Lisans

Lisans Eğitim ve Öğretimi

Eğitim-Öğretim Dili ve Yabancı Diller

Kazakistan Cumhuriyeti Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi’(YDMKÜ)’nde eğitim-öğretim Kazak, Rus, Türk ve İngiliz dillerinde yapılmakta olup, bu dilleri hiç ya da yeterince bilmeyenler için 1 yarıyıl veya 1 yıl hazırlık programı açılmaktadır. Rusça, İngilizce, Türkçe, Arapça ve Çince; uzmanlık dalı, ana bilim dalı veya bölüm özelliği gerektirdiği takdirde yabancı dil, 2. yabancı dil veya “servis dersi” olarak okutulmaktadır.

Kazakça ve Rusça’dan başka diller, yabancı dil sayılmakta; ancak bölümler, ana bilim dalları ve bilim dalları veya uzmanlık alanlarının özellikleri gereği doğrudan eğitim-öğretim dili olarak da kullanılmaktadır.

YDMKÜ’de yabancı diller, ilgili dil ana dili olanlar veya diplomalarıyla onun uzmanı olduğunu belgeleyenler tarafından okutulmakta olup, yabancı dil öğretiminde belirlenen hedeflere ulaşmak için dil laboratuarlarının yanında, görsel (vizüel), işitsel-görsel (odovizüel) her tür modern araç-gereç ve teknolojiden yararlanılmaktadır.

Eğitim-Öğretim Türleri ve Dönemleri

Üniversitemizin bölümlerinde yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenen eğitim-öğretim programları devlet standartlarına uygun olarak Gündüz, Akşam (ikinci eğitim-öğretim) , Uzaktan ve Açık eğitim-öğretim türlerinde yapılmaktadır. YDMKÜ’de eğitim-öğretim süresi, uzmanlık alanları, bölümler ve uygulanan sisteme göre değişmektedir:

 • Lise mezunu lisans öğrencileri için 4,
 • Meslek lisesi mezunları için 3,
 • Üniversite mezunu olup İkinci Öğretim okuyanlar için 2,
 • Açık Öğretim öğrencileri için ise 5 yıl.

Eğitim-öğretim yılına, Senato tarafından kararlaştırılan akademik takvime göre (genellikle 1 Eylül) başlanmaktadır.

Öğrenim Ücretleri

YDMKÜ bir vakıf-özel yüksek öğretim kurumu olduğundan eğitim-öğretim ücretlidir. Eğitim-öğretim ücretleri Kazakistan Cumhuriyeti’nin standartlarına göre belirlenmekte olup asgari düzeydedir. Öğrenim ücreti bir kerede ödenebileceği gibi, en çok dört eşit taksitte bölük  yada aylık olarak da ödenebilir.

Üniversite’ye Kayıt-Kabul

Üniversitemize  Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarınınyanısıra Türkiye Cumhuriyeti, Türk Dünyası ve öteki ülke vatandaşları da öğrenci olarak kabul edilmektedir.Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin kayıt-kabul işlemleri Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın yüksek öğretim kurumları için hazırladığı “Öğrenci Kayıt-Kabul Yönetmeliği”nde belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir.

Üniversitemize başvuran Türk Dünyası (Türkiye Cumhuriyeti, Orta Asya Bağımsız Türk Cumhuriyetleri, Rusya Federasyonundaki muhtar Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları, Çin, Balkan ve Orta Doğu ülkelerinde yaşayan Türk Toplulukları) ve öteki ülke vatandaşlarından talep edilen belgeler ise şunlardır:

 • Başvuru dilekçesi,
 • Dilekçe/ başvuru
 • Lise veya lise dengi meslek okulu diplomasının aslı,
 • Merkezi Üniversite Giriş Sınavı Sonuç Belgesi,
 • Pasaport fotokopisi,
 • Öğrenim vizesi ve oturma izni(YDMKÜ alacaktır),
 • 6 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında),
 • Sağlık raporu (Kazakistan Devlet Hastanelerinden),
 • Öğrenim harcının ödendiğini gösteren makbuz.
 • İkinci Öğretim’e başvuracaklar için lisans diploması orjinali ve transkript.

LİSANS


Şifre
 
Uzmanlık Lisans Аккредитационное агентство
1. 5В010300 Pedagoji ve psikoloji Lisans  
2. 5B011100 Bilgi-İşlem/İnformatik Lisans свидетельство НААР
№ АВ1258 от 02.05.2017г.
3. 5В011400 Tarih Lisans свидетельство НААР
№ АВ0679 от 15.12.2015г.
4. 5В011700 Kazak Dili ve Edebiyatı Lisans свидетельство НААР
№ АВ0674 от 15.12.2015г.
5. 5В011900 Yabancı Dil: İki Yabancı Dil   Lisans свидетельство НААР
№АВ0007 от 18.11.2013г.
6. 5В020200 Uluslararası İlişkiler Lisans свидетельство НААР
№ АВ0680 от 15.12.2015г.
7. 5В020600 İlahiyat Lisans свидетельство НААР
№ АВ0010 от 18.11.2013г
8. 5В020700 Tercümanlık Lisans свидетельство НААР
№ АВ0008 от 18.11.2013г
9. 5В050400 Gazetecilik Lisans свидетельство НААР
№ АВ0009  от 18.11.2013г
10. 5В050600 Ekonomi Lisans свидетельство НААР
№ АВ0011 от 18.11.2013г
11. 5В050700 İşletme Lisans свидетельство НААР
№ АВ1257 02.05.2017г.
12. 5В050800 Muhasebe ve Denetim Lisans свидетельство НААР
№ АВ0014 от 18.11.2013г
13. 5В050900 Maliye Lisans  
14. 5В051100 Pazarlama Lisans свидетельство НААР
№ АВ1256 02.05.2017г.
15. 5В090200 Turizm Lisans свидетельство НААР
№ АВ0015 от 18.11.2013г