Hakkımızda - Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi
Hakkımızda
Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’nın 05.04.2001 tarih ve 26985–1910-M-E sayılı kararı ile Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki eğitim-öğretim, ilim ve kültür anlaşmaları temelinde Almatı’da kurulmuştur.

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi(YDMKÜ), Kazakistan Cumhuriyeti devlet adamlarının davetlisi olarak gelen Prof. Dr. Ali ÖZEK’in öncülüğünde Dr. Zeki PİLGE ve Müjdat GÜLER gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı işadamları ile Prof. Dr. Adil AHMETOV ve Valeri UYGUROVİÇ gibi Kazakistan’ın akademisyen aydınları tarafından Almatı’da kurulan “ Orta Asya Medeniyet Vakfı” nın 2004 yılında açtığı bir “ Vakıf Üniversitesi”dir.

Yani bu Üniversite “Yargısı” gereği, bir kişinin veya bir ailenin özel mülkü değil; kar amacı taşımayan, ticaretle uğraşmayan, tüm gelirlerini Kurumun öğrencileri ile akademik ve idari personeli, idari ve akademik yapılanması için harcayan bir “ Yüksek Öğretim Kurumu”dur.

YDMKÜ’de eğitim-öğretim programları, ilim ve kültür faaliyetleri ile bilimsel plan ve projeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sponsorumuz olan Özel Sektörü ve Yüksek Öğretim Kurumları’nın maddi ve manevi destekleriyle gerçekleşmektedir. Bu bağlamda, kuruluşundan bugüne kadar Kazakistan’a 25 milyon amerikan doları tutarında yabancı sermaye getirmiştir. Bu yabancı kaynaklı sermayeyi bir yandan 2 eğitim binası-ki onun ikincisi 2008-2011 yılları arasında 6.5 milyon amerikan doları ücretle inşaa edilen yatakhane ve yemekhane binasıdır, kütüphane, kapalı spor salonu, büyük konferans salonu, büfe-kantin ve müze yapımı gibi Üniversitenin teknik, sosyal ve kültürel yapılanmaya, öte yandan akademik ve idari kadronun oluşturulmasına, eğitim-öğretim programlarının çağdaş teknoloji ve standartlara uygun hale getirilmesine, genç öğretim elemanlarının yetiştirilmesine, lisans ve yüksek lisans programında okuyan öğrencilerimizin “ Bolonya Prosesi” ve “ Özel İşbirliği Protokolu” temelinde yurt dışında öğrenim görmesine, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine ve ilmi sempozyumlar, konferanslar ve seminerler düzenlenmesi gibi Kurumumuzun akademik ve idari yönlerden kurumsallaşıp kalkınmasına harcanmıştır.

Yabancı Diller ve Meleki Kariyer Üniversitesi, ticari amaçla faaliyet gösteren bir kurum olmadığı için K.C. Bilim ve İlim Bakanlığı’nın standartlarına uygun en düşük ücretle eğitim-öğretim hizmeti vermesinin yanında, yetim-öksüz, özürlü, çok çocuklu ailenin çocuğu, fakir-yoksul ve benzeri sosyal ve ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerle, yüksek puanla köy okullarından mezun olan ve eğitim-öğretimde başarılı Kazak gençlerini, hem Türkiye Devletinin hem de Turkuaz Şirketler Toluluğu, Ülker, Kiğılı, Orta Asya Medeniyet Vakfı, TİKA ve benzeri Türkiye kaynaklı özel sektörün maddi ve mali desteği ile burslu ve %5-50 arasında öğrenim harcı indirimi ile okutmaktadır. 2011-2012 eğitim yılında, sizin Almatı’da yaptığınız bir konuşmada, Kazakistan Cumhuriyetinde, Yüksek Öğretim Kurumları tarafından verilen toplam burs sayısının 2000 olduğunu söylediniz. İşte bu 2000 bursun 637’ni bizim Üniversitemiz YDMKÜ’ye aittir. Zaten YDMKÜ her yıl ortalama 100-125 öğrenciye burs vermektedir.

Böylece, açılışından bugüne kadar 730 Kazak gencini burslu, 1675 öğrenciyi de % 5-50 arasında indirimle okutup mezun etmiştir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizde 323 öğrenci burslu, 573 öğrenci de indirimli ücretle öğrenimlerini sürdürmektedir. Sporcu ve sanatçı olan öğrencilere de özel burs verilmekte; öğrencilerimizin yabancı ülkelerdeki staj-pratik ve her düzeydeki eğitim-öğretim harcamalarını da Üniversitemiz karşılamaktadır.

