Tarihi - Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi
Tarihi

Kuruluş ve Tarihçe

 

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi(YDMKÜ), çok genç ve özel statülü bir yüksek öğretim kurumudur. Kurucusu ve sahibi, 1997 yılı Kazakistan’ın Almatı şehrinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından kurulan Orta Asya Medeniyet Vakfı’dır.

Üniversite, Kazakistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında mevcut olan dostluk ve kültür anlaşmaları temelinde, Orta Asya Medeniyet Vakfıtarafından Almatı şehrinde, 16.04.2001 tarihinde ve Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’nın verdiği 39307-1910-Y-E nolu sertifika ile “Almatı Uluslararası Üniversitesi” adıyla kurulmuştur.

Kazakistan Adalet Bakanlığı’nın 05.04.2001 tarih ve 26985-1910-M-E sayılı izin kararı ile birlikte adını “Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Enstitüsü” olarak değiştiren Üniversitemiz, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın № 0000071 numaralı resmi onaylı yüksek öğretim lisansı ile 2004-2005 Öğretim Yılı’ndan itibaren eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.

YDMKÜ, 2005-2006 Öğretim Yılı’nın 30 Aralık gününden itibaren ise gerekli şartları yerine getirerek resmen Üniversitestatüsünü almıştır. İçinde bulunduğumuz 2014-2015 Öğretim Yılı’nda Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ’nin Rektörlüğünde 2780 öğrencisi, 225 öğretim elemanı ve 65 idari personel ile talim ve  terbiye hizmetini sürüdürmektedir.

12000 metre kare açık, 16000 metre kare kapalı alanı, 3, 5, 7 katlı 3 korpusu ve 175 dershaneli her bakımdan yeni ve modern fiziki ve teknik yapısı ile aynı anda 2000 öğrenciye eğitim-öğretim verme kapasitesine sahip olan YDMKÜ, konferans ve okuma salonları, kütaphanesi, dil laboratuarları, yurt ve  yemekhanesi, büfesi ve kantini, müzesi ve medika-sosyal merkezi, arşiv ve müzesiyle Almatı şehrinin merkezi yerinde faaliyetlerini  sürdürmektedir.

Üniversitenin başlıca gelir kaynağı öğrencilerin öğrenim ücretleridir. Bunun yanında başta kurucusu Orta Asya Medeniyet Vakfı olmak üzere, Türk iş adamları ve şirketlerinin sponsorluğundan yararlanmakta, gerektiğinde uluslararası finans kurumları tarafından da destek almaktadır.

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi, danışmanlık ve proje hizmetleri de vermektedir. Yakın gelecekte uluslararası statü almayı tasarlayan Üniversitemiz daha başka misyonlar gerçekleştirmeye de adaydır. Üniversite bu amaçlar doğrultusunda 86 yerli ve yabancı yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği protokolleri imzalamıştır.

Üniversitemiz, eğitim-öğretimi tamamlayan öğrencilere “Kazakistan Devlet Yüksek Eğitim Diploması” vermektedir.

TARİH

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi(YDMKÜ), çok genç ve özel statülü bir yüksek öğretim kurumudur. Kurucusu ve sahibi, 1997 yılı Kazakistan’ın Almatı şehrinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından kurulan Orta Asya Medeniyet Vakfı’dır.

Üniversite, Kazakistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında mevcut olan dostluk ve kültür anlaşmaları temelinde, Orta Asya Medeniyet Vakfıtarafından Almatı şehrinde, 16.04.2001 tarihinde ve Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’nın verdiği 39307-1910-Y-E nolu sertifika ile “Almatı Uluslararası Üniversitesi” adıyla kurulmuştur.

Kazakistan Adalet Bakanlığı’nın 05.04.2001 tarih ve 26985-1910-M-E sayılı izin kararı ile birlikte adını “Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Enstitüsü” olarak değiştiren Üniversitemiz, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın № 0000071 numaralı resmi onaylı yüksek öğretim lisansı ile 2004-2005 Öğretim Yılı’ndan itibaren eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.

YDMKÜ, 2005-2006 Öğretim Yılı’nın 30 Aralık gününden itibaren ise gerekli şartları yerine getirerek resmen Üniversitestatüsünü almıştır. İçinde bulunduğumuz 2014-2015 Öğretim Yılı’nda Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ’nin Rektörlüğünde 2780 öğrencisi, 225 öğretim elemanı ve 65 idari personel ile talim ve  terbiye hizmetini sürüdürmektedir.

