КР Премьер-Министринин Орынбасары Д.Н.Назарбаева ханым Шет Тилдер жане Искерлик Карьера Университетинин назик жандарын 8 Наурыз айелдер кунимен КР укимети атынан куттыктауын жолдады. Университетин назк жандарына табыс пен отбасылык бакыт тиледи. Биз де оз кезегимизде КР Премьер-Министринин Орынбасары Д.Н.Назарбаева ханымды университет атынан Коктемги айелдер кунимен шын журектен куттыктаймыз. Халкымыздын алдында ардайым жулдыздай жаркырай берсин деймиз.

Шет Тилдер жане Искерлик Карьера Университет Ужымы