MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI - Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi
MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YDMKÜ’nin mali hizmetlerinin yürütülmesinden, yıllık gelir gider blançosunun yapılmasının, bütçeden ve harcamalardan sorumlu kurumdur. Kurumun gelir kaynaklarını, harcama alanlarını ve miktarlarını belirlediği gibi, menkul ve gayri menkulların korunması ve bakımından, yeni yerleşkelerin yapımından, çalışanların ücretlerinden ve her türlü ödemeden de Mali İşler Daire Başkanlığı mesuldür. Sözleşmelerin yapılması ve uygulanması, proje ve planların ücretlendirilmesi, ihaleye çıkılması, ders araç gereçlerinin satın alınması ve benzeri her türlü alım-satım işleri de bu dairenin elindedir. Daire başkanı olmadığında Baş Sayman vekalet eder Saymanlık, Mali İşlerin merkezi durumundadır. Bütçeyi hazırlar, vergileri ve personelin aylıklarını öder. Baş saymanın himayesinde sayman, satın alma saymanı, kasa saymanı çalışmaktadır.

Mali İşler Daire Başkanı doğrudan rektöre bağlıdır; rektör tayin eder ve görevden alır. Daire Başkanı ve Baş sayman rektöre sorumludur.

 

 

Yapı

  • Baş Sayman
  • Sayman
  • Malzeme Muhasebecisi
  • Kasiyer

 

PERSONEL

Baş Sayman: Şolpan SAHİYEVA
Telefon: +7 (727) 379 78 96, dahili 126
Kabine: 2
Sayman: Svetlana SOLOVIEVA
Telefon: +7 (727) 379 78 96, dahili 141
Kabine: 6
Malzeme Muhasebecisi: Jazira BEKMUHAMBETOVA
Telefon: +7 (727) 379 78 96, dahili 141
Kabine: 6
Kasiyer: Asel MAKSUT
Telefon: +7 (727) 379 78 96, dahili 122
Kabine: 7

Adres:Almatı, Kazıbek Bi So., 168