12000 metre kare açık, 16000 metre kare kapalı alanı, 3, 5, 7 katlı 3 korpusu ve 175 dershaneli her bakımdan yeni ve modern fiziki ve teknik yapısı ile aynı anda 2000 öğrenciye eğitim-öğretim verme kapasitesine sahip olan YDMKÜ, konferans ve okuma salonları, kütaphanesi, dil laboratuarları, yurt ve  yemekhanesi, büfesi ve kantini, müzesi ve medika-sosyal merkezi, arşiv ve müzesiyle Almatı şehrinin merkezi yerinde faaliyetlerini  sürdürmektedir.

Üniversitenin başlıca gelir kaynağı öğrencilerin öğrenim ücretleridir. Bunun yanında başta kurucusu Orta Asya Medeniyet Vakfı olmak üzere, Türk iş adamları ve şirketlerinin sponsorluğundan yararlanmakta, gerektiğinde uluslararası finans kurumları tarafından da destek almaktadır.

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi, danışmanlık ve proje hizmetleri de vermektedir. Yakın gelecekte uluslararası statü almayı tasarlayan Üniversitemiz daha başka misyonlar gerçekleştirmeye de adaydır. Üniversite bu amaçlar doğrultusunda 86 yerli ve yabancı yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği protokolleri imzalamıştır.

Üniversitemiz, eğitim-öğretimi tamamlayan öğrencilere “Kazakistan Devlet Yüksek Eğitim Diploması” vermektedir.

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi(YDMKÜ), 1993 yılında KazakistanCumhuriyeti devlet adamlarının davetlisi olarak Kazakistan’a gelen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyelerinden  Prof. Dr. Ali ÖZEK’in öncülüğünde birtakım  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı işadamları ve Kazakistan’ın akademisyen-aydınları tarafından Almatı’da kurulan “ Orta Asya Medeniyet Vakfı” nın 2004 yılında açtığı bir “ Vakıf Üniversitesi”dir. Üniversite,  “Yargısı” gereği, bir kişinin veya bir ailenin özel mülkü değil; kar amacı taşımayan, ticaretle uğraşmayan, tüm gelirlerini Kurumun yapılanması ve  gelişmesi, öğrencileri ile akademik ve idari personeli için harcayan bir “Vakıf Yüksek Öğretim Kurumu”dur.

         YDMKÜ’de eğitim-öğretim programları, ilim ve kültür faaliyetleri ile bilimsel plan ve projeler önemli ölçüde, Kurumun eğitim harç ücretleriyle, Orta  Asya  Medeniyet Vakfı, TİKA ve TDV gibi  sponsorumuz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti  Kurumları’nın  maddi ve manevi  destekleriyle gerçekleşmektedir. Bu bağlamda, YDMKÜ’de kuruluşundan bugüne kadar yukarıda anılan ve  anılmayan kurumlardan fiziki ve  akademik yapılanma, eğitimde kaliteyi yükseltme amacıyla  Kazakistan’a20 milyon amerikan doları tutarında Türkiye kaynaklı yabancı sermaye getirmiştir. Bu yabancı kaynaklı sermayeyi  bir yandan 5 ve 7’er katlı 2 adet eğitim binası-ki onun ikincisi 2008-2011 yılları arasında  6.5 milyon amerikan doları ücretle inşaa edilen yurt, yemekhane ve kolej binasıdır; 3.sü de eğitim binası ile sosyal tesisten oluşmakta olup. T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın himaye ve talimatıyla TİKA tarafından yaklaşık 4 milyon amerikan doları meblağ harcanarak inşaa edilmiştir. Getirilen sermaye ayrıca,  kütüphane fonu, kapalı spor salonu, büyük konferans salonu, büfe-kantin ve müze yapımı gibi Üniversitenin teknik, sosyal ve kültürel yapılanmasına;  akademik ve idari kadronun oluşturulmasına, eğitim-öğretim programlarının çağdaş teknoloji ve standartlara uygun hale getirilmesine, genç öğretim elemanlarının yetiştirilmesine, lisans ve yüksek lisans programında okuyan öğrencilerimizin “ Bolonya Prosesi”, “Mevlana Değişim Programı” ve “ Özel İşbirliği Protokolu” temelinde yurt dışında öğrenim görmesine, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine ve ilmi sempozyumlar, konferanslar ve seminerler düzenlenmesi gibi Kurumumuzun akademik ve idari yönlerden kurumsallaşıp kalkımasına harcanmıştır.

