Eğitim ve metodik ipucu - Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi
Eğitim ve metodik ipucu

Eğitim-Öğretim ve Metodoloji Kurulu Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi’nin “ Eğitim- Öğretim ve Metodoloji Kurulu”; eğitimin kalitesini arttırma, öğretimin müfredata uygun olarak yapılmasını sağlama, metodoloji çalışmalarının standartlara uygun olarak gerçekleşmesini temin etme, bilimsel etkinliklerin talaplere uygun düzenlenmesini gerçekleştirme, derslerin müfredata göre yapılmasını değerlendirme konularında hizmet eden bir akademik kuruldur. Eğitim- öğretim ve metodoloji kurulu, kendisinin hizmetiçi “ Yönetgesi” temelinde faaliyet gösterir ve her ay toplanarak gündemdeki meseleleri görüşüp kararlar alır; alınan kararları rapor edip rektöre sunar. Eğitim- öğretim ve metodoloji kurulu, rektörün atadığı bir rektör yardımcısı tarafından idare edilir ve en azından 5 öğretim üyesinden kurulur. Bu kurul Üniversite’nin eğitim- öğretim ve metodoloji faaliyetlerinin kaliteli ve nitelikli olmasından sorumludur.


Научно-педагогические журналы УИЯДК.
Труды профессорско-преподавательского состава УИЯДК.

2019-2020 Akademik Yılı İçin Danışman Listesi
 

Soyadı Pozisiyon
1 Gülnara SARSENBAYEVA Eğitim ve Yöntemsel İşleri Rektör yardımcısı
2 Gülim KARİMOVA Strateji ve Eğitim Gelişim Bölümü Başkanı
3 Gülsara AUBAKİROVA İlmi İşler Rektör Yardımcısı
4 Mahabbat TÜKÜBAYEVA “Pedagoji İlimleri” Fakülte Dekanı
5 Janar TUSUBAYEVA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı V.
6 Ulan ABDIKALIKOV Tarih ve İlahiyat Fakültesi Dekanı
7 Meyramgül SEYDAHMETOVA "Tarih, İlahiyat ve Uluslararası İlişkiler" Bölüm Başkanı.
8 Orıntay OŞANOVA “Kazak Dili ve Edebiyatı ve Gazetecilik” Bölümü’nün Başkanı
9 Asylbek AGIMBAY İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü’nün Başkanı
10 Soltanbek KASENOV "Yabancı Diller" Bölümü Başkanı
11 Sholpan Kudiyarova Yüksek Lisans Bölüm Başkanı
12 Zayra MATAYEVA Kayıt-Kabul Bölümü Başkanı
13 Dametkul Nurgaliyeva Кütüphane Müdürü
14 Akpöpe KARABAYEVA Almatı Kazak-Türk İnsani ve Teknolojik Koleji Müdürü
15 Bayan Amankulova Uluslararası Kazakistan-Türkiye lisesi Müdürü