Fakülteler Projeleri - Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi
Fakülteler Projeleri

    İLMÎ PROJELER

          Kazakistan Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ilmi araştırma çalışmalarını geliştirmenin esas 5 yönü belirlenmiştir. YDveMKÜ’de yapılan İlmî Araştırma çalışmalarının temeli “Ebedî Ülke” ideasına yönlendirilmiştir. “Ebedî Ülke” ideası XXI.asır eğitm-öğretim ve sosyal ilimler dalındaki esas ve elverişli araştırmaları ele alır.  

  • YDMKÜ’nin ilmi araştırma çalışmalarını yürütmenin esas stratejisinden biri, Yüksek eğitimli ilmî-pedogojik kadro hazırlama amaçlı esas ve elverişli ilmî projelri gerçekleştirmektir. 
  • Projeyi geliştirme sırasında sunulan esas kaide: 1) İlim ve üretim ilişkisini bütünleştirmek; 2) Entelektüel özel ve teknolojilerle üretimi ticarileştirmek.
Esas Proje Kavramı: “Kazakistan’ın Üçüncü Gelişmesi: Dünya Rekâbetine Denklik”

PEDOGOJİ İLİMLERİ FAKÜLTESİ
  1. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N.ANAZARBAYEV’in “Kazakistan’ın Üçüncü Gelişmesi: Dünya Rekâbetine Denklik” konulu halka Sesleniş Konuşmasındaki Pedogojik ilimleri geliştirme ve pedogog eğitimi meselesi”.
Proje Dnışmanı: PhD Dr. A.M.TÜKÜBAYEVA. Düzenleme Tarihi: 2017-2019. Mâliyeti: 7000.000. 2017, 2018 eğitim ve öğretim yılında harcanan ücret: 4000.000. 2017 yılında 1.500.000; 2018 yılında 2.500.000 tenge.
  1.  “Yabancı Dil Öğretiminin Modern Yöntemleri, teknolojileri ve Standartları”.
Proje Danışmanı: Doç. Dr. G.M.AUBAKİROVA. Düzenleme Tarihi: 2017-2019. Mâliyeti: 5.700.000. 2017, 2018 eğitim ve öğretim yılında harcanan ücret: 3.600.000. 2017 yılında 1.800.000; 2018 yılında 1.800.000 tenge.
  1. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N.ANAZARBAYEV’in
“Kazakistan’ın Üçüncü Gelişmesi: Dünya Rekâbetine Denklik” konulu Halka Sesleniş Konuşması’ndaki Kazak Dili ve Edebiyatı eğitimi, üstünlüğünü artırma problemleri.
Proje Danışmanı Doç. Dr. G.T.BEYSENBEKOVA. Düzenleme Tarihi: 2017-2019. Mâliyeti: 5000.000. 2017, 2018 eğitim ve öğretim yılında harcanan ücret: 3000.000. 2017 yılında 1.000.000; 2018 yılında 2.000.000 tenge.
  1. “Öğrencilerin kitle tipi eğitim kurumları koşullarında kapsayıcı eğitimin geliştirilmesine ilişkin sorunlar ve beklentiler”
Proje Dnışmanı: Aday Profösör O.A.KURATOVA. Düzenleme Tarihi: 2017-2019. Mâliyeti: 2.500.000. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında harcanan ücret: 1.800.000. 2017 yılında 900.000; 2018 yılında 900.000 tenge.

TARİH VE İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
  1. “Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N.A.NAZARBAYEV’in
“Kazakistan’ın Üçüncü Gelişmesi: Dünya Rekâbetine Denklik” konulu Halka Sesleniş Konuşması’ndaki millî ve manevi ilimleri geliştirme, kültürel mirası güçlendirme ve yaygınlaştırma yolları”.
Proje Dnışmanı: Prof. Dr. U.K.ABDIHALIKOV. Düzenleme Tarihi: 2017-2019. Mâliyeti: 5.000.000. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında harcanan ücret: 3.000.000. 2017 yılında 1.000.000; 2018 yılında 2000.000 tenge.
  1. “Kazakistan Cumhuriyeti’nin Terörizm ve Aşırılığın Dinî Hareketlerin Felsefesi ve İdeolojisi Bağlamında Önlenmesi Konusundaki Stratejisi”,
 
Proje Dnışmanı: Prof. Dr. U.K.ABDIHALIKOV. Düzenleme Tarihi: 2017-2019. Mâliyeti: 5.000.000. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında harcanan ücret: 3.000.000. 2017 yılında 1.000.000; 2018 yılında 2000.000 tenge.

EKONOMİ VE YÖNETİM İLİMLERİ FAKÜLTESİ
  1. “Entegrasyon Yeterlilik Yaklaşımıyla Test Edebilen Rekâbetçi Uzmanların Yönü”
Proje Dnışmanı: Doç Dr.B.M.BEKKULİYEVA. Düzenleme Tarihi: 2017-2019. Mâliyeti: 2.500.000. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında harcanan ücret: 1.500.000. 2017 yılında 500.000; 2018 yılında 1000.000 tenge.
2. “İpek Yolu Turizm Ticaretine Dayanarak Kazakistan Ulusal Ekonomisinin Rekâbet Edebilirliğinin Artıtılması”
Proje Dnışmanı: Doç Dr.B.M.BEKKULİYEVA. Düzenleme Tarihi: 2017-2019. Mâliyeti: 1.500.000. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında harcanan ücret: 1.200.000. 2017 yılında 600.000; 2018 yılında 600.000 tenge.
  1. “Rekâbetçiliği Artırmanın Yolları “Reform Stroy” İnşaat Şirketi ile Ortaklık”
Proje Dnışmanı: Doç Dr.B.M.BEKKULİYEVA. Düzenleme Tarihi: 2017-2019. Mâliyeti: 2.500.000. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında harcanan ücret: 1.800.000. 2017 yılında 900.000; 2018 yılında 900.000 tenge.
4. “B YUTUG KZ” İnşaat Kuruluşlarının Finansal Sürdürülebilirliği”
Proje Dnışmanı: Dr. A.AĞIMBAY. Düzenleme Tarihi: 2017-2019. Mâliyeti: 2.000.000. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında harcanan ücret: 1.400.000. 2017 yılında 700.000; 2018 yılında 700.000 tenge.
  
5. “Almatı Bölgesi’nde Turizmin Gelişmesinde Bir Etken Olarak Etnik Kültür”
Proje Dnışmanı: Doç.Dr.N.V.İVLEEVA. Düzenleme Tarihi: 2017-2019. Mâliyeti: 2.500.000. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında harcanan ücret: 2.000.000. 2017 yılında 1000.000; 2018 yılında 1000.000 tenge.
        
Proje çerçevesinde yurtdışına ve Kazakistan ve Bağımsız Devletlere İş gezisi
 1. Türkiye Cumhuriyeti, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2017;
2. Kırgızistan Cumhuriyeti, Manas Üniversitesi, 2017-2018;
3. Kırgızistan Cumhuriyeti, Manas Üniversitesi, 2016;
4. Türkiye Cumhuriyeti, Kastamonu Üniversitesi, 2017-2018;
5. Türkiye Cumhuriyeti, Ankara şehri, 2017-2018;
6. Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul, Ankara Üniversiteleri, 2018;
7. Astana, Karagandı ve Taraz v.s şehirleri, 2017-2018;
8. Rusya Federasyonu, 2017;
9. Azerbaycan, 2018;
10. Özbekistan, 2017-2018 v.b