      YDMKÜ, ticari amaçla faaliyet gösteren bir kurum olmadığı için K.C. Bilim ve İlim Bakanlığı’nın standartlarına uygun en düşük ücretle eğitim-öğretim hizmeti vermesinin yanında,   yetim-öksüz, özürlü öğrencilerle, çok çocuklu ailenin çocuğu, fakir-yoksul ve benzeri sosyal ve ekonomik durumu iyi olmayan öğrencileri, yüksek puanla köy okullarından mezun olan ve eğitim-öğretimde başarılı Kazak gençlerini, hem Türkiye Devletinin hem  de Ülker, Kiğılı, Orta Asya Medeniyet Vakfı, Çanakkale Seramik,  Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık “Türk İşbirliği ve  Kalkınma Acansı” (TİKA), MEB, TDV ve benzeri  Türkiye kaynaklı devlet kurumu, özel sektör, sivil toplum organlarının  maddi ve mali desteği ile burslu ve %5-50 arasında öğrenim harcı indirimi ile okutmaktadır.

        Öğrencilerimizin % 25’i burslu, %40’ı da indirimli olarak okumaktadır. 2011-2012 eğitim yılında, Kazakistan Cumhuriyetinde, Yüksek Öğretim Kurumları tarafından verilen toplam burs sayısı 2000 oldu. İşte bu 2000 bursun 637’i  Üniversitemiz YDMKÜ’ye aittir. Zaten YDMKÜ her yıl ortalama 100-125 öğrenciye burs vermektedir.   Böylece, açılışından bugüne kadar 1130 Kazak gencini burslu, 1675 öğrenciyi de % 5-50 arasında indirimle okutup mezun etmiştir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizde 423 öğrenci burslu, 573 öğrenci de indirimli ücretle öğrenimlerini sürdürmüştür. Sporcu ve sanatçı öğrencilere  özel burs verilmekte olup öğrencilerimizin yabancı ülkelerdeki staj-pratik ve her düzeydeki eğitim-öğretim harcamalarını da Üniversitemiz karşılamaktadır. Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi  2. Sınıf öğrencileri ( 50 öğrenci) 2012-2013 eğitim yılı Temmuz ayından itibaren Türkiye’de Sakarya Devlet Üniversitesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin burslusu olarak 2 yıl süreyle öğrenim gördüler. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinde 197 öğrenci Türkiye Cumhuriyetinin burslusu olarak tahsil yaptı.

      Üniversitemiz, uluslararası  konferans, sempozyum, seminer gibi ilmi-kültürel faaliyetlerini,  plan ve projelerini K.C ve  T.C. Devletleri ve öteki devletlerin yükseköğretim kurumlarıyla birleşerek  yürütmektedir. Bu bağlamda  YDMKÜ, T.C. Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, M. A. Ersoy Üniversitesi, Kırgızistan Bişkek Milli Ekonomi Üniversitesi, Romanya Santina Üniversitesi , Gürcistan Tiflis Devlet Ekonomi Üniversitesi, Çin Cumhuriyeti Sanji Üniversitesi, Şanghay Üniversitesi, İli Normal Üniversitesi, NATO, Almatı Valiliği, Almalı Kaymakamlığı, T.C. Almatı Büyükelçiliği, Farabi Ünivertsitesi, T.Rısıkulov Ekonomi Üniversitesi, Almatı Ekonomi Enstitüsü, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek Milli Ekonomi Üniversitesi gibi kurumlarla birleşerek 8 yılda 18 uluslararası ilmi-uygulamalı sempozyum düzenlemiş ve materyalini 21 ciltlik kitap halinde yayımlamıştır. Bu ilmi toplantılar özellikle Kazakistan’ın ve Orta Asya coğrafyasının önemli ilmi ve kültürel konularına, Sayın Nursultan Nazarbayev’in yıllık “ Halka Söylev ve Demeçleri”ndeki temel konulara, Türk İslam dünyasının ortak  değerlerine ve  meselelerine tahsis edilmiştir.

  Ayrıca, Üniversite Kütüphanesinin gelişmesi, kitap ve elektronik eğitim  araç-gereçlerinin temin edilmesi de öncelikli konularımız arasında  yer almaktadır.          

      Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi eğitim-öğretim programlarını “Kredi Sistemi” temelinde ve bilgisayar ortamında “test sınavı” ile uygularken,   akademik , kültürel ve idari faaliyetlerini de “ K-Q TSE- İSO-EN 9000” isimli Türkiye Cumhuriyeti ile 134 devletin kabul ettiği Standartlara göre yürütmektedir. “Kalite Yönetimi” isimli bu Standart Sertifikası her yıl denetim sonunda yenilenip uzatılmaktadır.

       Üniversitemizde eğitim-öğretim programları çağdaş uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmekte  olup,  öğrencilerin %90’ı gündüzlüdür ve onlara  %75 derse devam etmek zorunludur. Tüm anablim dallarında ücretsiz olarak iki yabancı dil( İngilizce ile bir doğu veya batı dili) öğrenerek mezun olanöğrencilerimiz “ aranan elemanlar” özelliğinde yetiştiklerinden rahatlıkla iş bulabilmektedir. Öğrencilerimize 70% iş bulma garantisi verilmektedir. Mezunlarımızın % 88’i kamuda  veya özel sektörde çalışmaktadır.

