DİL ÖĞRETİM MERKEZİ - Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi
DİL ÖĞRETİM MERKEZİ

Dil öğretim merkezi 2006- 2007 Öğretim yılında, bir yandan Ana Dilini (Kazak Dili) bilimsel yöntemlerle sistemli ve kademeli olarak öğretmek, yayılmasına katkıda bulunmak, öte yandan yabancı dil eğitim- öğretiminde yeni yöntemler-teknikler geliştirmek; dil öğretimiyle ilgili ders kitapları, dergi ve brojürler neşretmek, genç dilbilimciler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Yabancı diller ve mesleki kariyer üniversitesine ait olan Dil öğretim merkezimizdeki tüm programlar ve dersler her öğrencinin ilgi ve özelliklerine göre dizayn edilmiştir.

Sunduğumuz dil kursları şunlardır:

— Kazakça

— Türkçe

— İngilizce

— Arapça

— Rusça

— Çince

— Almanca

— Fransızca

o   Dersler haftada 3 kez, 100 dakikadan yapılmaktadır.

o   Program grupları, bir dizi olarak oluşturulmuştur.

o   Öğretmenler - anadili ve yerel öğretmenler.

o   Sınıflar 6 -10 kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

o   Eğitim çeşitli şekillerde gerçekleşebilir: bireysel, grup halinde ve kurumsal sınıflar:

o   Eğitim samimi ve rahat bir ortamda geçer.

 

Eğitim programında: okuma, yazma, konuşma, anlama, iletişim, dinleme, grupla ve öğretmenle sohbet etme, metinler yazma, dilbilgisi yapıları üzerinde çalışma.

 

Bu kursları başarıyla tamamlayanlara sertifikalar verilmektedir.

Kurs süresi - 3 ay.

 

Bizim avantajlarımız:

• Kaliteli eğitim

• uygun fiyatlar

• Profesyonel öğretmenler

• Modern yöntemler

• Çeşitli eğitim programları

 

 

Dille ilgili hangi sorunlarınızı çözebiliriz?

• Ben özgürce konuşamıyorum

• Yabancıların konuşmalarını ve şarkılarını anlamıyorum

• Gramerden bir şey anlayamıyorum

• Okuma ve yazmayı bilmiyorum

• Konuşabiliyorum, ama çok yavaş ve yanlışlarla

• Telaffuzum doğru değil

 

2006- 2007 Öğretim yılında, bir yandan Ana Dilini (Kazak Dili) bilimsel yöntemlerle sistemli ve kademeli olarak öğretmek, yayılmasına katkıda bulunmak, öte yandan yabancı dil eğitim- öğretiminde yeni yöntemler-teknikler geliştirmek; dil öğretimiyle ilgili ders kitapları, dergi ve brojürler neşretmek, genç dilbilimciler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Ana Dili ve Yabancı Dilleri geliştirme seminerleri, konferanslar ve yarışmalar düzenlemektedir. Başarılı Kursiyerleri ve yarışmacıları çeşitli ödüllerle ödüllendirmektedir.

Dil Öğretim Merkezi’nin açtığı dil kurslarına 2007-2008 öğretim yılında 200 dolayında kursiyer katılmış ve dil öğrenimi görmüştür. Ayrıca, 6 uzmanlık alanında üniversiteye hazırlık kursları açarak eğitim-öğretim konusunda önemli bir hizmet daha başlatmıştır. 

 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, web sayfalarını güncellenmesi ve yönetimi, e-posta hizmetleri, dosya alanı hizmetleri, otomosyon hizmetleri, merkezî sınav hizmetleri, ara sınav ve dönem sınav hizmetleri yazılı ve donanım destek hizmetleri, internet ve tüm bilgisayar laboratuvar hizmetleri, döküman yönetim sistemi hizmetleri, uzaktan eğitim hizmetleri, elektronik araç gitiş- çıkış hizmetleri gibi faaliyetler göstermektedir.

Bilgi İşlem, bilişim sektöründe yaşanan en son gelişmeler Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca takip edilmekte olup bu gelişmelerin üniversitemiz içerisinde uygulanabilirliğinin gözlemlenmesi, gerektiğinde uygulanması amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu yapılan çalışmalar sonucunda üniversitemizin daha sağlıklı bir bilgi sistem yapısına kavuşması beklenmektedir. Ayrıca bu araştırma ve geliştirme çalıştırmaları veri güvenliğine önemli katkıda bulunmakta, gerek donanım, gerekse yazılım güvenliği araçlarında güvenlik açıklarına karşı yenileme yapılmaktadır.

Güvenlik konusuna gelince,yeni çıkan virüslerin takip edilmesi, gerekli virüs önleyicilerinin sisteme uyumunun sağlanması, güvenlik artırıcı donanımların incelenip sisteme uyumluluğunun incelenmesi sistem açıklarını bulunup kapatılması, araştırma- geliştirme çalışmalarına ek olarak yeni donanım sistemlerinin incelenmesi, en son yazılım ürünlerinin takip edilmesi, deneme sürümlerinin denenmesi ve sonuçlarının incelenmesi bu alanda yapılması gereken en önemli işlerdir.Üniveristemiz içerisindeki tüm birimlerden gelen istekler doğrultusunda yazılım hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla üniversitemizin yazılı  ihtiyaçları karşılanmakta, bilgisayar kullanıcılarının çalımalarını etkin ve verimli bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla güncellemeler yapılmaktadır.