Spor Hizmetleri - Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi
Spor Hizmetleri

Bu birimin amacı öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlar disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi dumalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

a)     Gurup çalışmaları ve karşılaşmalar düzenlemek

b)    Bu amaçlarla kurulmuş bulunan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla iş birliği yaparak bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak, üniversiteyi yemsilen öğrencilerin yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak

c)     Üniversitelerin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılması, elemanların planlı bir şekilde çalışmaları ve merkezden yönetilmesini sağlamak gibi işleri yiritmek.

2010-2011 öğretim yılı faaliyet programı gereğince düzenlenen üniversiteler arası spor yarışmalarına üniversitemizin katıldığı branşlar aşağıdaki tablo 36’da gösterilmiştir.

 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hizmetleri

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlamak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine,  yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak , onlara birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmak amaç ve hizmetlerine yönelik olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca öğrencilerin  ilgi alanlarına uygun olarak boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile dinlenme ve eğlence alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak, sanat, spor ve kültür alanlarında faaliyet göstermelerini temin etmek bu dairenin önemli görevleri arasında yer almaktadır.

Üniversitemiz çalışanlarının ve öğrencilerin gereksinimlerini, bağlılıklarını, sorumluluk duygularını, yeteneklerini, becerilerini ve sorunlarını dikkate alarak, gelişimleri konusunda yatırım yapmak, hizmet sunulan her alanda doğru iletişim kurarak şeffaflığı ve dürüstlüğü sağlamak, geleşimi ve değişimi desteklemek, bu konularda onlara olanaklar sağlamak Sağlık Kültür ve Spor Dairesinin sorumluluklarındandır.

Sağlık Merkezi, Açık ve Kapalı Spor Salonları belirtilen hizmetlerin verildiği mekanlardır.