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf öğrencileri ( 50 öğrenci) 2012-2013 eğitim yılı Temmuz ayından itibaren Türkiye’de Sakarya Devlet Üniversitesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin burslusu olarak 2 yıl süreyle öğrenim görecektir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinde 197 öğrenci Türkiye Cumhuriyetinin burslusu olarak tahsil yapmaktadır.

Belirtilen bu yardımlarına ek olarak Türkiye Cumhuriyeti, Başbakanlık “Türk İşbirliği ve Kalkınma Acansı” (TİKA), aracılığıyla şu günlerde 7.5 milyon amerikan doları keşif bedeli tutarındaki 3. “ Eğitim Binamızı” inşaa etmektedir. Böylece YDMKÜ, bir yandan Türkiye’nin maddi yardımlarıyla inşaa edilen 3. “ Eğitim Binası”na kavuşurken, öte yandan teknik altyapısını tamamlayan ve kendine ait 3 adet 5 katlı “ Eğitim Binaları”nda kaliteli ve çağdaş standartlara uygun eğitim-öğretim faaliyeti verme yarışını sürdürmektedir.

Üniversitemiz, uluslararası konferans, sempozyum, seminer gibi ilmi-kültürel faaliyetlerini, plan ve projelerini T.C. Devletinin, yükseköğretim kurumlarının ve sponsor kurumlarının maddi ve manevi destekleriyle yürütmektedir. Böylece, T.C. Gazi Üniversitesi, İst. Marmara Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, M. A. Ersoy Üniversitesi, Kırgızistan Bişkek Milli Ekonomi Üniversitesi, Romanya Santina Üniversitesi , Gürcistan Tiflis Devlet Ekonomi Üniversitesi, Çin Cumhuriyeti Sanji Üniversitesi, Şanghay Üniversitesi, NATO, Almatı Valiliği, Almalı Kaymakamlığı, T.C. Almatı Bütükelçiliği, Farabi Ünivertsitesi, T.Rısıkulov Ekonomi Üniversitesi, Almatı Ekonomi Enstitüsü, Bişkek Milli Ekonomi Üniversitesi gibi kurumlarla birleşerek 7 yılda 16 uluslararası ilmi-uygulamalı sempozyum düzenlemiş ve materyalini 15 ciltlik dergide yayımlamıştır. Bu ilmi toplantılar özellikle Kazakistan’ın ve Orta Asya coğrafyasının önemli ilmi ve kültürel konularına, Sayın Nursultan Nazarbayev’in yıllık “ Halka Söylev ve Demeçleri”ndeki meselelere ayrılmıştır.

Ayrıca, Üniversite Kütüphanesinin gelişmesi, kitap ve elektronik eğitim araç-gereçlerinin temin edilmesi de çoğunlukla yukarıda anılan kurumların yardımlarıyla gerçekleşmektedir.

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi eğitim-öğretim programlarını “Kredi Sistemi” temelinde ve bilgisayar ortamında “test sınavı” ile uygularken, akademik , kültürel ve idari faaliyetlerini de “ K-Q TSE- İSO-EN 9000” isimli Türkiye Cumhuriyeti ile 134 devletin kabul ettiği Standartlara göre yürütmektedir. “Kalite Yönetimi” isimli bu Standart Sertifikası her yıl denetim sonunda yenilenip uzatılmaktadır.

Üniversitemizde eğitim-öğretim programları çağdaş uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmekte olup, öğrencilerin %90’ı gündüzlüdür ve onlara %75 derse devam etmek zorunludur. Tüm anablim dallarında ücretsiz olarak iki yabancı dil( İngilizce ile bir doğu veya batı dili) öğrenerek mezun olan öğrencilerimiz “ aranan elemanlar” özelliğinde yetiştiklerinden rahatlıkla iş bulabilmektedir. Öğrencilerimize 70% iş bulma garantisi verilmektedir. Mezunlarımızın % 88’i kamuda veya özel sektörde çalışmaktadır.

