СМК - Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi
СМК

Kazakistan Cumhuriyeti
Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi
Kalite Yönetim Sistemi ve Standartları

Uzmanlar yetiştirmek günümüz Kazakistan Cumhuriyeti Devleti’nin eğitim ve öğretim politikasının temelini oluşturmaktadır. Devlet’in bu politikası; eğitim- öğretimin kalitesinin gelişmesine, kalite standartları, değerleri ve ölçülerinin belirlenmesine, sürekli yenilenmesine, öğrencilerin bilim- bilgi seviyesinin ve deneyim yeteneğinin yükselmesine, ilim ve yöntem ilkelerinin gelişmesine, yüksek öğretim kurumunun teknik, maddi ve manevi, sosyal ve kurumsal yapılanma, kurumlaşmasına, iletişim ve ulaşım olanaklarını güçlendirmesine ve yenilemesine, yüksek öğretim kurumunun yönetim mekanızmasını ve çalışma kurallarını etkin- yetkin duruma getirmesine yöneliktir.

Pekçok yüksek öğretim kurumu, eğitim- öğretimle ilgili meselelerini çoğunlukla İSO: 9001 uluslararası standartların taleplerine uyarak çözmek kararı almış bulunmaktadır. Bu standartlar, benimseyenler ve uygulayanların beklentilerini ve isteklerini tümüyle yerine getirmek için hazırlanmıştır.

Kalite sistemi, tüm hizmet prosüdürlerini belgelendirmeye, kurumları, merkezleri ve dernekleri yönetim sistemlerini ve organlarını apaçık belirleyip faaliyette bulunmaya yöneltmektedir. Ayrıca, personelin verimli çalışıp çok ütetme içgüdüsünü teşvik edip güçlendirmekte; hizmeti verirken sonucunun belirgin ve yararlı olmasına, idari hizmetlerin kaliteli neticelere ulaşmasına, yöneticilerin ve tüm çalışanların sorumluluk anlayışının artmasına katkı sağlamaktadır.

Mesleki yüksek öğretim kurumlarında kalite yönetimi sisteminin etkin olarak uygulanması uzmanlar yetiştirmek konusunda karşılaşılan problemleri çözmeye yardımcı olmaktadır. Aslında bu, zor ve bir o kadar da sıkıntılı bir amaçtır. Zira kurumun tüm alanlarını kapsamakta ve herbir petsoneli doğrudan ilgilendirmektedir.

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi, 2008-2009 eğitim ve öğretim yılından beri İSO: 9001 Uluslararası Standartlar Sistemine göre çalışmaktadır; tüm işlemlerini ve etkinliklerini bu standartlara uygun olarak yürütmektedir. Günümüzde İSO; 9001-2015 standardına geçti, bu kalite sistemine göre faaliyet göstermektedir. Çünkü anılan kalite yönetimi sistemi en çağdaş standartları kapsamakta olup, kurumun iç hizmet esaslarını, hukuksal altyapısını yeterli düzeye yükseltmekte; sistematik ve otomatik olarak kurumun özgün denetim yapmasını, iç kontrol yürütmesini, iç denetim mekanızmasını geliştirmesini sağlamaktadır.