolu akademik personelinden “ seçim ve tayin yoluyla  oluşur. Vakıf ve  Üniversite’nin, bağlı eğitim kurumlarının Yargıları, Yönetmelikleri, Tüzükleri-Yönergelerini onaylar. Kazakistan Cumhuriyeti, Vakıf ve Üniversite Yargıları’na  göre çalışır. Eğitim-öğretim, ilim ve medeniyet, akademik ve  idari personelin vazifeleri, maaşları, kadroları, öğrenci kontenjanları ve harç ücretleri, burslar ve uluslararası ilişkiler konularında Rektörün tekliflerini görüşür ve karara  bağlar.

Mütevelli Heyet, Rektör belirleyen gündemle  yılda  en az iki kere  toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.

YDMKÜ Rektörü Mütevelli Heyet tarafından tayin edilir ve görevden alınır. Rektör, Mütevelli heyet’e  karşı sorumludur.

“Senato”;   YDMKÜ-nin en yüksek akademik karar organıdır. Başkanı Rektör olup gündemle  ayda  bir kere  toplanır. Eğitim-öğretim etkinlikleri, ders  müfredatı, akademik-ilmi işler, akademik takvim, sınavlar, tatiler, ilmi ve kültürel faaliyetler, plan ve  projeler, bilimsel araştırmalar, öğrenci bursları ve değişimleri, kontenjanları, akademik kurumlar, fakülteler ve bölümler, akademik personelin haftalık ve  yıllık ders  yükleri, seçmeli dersler vs. hakkında  tüm kararları alır ve onaylar. Senato Başkanının başkanlığında  ve çağrısıyla  toplanan Senato Toplantısında Senato Genel Sekreteri alınan kararları yazar ve muhafaza  eder. Senato kararları bağlayıcıdır.

“Fakülte”; YDMKÜ-nin akademik en  yüksek eğitim-öğretim  kurumu olup, Rektör tarafından atanan ve  vazifeden alınan Dekan tarafından  idare edilir. “Fakülte (Yönetim) Kurulu”, fakültenin en yüksek karar organıdır; dekanın başkanlığında ve gündemle  ayda  bir kere  toplanır ve kararlar alır. Fakülte Kurulu’nun kararları Rektör onayından  sonra  yasal gücüne  kavuşur. Fakülte’nin akademik ve  idari işleri, öğrenci ve akademik personel kontenjanı, eğitim-öğretim, ilim ve bilim, kültür ve ilmi araştırma  plan-projeleri, ders yükleri, teorik ve uygulamalı dersler, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, sınıfların ve grupların belirlenmesi, talim-terbiye  kalitesi, tanıtım etkinlikleri vs. konuları görüşür ve karara  bağlar.

Fakülte dekanı, en azından “ilim kandidatı” unvanına  sahip YDMKÜ_nin kadrolu akademisyen personeli arasından tayin edilir.  Dekan, ilim ve terbiye işleri,derslere  devam, öğretim elemanlarının her türlü etkinliklerinin belirlenmesi, uygulaması ve  kalitesi, harç ücretilinin ödenmesi, bölümlerin kooridnasyonu, uluslararası ilişkiler vs. konularla  doğrudan ilgilidir. Dekan, Rektör ve  Rektör  yardımcılarının verdiği vazifeleri zamanında  ve  taleplere  uygun olarak yerine  getirir.

2019-2020 eğitim ve  öğretim yılında  YDMKÜ’de 5 fakülte bulunmaktadır: Pedagoji İlimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari İlimler  Fakültesi, Tarih ve  Uluslararası İlişkiler  Fakültesi, İlahiyat ve İslam İlimleri Fakültesi, Uzaktan Eğitim-Öğretim Fakültesi.

 

 “Akademik Bölüm”; Fakülte’ye  bağlı olarak faaliyette  bulunur ve Rektör tarafından  kadrolu akademisyenler arasından tayin edilen “bölüm başkanı”  tarafından  idare edilir. Bölüm, eğitim ve öğretimin kalitesi, düzeni, standartlar ve  kanunlara  uygun olarak yapılması, akademik personelin teorik ve  pratik çalışmaları, ders müfredatının hazırlanması ve tatbik edilmesi, akademik takvimin belirlenmesi, seçmeli derslerin ve kredilerin tayin edilmesi, mezuniyet çalışmalarının yürütülmesi, öğrenci ve öğretim değişimleri, uluslararası ilişkiler, kalite  yönetimi, tanıtım etkinlikleri ve genç öğretim elemanlarının yetişmesi, öğrenci ve öğretim elemanı kontenjanları, grupların belirlenmesi,  gibi konularla  meşgul olur.

Bölüm başkanı, doğrudan Rektöre sorumludur; Rektör yardımcıları ve  dekanın verdiği görevleri yapar, bölümün her türlü faalyetinden  sorumludur.  

Bölüm başkanına, “ Bölüm Yönetim Kurulu”  yardımcı olur. Bölüm başkanının başkanlığında kurulan Bölüm Yönetim Kurulu, ayda  bir kere  gündemle  toplanır  ve bölümle ilgili kararlar alır, müfredatla  ilgili teklifler yapar, yeni ana bilim dalları ve  bilim dalları açılması, genç öğretim elemanlarının yetişmesi, akademik takvim ve  sınavlar konularında kararlar alır. Alınan kararlar bölüm başkanı ve fakülte  dekanı tarafından  yazılı olarak Rektörün onayına  sunulur.