YDMKÜ, Kazakistan’ın eğitim-öğretim, ilim ve kültür alanlarındaki yeniliklerini dünyaya, başka ülkelerdeki yenilikleri de Kazak gençlerine taşıyıp tanıtma misyonunda bir yüksek öğretim kurumu olarak, uluslararası ilişkilere büyük önem vermektedir. ABD, İspanya, Türkiye, Almanya, Çin, Rusya, Romanya, Ukranya, Kırgızistan, Mısır,K.Kıbrıs, Gürcistan, Belçika ve benzeri devletlerinin 60 civarındaki tanınmış Üniversitesi ile “ Bolonya Prosesi” ve“ İşbirliği Protokolu” temelinde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak plan ve proje araştırmaları, uluslararası ilmi-uygulamalı sempozyum, konferans ve seminer düzenlemesi, bilgi-tecrübe değişimi ve benzeri konularda işbirliği yapmaktadır. Bu protokolların uygulaması olarak 2008-2013 yıllarında gerçekleştirilen bazı etkinlikler şunlardır: 113 lisans, 58 mastır, 3 doktora PhD öğrencimiz davet eden ülkenin ve üniversitenin burslusu olarak ABD, Türkiye, Çin, Rusya, Mısır’da bir sömestr veya 1-3 yıl süreyle eğitim-öğretim görmüştür; 14 genç öğretim elemanı, 24 idareci ve akademisyen öğretim elemanı ABD, Türkiye, Çin, Almanya, Hindistan, Bulgaristan, K. Kıbrıs, Ukrayna, Kırgızistan, Mısır gibi ülkelerin üniversitelerinde 2-8 hafta arasında değişen sürelerde kendi uzmanlık alanlarında burslu olarak pratik, bilgi ve tecrübe değişimi çerçevesinde bulunup dönmüşlerdir. 2012-2013 eğitim yılında Türkiye’nin 7 devlet üniversitesinde 64, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 4 üniversitesinde de 27 öğrencimiz burslu olarak öğrenim görmektedir. Üniversitemizde de, aynı eğitim yılında, 22’si Türkiye’den olmak üzere Çin, Moğolistan, Rusya, Özbekistan, İsrail, Filistin, Hindistan, Azerbeycan, Kırgızistan, Karakalpakistan ve Ukrayna gibi ülkelerden 93 öğrenci okumakta; 16 yabancı uyruklu öğretim elemanı çalışmakta, ilmi plan ve proje araştırmalarında ise 2 ülkeden 7 yabancı uyruklu araştırmacı-akademisyen görev almış bulunmaktadır. Belirtilen süre zarfında 26 yabancı uyruklu öğretim üyesi-akademisyen “ İşbirliği Protokolu” çerçevesinde ve Üniversitemizin davetlisi olarak 1-4 hafta, 1-2 eğitim yılı süreyle görev yapıp dersler vermiştir.

Eğitim-öğretim programlarını Kazakça, Rusça ve İngilizce olarak yürüten Kurumumuz hızla gelişmekte olup, % 52’si unvanlı akademisyenlerden meydana gelen öğretim kadrosu, 2300 dolayındaki öğrencisi, güçlü ilmi ve kültürel faaliyetleri, “ kaliteli öğretim, nitelikli eğitim, temizlik-dürüslük” prensiplerine dayanan eğitim-öğretim çalışmaları, güçlü ve yaygın uluslararası ilişkileri ile Kazakistan’ın ilim ve kültür alanındaki kalkınma sürecine, Kazak gençlerinin milli ve manevi değerlerine bağlı, çağdaş düşünce ve bilimsel anlayışta kişiler olarak yetişmesine katkıda bulunmak amacındadır.
 Üniversite Logosu   Üniversite Bayrağı Üniversite Marşı


Шет тілдер және Іскерлік Карьера УниверситетіУниверситет
туралы видео
ролик


Шет тілдер және Іскерлік Карьера УниверситетіУниверситет ән ұранының
орындалу барысы
Мыңдаған талапкерг жол ашатын,
Көктегі күнімдейсің, нұр шашатын

Әлемнің 7-тілін үйрететін,
ШТІКУ - универім жасасын! 
              Қайырмасы: 
ШТІКУ - білімнің кәусар бұлағысын,
Сәулелі жүректердің шуағысың.
Болашағыма жарық берген,
Сөнбейтін мәңгі шырағымсың! 

ШТІКУ - бақытым менен қуанышым! 
Екі елдің сенсің алтын көпірі,
Қазақстандағы Түркия өкілі.

Сен арқылы жалындаған жастарың, 
Шет елдерден білім алып, оқыды

(Сенсің менің асқар тауым,
Болашағымның баспалдағы.
ШТІКУ деген асқақ атпен, 

Биікке қарай-биікке қарай самға тағы...) 
             Қайырмасы:
Тәрбие мен білімнің ордасысың,
Баспанамсың,тірегімсің, қорғаушымсың.
Қалады есімің мәңгі жүрегімде,
ШТІКУ студенттердің қолдаушысы.!
           Қайырмасы:
Әні мен сөзі: ШТІКУ студенті
Алшынбекова Н. А.
Толығырақ Толығырақ
   
События