İşbirliği Protokolu

Sayın Başkan! 1998 yılında Almatı’da  Kazakistan Cumhuriyeti Yasalarına  göre kurulan “ Orta  Asya  Medeniyet Vakfı” ile onun maliki ve kurucusu olduğu “Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi” birleşerek “ Uluslararası Kazakistan-Türkiye Lisesi”ni açmış bulunmaktadır. 2015 yılı Kasım ayında Almatı’da  kurulan   “ Uluslararası Kazakistan-Türkiye Lisesi”(UKTL), İngilizce, Türkçe, Kazakça  ve Rusça olarak 5-11. Sınıfları kapsayan bir  ortaöğretim eğitimi verecektir.

       Genelde Kazakistan’da,  özelde Almatı’da  mukim T.C. vatandaşı iş adamları ve öteki çalışanların yıllardır ihtiyaç duyduğu ve açılmasını sürekli devlet adamlarımızdan istediği böyle bir ortadereceli eğitim ve öğretim kurumu nihayet  hizmete hazır haldedir. Sayın Başbakanımıza Şubat 2016 tarihindeki Astana resmi ziyaretinde ( Zatı Alinizin de huzurunda) konuyu arzetmiştim ve Kendileri de hertürlü maddi-manevi desteği vereceklerini vaadetmişlerdi.

      Sayın Başkan, Lise binası için arsa satın aldık ama, inşaa edecek maddi imkanımız  yok, Sayın Başbakanımızdan bu konuda cevap bekliyoruz.  Sizden, hem bu konuda hem de önümüzdeki Eylül ayından itibaren eğitime başlayacak Lisemize öğretmen, ders araç ve gereci desteğinde bulunmanızı istirham ediyorum.  Görevlendirilebilecek öğretmenlerin (sınıf öğretmeni, Türkçe öğretmeni, meslek dersi öğretmeni vs.) vize işlemlerini, Almatı’daki barınma  ve beslenme masraflarını yüklenebileceğimizi belirtmek isterim. Elbette, bu hususların gerçekleşebilmesi için Kurumlarımız arasında  “ İşbirliği Protokolu”  bulunması gerekmektedir.  Belirtilen konuları, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile öğretim elemanı ( tecrübe  ve pratik için) Türkiye’ye  gönderilmesi  hususunda da ilmi araştırmalar ve  plan-proje çalışmalarında  da Başkanı olduğunuz  Kurum’la  işbirliğine  büyük ihtiyacımız bulunmaktadır.

 

     Arzedilen hususların gereğini yüksek takdirlerinize ve müsadelerinize arzederim.

 

     Saygılarımla.

 

                                                        Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ

                                                                      Rektör ve

                                       Uluslararası Kazakistan-Türkiye Lisesi  Y.Yönetim

                                                                                Başkanı