Bilimsel tavsiye - Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi
Bilimsel tavsiye
İlim Kurulu
 
         İlim Kurulu, Yabancı Diller ve Meslekî Kariyer Üniversitesi’nde 2004 yılından itibaren çalışmalarını yürütmektedir.  İşbu kurul ayda 1 defa iştirak etmektedir.
Yabancı Diller ve Meslekî Kariyer Üniversitesi ilmî araştırma çalışmalarını yürütürken, K.C “İlim” ile ilgili Yasası, K.C №  408-IV “İlim” hakkındaki Yasa, K.C 2016-2019 tarihlerinde geçerli olan Eğitimi Geliştirmenin MillÎ Programı (01.03.2016), K.C 31.10.2015 tarihli № 381-V “İlmî ve ilmî- sosyal hizmetler sonucunu ticarileştirme ile ilgili” Yasası, K.C Millî Eğitim Bakanlığı 31 Ekim 2018 tarihli  №595.Yasası esaslarına dayanmaktadır.
Kazakistan Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ilmî araştırma çalışmalarını geliştirmenin esas 5 yönü üzerinde durmaktadır. Yabancı Diller ve Meslekî Kariyer Üniversitesi’nde yapılan ilmî araştırma çalışmaları “Ebedî Ülke” ideasına yöneliktir. “Ebedî Ülke” ideası, XXI.asrın Eğitim ve Sosyal İlimler sahasında ilerici ve uygulamalı araştırmalarını ele almaktadır.
Yabancı Diller ve Meslekî Kariyer Üniversitesi Stratejilerinden biri:
 • İlim ve üretimin ilgisini bütünleştirmek;
 • Entelektüel mülkiyet ve teknolojilerle üretimi bütünleştirmek;
 • Yüksek eğitimli ilmî-pedogojik kadroları hazırlamak;
Üniversitedeki ilmî araştırma çalışmaları İlmi Kurul’da görüşülmektedir. İlmî Kurul’da aşağıdaki meselelere dikkat edilir: 
 • Fakültelerle Bölümlerdeki ilmî araştırma çalışmalarının planlı olarak gerçekleştirilmesi;
 • İlmî araştırma projeleri, tez danışmanlarının hesabı;
 • Değerlendirme dergilerinde araştırma konusuna göre makaleelr yayımlanması;
 • İlmî ve ilmî pedogojik kadronun bilgisini geliştirme ve yeniden yapılandırma ile ilgili çalışmalar;
 • Üniversitenin maddi amaçlı programlarla burs yarışmalarına katılımını düzenlemek;
 • Monografi, ders kitapları, okul kuralları hazırlama meselesi;
 • Thomson Reuters bilgi tabanını kullanmak amaçlı İlmî teknik yöndeki Millî merkezle anlaşma yapma projelerini hazırlamak;
 • Yüksek lisans eğiitmcilerinin ilmî tecrübeden geçmesi ile ilgili hazırlığı;
 • Uluslararası, Cuhuriyet genelinde ve bölgesel ilmî konferanslar, sempozyumlar, seminerler düzenlemek ve gerçekleştirmek;
 • Her sene düzenlenen öğrenci konferansını kaliteli bir şekilde gerçekleştirmek;
 • Yüksek Lisans tez savunma hazırlığı;
 •  İlmî ve ilmî pedogojik kadroların danışman üniversitelerle ilmî araştırma merkezlerinde, aynı zamanda Kazakistan ve yurtdışındaki yüksek eğitim kurumlarında ilmî tecrübeden geçmesini düzenlemek ve gerçekleştirmek;     
 • Üniversite web sayfasında ilmî araştırma sayfalarının yapısı ile çalışmalarını düzenlemek v.s. 
2018-2019 eğitim-öğretim yılı
İlîm Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevleri
1 Gülnaz BEYSENBEKOVA T. İlim ve Tecrübe İşleri Rektör yardımcısı,
Genel Sekreter
2 Huriye YEKHLEF Uluslararası İlişkiler Rektör Yardımcısı
3 Gülim KARİMOVA Eğitim Kalitesini ve Stratejisini Geliştirme Yönetmeliği Başkanı
4 Gülşat SERİKBAYEVA Kazak Dili ve Edebiyatı, Gazetecilik
Bölümü Başkanı
5 Asılbek AĞIMBAY Ekonomi ve Yönetim Bölümü Başkanı
6 Dametgül NURGALİYEVA Kütüphane Müdürü
7 Gani SADIROV Ekonomi ve Yönetim Bölümü
Öğretim Görevlisi
8 Şolpan KUDYAROVA Yüksek Lisans Eğitimi Bölümü
Başkan Vekili