PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI - Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Cennet MAULESOVA 
Personel Daire Başkanı

   

 AKADEMİK PERSONEL: KURALLARI VE SORUMLULUKLARI

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi akademik personelini Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bilim ve İlim, Şalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye Bakanlıklarının standartları, talimatları, ilgili kanunları ve yönetmelikleri temelinde işe kabul etmektedir. Sözleşme (1, 2, 3, 5 yıllık) esaslarına göre çalışan öğretim elemanları “İnsan Kaynakları” ve “Personel Dairesi Başkanlığı”nın “Gazete”de yaptığı duyuru sonrasında “mülakat”la belirlenedi. İşe kabul edilen akademik personel imzalanan sözleşme esaslarına göre 6 ay “deneme süreci”ne tabi tutuladı. Akademik Personelin sözleşmesi en az bir eğitim-öğretim yılı için imzalanadı.

Akademik personel, devlet üniversitelerinde olduğu gibi, tüm sosyal ve kültürel haklardan yararlanadı, yani sosyal güvenlik ve emeklilik, yaz ve kış tatili, doğum tatili ve hakları, iş kazası ve hakları, eğitim-öğretim, ilim ve kültür haklarının tamamından yararlanadı. Personelin aylıkları, sözleşme temelinde ve akademik unvana göre belirlenedi. Aylıklar her ayda ve ilk haftası içinde ödenedi. Rektörün “ek katkısı” aylık ücrete ilave ediledi, ayrıca yılda bir aylık ikramiye veriledi. Yani tüm özlük hakları tanınadı. Öğretim elemanları aktif ve pasif işlerden oluşan haftalık ders yüküne göre kadroya atanadı ve ücretlendiriledi.

Akademik personel, kadrolu ve ücretli, yerli ve yabancı akademisyenlerden meydana gelmektedir. Haftada 5 iş günü ve toplam 40 saat çalışmak durumunda olan akademisyenlerin haftalık ders yükü unvanlarına göre tayin edilmektedir. Doğruluk-dürüslük, pedagog etikasına sahip olmak, çalışkanlık ve üretkenlik, ihlas ve sorumluluk akademik personelden talep edilen asıl vasıflardır. Kurumun gelişmesine, kaliteli eğitim ve öğretim vermesine, ilim ve bilim alanında araştırmalar yapmasına, öğrencilerin sosyal ve psikolojik sorunlarına yardımcı olma durumundadır.

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi’nde, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibariyle, 15 prof. Dr., 13 profesör, 60 kandidat(Dr.), 23 Doç. Dr., 26 uzman okutman(öğretim görevlisi), 62 okutman görev yapmaktadır. Akademik personelin 14’ü yabancı uyrukludur.

Üniversitette 58 idari personel çalışmaktadır.

Akademik Performans

Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve İlim Bakanlığı her yıl “Ulusal Akkredite Merkezi” bünyesinde oluşturulan “Üniversite Akademik Başarı”(reetyng) değerlendirmesi ile üniversiteleri akademik performanslarına göre sıralamaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalar ve yayınlar, kişi başına düşen yayın ve atıf sayıları, ilmi araştırmalar ve projeler, mezun öğrencilerin istihdam oranları, unvanlı öğretim elemanı sayısı ve yüzdesi, eğitim-öğretim kalitesi, fiziki yapı ve öğrenci sayısı yapılan değerlendirmenin temel kriterlerini oluşturmaktadır

YDMKÜ, kuruluşundan beri tüm Bakanlık denetimlerinden başarıyla çıkmasının yanında, akademik performansı-başarısı bakımından; 2007-2008 eğitim yılında sosyal ve ekonomik yükseköğetim kurumları arasında 10 uncu sırada, 2008-2009 eğitim yılında 8 inci sırada sıralanırken 2010-2011 eğitim yılında 82 üniversite içinde ilk on arasında yer almıştır.

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMETLERİ

 İnsan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yürüten Personel Daire Başkanlığı, aynı zamanda personel sisteminin gelştirilmesi yönünde hizmet vermektedir. Üniversitemiz akademik ve idari personelin terfî, atama, sicil, emeklilik v.b. işleriyle ilgili görevleri yürüten daire başkanlığımızın 2010-2011 yılları içerisindeki personel hareketlerini içeren bilgiler tablo 39 ve tablo 40 da sunulmuştur. Personel Daire Başkanlığı akademik ve idari personel hareketlerinin denetimini yaparak buna dayalı yayımlanan kanun, yönetelik, tüzük ve genelgeler gereğince iş ve işlemlerinin takibini yapmaktadır. 

Kadro Bölümünün esas amacı - işçilerle meslek uzmanlari alma ve onları işle sağlamak, v.b. işleri düzenlemek. Uzmanları listeye almak, ve devamlı çalışacak kurumu (donatmak) sağlamaktır.

Kazakistan Cumhuriyetinin kanunlarına göre kadro bölümünün esas görevleri üniversitenin bütün bölümlerini kadro iş-evraklarını yönetme ve sanayi meseleleri gözmekle ilgilidir, bununla beraber iç- ve diş enbek düzey kuralların oluşlurur. Kadro bölümünün görevi:

- uzmanları geçme ve iş verme;

- uzmanları yeterli kullanma;

- yedek  uzmanları oluşturma işlerinide sağlamaktir;

- uzmanları görden geçirme kontrollerinde gerekli errakları hazırlayıp, onları yerine getirme.

Personel Daire Başkanlığı, çalışan akedemik ve idari personelin hizmetlerini ve özlük haklarını değerlendiren, çalışma düzenini, plan ve programlarını belirleyen, onların bilgi ve belgelerini muhafaza eden birimdir.

Kadro bölüm başkanı bu hedeflere ulaşmada yeterli neticelere gelmekledir. Üniversite’dıki tecrübeli uzmanları işe alma işleriyle uğrasıyor. Kadro bölümüne ait kendi mühürü var. Üniversitemizin kadro bölüm işleri kendi şartlarıya yönetiliyor. Askere alınma ve onları kaydediyor. Uzmanlarla iş birligi yapma onların durumlarını inceleme yapıyor, Onların değişmesi ile devamlı çalışmalar  hakkında tedbirleri alınır. Kadro bölümü kendi görevlerinde bununla beraber üniversitenin türlü uzmanlarıyla birleşerek, üniversitenin özel kurumu ile kadroya ait buyruklar hazırlamada, uzmanların sayısını ve kalitesine belirlemede, evraklar, uzmanların çalışma stajlarına ait bütün dosyaların hesabını alıp, okutman profösör personellerin arasında uygulayon kontrol sırasında komisyon üyelerinin toplalısına gerekli materiyallerle evrak kağıtlarını hazırlamasını sağlıyor.

Almatı, Kazıbek bi sok. No 168, 1.kat, No 101.oda
Telefon: 379-78-96 (701)
E-posta  adresi: