‘Örleu’ merkezi eğitim kalitesini yükseltme kurslarını gerçekleştirdi.

2015 14-25 Aralik tarihlerinde egitim kalitesini yükseltme amacı ile Örleu merkezi üniversitenin öğretim üylerine eğitim sürelerinde yeni eğitim yöntemlerini kullanma konusunda kurslar gercekleştirdi. Kursun amacı ülkede eğitim sürecinin rekabete dayanıklı olması için yeni pedagojik teknolojileri kullanmayı örğretmektir. kurs sırasinda Örleu merkezinin uzmanları üniversite öğretim üyelerine yeni tekonolojik yöntemlerle tanıştırdı. Öğrencilerinaraştımakabiliyetiniderinleştirmekonusundafikirleriilepaylaştı. Örleumerkezininuzmanları yenihukuksalnormalar içeren evraklarladinleyicileriaydınlattı. SWOTanalizveSMARTamaçlaryöntemiilecouchingstajvepedagojikyonetimyöntemleri üzerindeeğitimplanlarını nasılorganizeedilmesigerektiğinianalizetti. Ayrıca learning through experient, experiential learning cycles, action learning, learning from reflective action, smart education ideaları ile tanıştılar.