Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Üniversitelerde lisansüstü eğitim, tüm eğitim-öğretim süreçlerini kapsayan , bir üniversitenin hem ulusal hem de uluslararası alandaki yerini belirleyen önemli bir ölçüttür. Özellikle haırlanan yükseklisans ve doktora tezlerinin kalitesi doğrudan üniversitenin kalitesinin de önemli bir göstergesi olmaktadır. Hazırlanan tezlerin öğrencilerin yaratıcılık ve farklılıklarını ortaya koyması, hem teori hem de uygulama alanında diğer üniversitelere, iş ve meslek dünyasına  yol gösterici özellikler taşıması bu süreçteki kaliteyi arttıran bir unsurdur.

Üniversitemiz Yüksek Lisans Programı, beş değişik branşta  çağdaş yönetimin gereklerine uygun  olarak şeffaf bir yöntim anlayışının yanında, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak eğitim-öğretim hizmetlerine devam etmektedir. Akılcı düşünen, çağın gereklerine yaraşır lisansüstü ğitim almış bireylerin yetişmesi için gerekli çabayı göstermektedir.

Lisansüstü eğitim birimimiz çağın ihtiyaç ve istihdam koşullarını da dikkate alarak, hem eğitimin en önemli girdisi olan öğrenci, öğretim üyesi, materyal ve programda kaliteye ulaşılması hem de bilimsel faaliyetlerinin artırılması amacıyla sürekli gelişmeyi hedeflemektedir.

Lisansüstü Programı Çeviricilik, Yabancı Dil, İlahiyat, Tarih ve Ekonomi Bölümlerinde  üniversitemiz değerleri ve misyonu, vizyonu ve stratejisitemelindeeğitim faaliyetini sürdürmektedir (Tablo 28 bkz.) Öte yandan Üniversitemiz ile “İşbirliği Protokolu” imzalayan yurtdışındaki üniversitelere, özellikle de Türkiye’ye “ Mevlana Programı”  çerçevesinde lisansüstü programları ( Mastır ve PhD Doktora) için öğrenciler göndermektedir.

Lisansüstü programları tamamlayan öğrenciler üniversitemizin akademik kadrosunun oluşmasına önemli katkıda bulunacaktır. Halen Türkiye, Çin, Rusya, Mısır,  ABD ve Kanada’da lisansüstü programlara burslu ve burssuz devam eden öğrencilerimiz bulunmaktadır.