Sağlık Hizmetleri - Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri
Sağlık hizmetlerine Üniversite yönetimi büyük önem vermektedir. Eğitim binaları, yurt, yemekhane, büfe-kantin, kütüphane  gibi sosyal ve kültürel kurumlar  sürekli denetlenmekte ve temiz tutulması için gerekli önlemler alınmaktadır. Kazakistan Devletinin mahalli organları da Kurumumuzu temizlik ve bakım yönlerinden denetlemektedir.

Üniversitemiz öğrencileri ve öğretim elemanları ile idari personele ücretsiz sağlık hizmetleri verilmektedir. Ön muayene ve tedavi işlemleri sağlık ünitemizde yapılmakta olup ilk tıbbi müdahalenin ardından gerekli görülen durumlarda ilgili sağlık kurumlarında sevk edilerek tedavileri gerçekleştirilmektedir. Yine gerekli görülen durumlarda ilk tıbbi müdahalenin ardından ücetsiz ilaç tedavisi yaplmaktadır( Tablo 35). 

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisinde öğrencilerimizin duygusal, sosyal, eğitim, meslek ve iş seçimine ilişkin problemlerinin çözümünde yardımcı olunmaktadır. Ayrıca aynı daire bünyesindeki Gençlik Derneği vasıtasıyla öğrencilere eitim ve danışmanlık hizmeti verilerek üniversite yaşamına uyum sağlamalarına yardımcı olunmakta, kendilerinden belenen akademik başarıyı yakalamaları için onlara destek verilmekte, fizik ve ruh sağlıklarının korunmasına katkı sağlanmaktadır.