        YDMKÜ, Kazakistan’ın eğitim-öğretim, ilim ve kültür alanlarındaki yeniliklerini dünyaya, başka ülkelerdeki yenilikleri de Kazak gençlerine taşıyıp tanıtma misyonundaki bir yüksek öğretim kurumu olarak, uluslararası ilişkilere büyük önem vermektedir. ABD, İspanya, Türkiye, Almanya, Çin, Rusya, Romanya, Ukranya, Kırgızistan, Mısır, K.Kıbrıs, Gürcistan, Belçika ve benzeri devletlerinin 75 civarındaki tanınmış Üniversitesi ile “ Bolonya Prosesi” ve“ İşbirliği Protokolu”, “ Mevlana  Programı” temelinde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak  plan ve proje uygulamaları, uluslararası ilmi-tecrübelik sempozyum, konferans ve seminer düzenlemesi, bilgi-tecrübe değişimi ve benzeri konularda işbirliği yapmaktadır. Bu protokolların uygulaması olarak 2008-2013 yıllarında gerçekleştirilen bazı etkinlikler şunlardır: 113 lisans, 58 mastır, 3 doktora PhD  öğrencimiz davet eden ülkenin ve üniversitenin burslusu olarak ABD, Türkiye, Çin, Rusya, Mısır’da bir sömestr veya 1-3 yıl süreyle eğitim-öğretim görmüştür; 14 genç öğretim elemanı, 24 idareci ve akademisyen öğretim elemanı  ABD, Türkiye, Çin, Almanya, Hindistan, Bulgaristan, K. Kıbrıs, Ukrayna, Kırgızistan, Mısır gibi ülkelerin üniversitelerinde 2-8 hafta arasında değişen sürelerde kendi uzmanlık alanlarında burslu olarak  mesleki  pratik, bilgi ve tecrübe değişimi çerçevesinde bulunup dönmüşlerdir. 2012-2013 eğitim yılında Türkiye’nin 7 devlet üniversitesinde 64, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 4 üniversitesinde de 27 öğrencimiz burslu olarak öğrenim görmüştür. Üniversitemizde de, aynı eğitim yılında, 22’si Türkiye’den olmak üzere Çin, Moğolistan, Rusya, Özbekistan, İsrail, Filistin, Hindistan, Azerbeycan, Kırgızistan, Karakalpakistan ve Ukrayna gibi  ülkelerden 93 öğrenci okumakta; 16 yabancı uyruklu öğretim elemanı çalışmakta, ilmi plan ve proje araştırmalarında ise 2 ülkeden 7 yabancı uyruklu araştırmacı-akademisyen görev almış bulunmaktadır. Belirtilen süre zarfında 26 yabancı uyruklu öğretim üyemiz/akademisyenimiz “ İşbirliği Protokolu” çerçevesinde ve Üniversitemizin davetlisi olarak 1-4 hafta, 1-2 eğitim yılı süreyle görev yapıp dersler vermiştir. 

       Eğitim-öğretim programlarını Kazakça, Rusça ve İngilizce olarak yürüten Kurumumuz hızla gelişmekte olup, % 52’si unvanlı akademisyenlerden meydana gelen öğretim kadrosu, 2300 dolayındaki öğrencisi, güçlü teknik alt yapısı, ilmi ve kültürel faaliyetleri, “ kaliteli öğretim, nitelikli eğitim, temizlik-dürüslük” prensiplerine dayanan eğitim-öğretim çalışmaları, güçlü ve yaygın uluslararası ilişkileri ile Kazakistan’ın ilim ve kültür alanındaki kalkınma sürecine, Kazak gençlerinin milli ve manevi değerlerine bağlı, çağdaş düşünce ve bilimsel anlayışta kişiler olarak yetişmesine katkıda bulunmak, dünyanın en kaliteli ve başarılı 500 yüksek öğretim kurumu arasında  yer almak amacındadır.

        Sosyal ve  ekonomik profildeki YDMKÜ’nde, lisans  seviyesinde gündüz, açıktan, uzaktan,  ikinci öğretim programları,  yüksek lisans düzeyinde  gündüz program uygulanmaktadır; kurumumuzda doktora program henüz açılmiş değildir.

Almatı Türk-Kazak Sosyal ve Teknik Meslek Yüksek Okulu, Kazak- Türk Beşeri ve Teknolojik Koleji, Gültekin  İlmi Araştırmalar Enstitüsü, Dil Öğretim Merkezi Kurumumuza bağlı eğitim-öğretim, ilim ve kültür kuruluşlarıdır.