REKTÖRLÜK - Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi
REKTÖRLÜK

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi'nın Rektörlük/Yönetim Uyeleri

     1. Sabri HİZMETLİ - Üniversite Rektörü

     2. Bahadür ABDİMANAPOV - Rektör Yardımcısı

     3. Huriye YEKHLEF - Uluslararası İlişkiler İşleri Rektör Yardımcısı

     4. Gülnaz BEYSENBEKOVA - Rektör Yardımcısı

     5. Ulan ABDIKALIKOV - Tarih ve İlahiyat Fakültesi Dekanı

     6. Binali MAMOYEV - İktisadi ve İdari İlimleri Fakültesi Dekanı V.

     7. Mahabbat TUKİBAYEVA - Pedagojik İlimleri Fakültesi Dekanı

    8. Araylım KIRIKBAYEVA - AKTGTK Müdürü

     9. Bayan AMANKULOVA - UKTL Müdürü

     10. Gülim KARİMOVA - Strateji ve Eğitim Gelişim Bölümü Başkanı

     11. Şolpan AKKOJİNA - Kayıt-Kabul Bölümü Başkanı

     12. Jannat MAULEŞOVA - Personel Daire Başkanı

     13. Dametgül NURGALYEVA - Kütüphane Müdürü

     14. Lidiya KUZNESOVA - Baş Sayman

     15. Galina KAZİMİRÇİK - YDMKÜ Avukatı

События"Место вашего счастливого будущего!"

Мы поможем вам получить качественные знания,
найти успешную работу, достичь перспективного будущего!

                 Ректор университета доктор, профессор Сабри Хизметли