Yüksek lisans
2019-2020 Eğitim – Öğretim Yılı Yüksek Lisans Bölümü gelecek yıl için hazırlanan Eğitim programı bilimsel eğitim yönetimi:
  • 7М01701 - «Yabancı dil: İki Yabancuı Dil»;
  • 7М02301 - «Tercümanlık İşleri;
  • 7М02201 - «Tarih ve Arkeoloji»;
  • 7М02201 - «Din ve Teoloji»;
  • 7М02207 - «İslam Araştırmları »;
  • 7М04101 - «Ekonomi»;
  • 7М11101 - «Turizm»;
  • 7М04101 - «Pazarlama»;
  • 7М04101 - «Muhasebe ve denetim»;
  • 7М04110 - «Reklam ve Pazarlama»;


Yüksek Lisans Bölümüm Tarihçesi:
Üniversitemiz yanından kurulan Yüksek Lsanan Bölümü 2008 senesinden itiberen faaliyete geçmiştir.Bölüm dekanı olarak 2008-2011 seneleri aralığında Doç. Dr. KONUROVA Akbota Turagulkızı tayin edilmiştir. Sayın Akbota Hanım, bölümde Kazak-Türk dostluğu, türkolojik araştırmalar gibi önemli konulardaçalışmalar yapmış ve bölümün Kazakistan genelinde tanınmasına hizmet etmiştir.
2011-2014 eğitim yılları aralığı Doç.Dr. DABILTAYEVA Reyhan Esbergenkızı bölüm başkanlığı yapmıştır. Reyhan Hanım, 2014 senesi Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı tarafından açılan projeyi kazanarak yılın “En Başarılı Eğitim Elamanı” seçilmiştir.
Bu dönemde yüksek lisans öğrencilerimiz Kazakistan ve yurtdışı ilmi araştırma faaliyetleriyle olimpiyat yarışmalarında yüksek başarı göstererek üniversitemizin tanınmasına katkıda bulunmuşlardır.2014-2015 eğitim yılıbölüme Prof. Dr. ABDIKALIKOV Ulan Kadırbekoğlu başkanlık yapmıştır.Bu yılları Yüksek Lisans Bölümü ikibranş programı6М011900- “Yabancı Dil ve İki Yabancı Dil”ve6М020600 –“İlahiyat”dahil edilerek resmi lisansı alınmıştır. Yüksek Lisans Bölümü, seçkin kadrosu, modern eğitim donanımlı kıdemli uzmanlarıyla daha da kaliteli eğitim vererek Kazakistan Cumhuriyetinin kalkınmasına katkıda bulunmuştur.
2015-2016 eğitim yılı bölüm başkanlığına Doç.Dr.BEYSENBEKOVAGülnazTurlubaykızıtayin edilmiştir.Bu dönemde Yüksek Lisans Bölümü uluslararsı ilişkilerini güçlendirmiştir. Yüksek lisans programı öğrencilerine üniversitemizin anlaşmalı olduğu ülkeler: Türkiye, Çin, Kırgızistan, Almanya, Amerika ve başka da avrupa ülkelerinde yurt dışı staj yapma imkanı sağlamıştır.
Örneğin;
2014-2015 senesiKC Hukumeti’nin 23.09.2012 senesi№ 1080“Lisans üstü eğitim kuruluşları standartları” kararının №82 maddesine uygun Yüksek Lisans Bölümübütün branşlarındaki master öğrencilereTürkiye Cumhuriyeti 29 Mayıs Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; Kırgızistan CumhuriyetiManas Uluslararası Kırgız-Türk Üniversitesi, Oş Devlet Üniversitesi, Mahmut Kaşgari Doğu Üniversitesi gibi eğitim kuruluşlarında staj yapma imkanı tanıdılar.

2016-2017 eğitim yılları bölüm başkanlığını Doç.Dr. AUBAKİROVA Gülsara Malgecdarkısı yapmıştır. Bu dönemde Yüksek Lisans Bölümü 6М050600 “Ekanomi” ve 6М090200 “Turizm” branşı resmi lisansını alarak genişlemiştir.
Gülsara Hanım, tecrübeli bir başkan olarak uluslararısı ilişkileri güçlendirmiş ve “Mevlana ve Erasmus” gibi uluslararıs eğitim programları yardımıyla üniversitemizin anlaşmalı olduğu yabancı üniversitelerle çalışarak yabancı uruklu uzman elamanları davet ederek kadrosunu daha da güçlendirmiştir.
2017-2018 eğitim yılı bölüm başkanı olarak Doç. Dr. KUANIŞBAYEV Ercan Aytuğoğlutayin edilmiştir. Tahsilin yurt dışında TC Marmara Üniversitesi’nde yapmıştır.
 Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi seçkin kadrosu, modern donanımlarıyla Kazakistan Cumhuriyeti eğitim kurumları arasında kaliteli eğitim veren bir kurumdur.
Üniversitemiz mezunları ülkemizin yüksek öğretim kurumları, devlet daireleri, yurt dışı elçilik
leri, Dış işleri bakanlığı, Milli istihbarat, Develet Din işleri Bakanlığı ve özel kurum ve kuruluşlarda idari görevlerde bulunmaktadır. Biz bir eğitim kurumu olarak ülke ekonomisinin kalkınmasında katkımız olmasından dolayı kıvanç duyuyoruz.

     Filoloji Adayı Şolpan KUDİYAROVA, 2018-2019 Şubat aylarından bu yana sulh hukukuna başkanlık ediyor. Üniversite mezunları aktif olarak uluslararası ve ulusal konferanslara katılmaktadırlar. Kazakistan'ın bağımsızlığının 27. yıldönümüne adanmış uluslararası "bilimsel" pratik konferansa "Başkan ve ülke" ye katılan konferans, Cumhurbaşkanı NA Nazarbayev "Büyük Bozkır" devlet programına ithaf edildi. Yabancı ülkelerle bağlantıları olan mezunların bilimsel çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti üniversitelerinde staj uygulamasına izin vermektedir.