REKTÖRLÜK - Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi
REKTÖRLÜK
Üniversitemizin en yüksek ve yetkili idari organıdır. Rektöre bağlıdır ve onun davetiyle toplanarak gündemdeki maddeleri görüşüp karara bаğlar.

Üniversite Yönrtim Kurulu; rektör yardımcıları, fakülte dekanları, idari bölüm başkanları, merkez ve enstitü müdürleri ve Kolej müdürü ile lise müdürü, daire başkanları ve hukuçudan meydana gelir. Üniversitenin idari ve mali işleri, personel ve her türlü kadro işleri, teknik konular, yapılanma meseleleri bu kurulun başlıca gündem konularıdır.

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi'nın Rektörlük/Yönetim Uyeleri

 1. Sabri HİZMETLİ - Üniversite Rektörü
 2. Huriye YEKHLEF - Rektör Danışmanı
 3. Gülnara SARSENBAYEVA - Rektör Yardımcısı
 4. Gülsara AUBAKİROVA - İlim ve Tebiye-Uluslararası İlişkiler İşleri Rektör Yardımcısı
 5. Gülnaz BEYSENBEKOVA – İlmi Sekreter
 6. Ulan ABDIKALIKOV - Tarih ve İlahiyat Fakültesi Dekanı
 7. Janar TUSUBAYEVA - İktisadi ve İdari İlimleri Fakültesi Dekanı
 8. Mahabbat TUKİBAYEVA - Pedagojik İlimleri Fakültesi Dekanı
 9. Akböpe KARABAYEVA - AKTGTK Müdürü
 10. Bayan AMANKULOVA - UKTL Müdürü
 11. Gülim KARİMOVA - Strateji ve Eğitim Gelişim Bölümü Başkanı
 12. Zayra MATAYEVA - Kayıt-Kabul Bölümü Başkanı
 13. Jannat MAULEŞOVA - Personel Daire Başkanı
 14. Dametgül NURGALYEVA - Kütüphane Müdürü
 15. Şolpan SAHİYEVA - Baş Sayman
 16. Galina KAZİMİRÇİK - YDMKÜ Avukatı