AKADEMİK YAPI VE FAKÜLTELER

  Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesinin Akademik yapısında 5 Bölüm, 15 Anabilim Dalı ile İlmi Araştırmalar Merkezi ve Dil Öğretim Merkezi bulunmaktadır. Kazakistan’ın kamuda ve özel sektördeki kaliteli insan gücü ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak açılan bu fakülteler ve Bölümler her türlü çağdaş teknik donanıma sahiptir.

Üniversitemiz çağdaş üniversite anlayışıyla yapılanmaktadır. Şöyle ki,  çağdaş eğitim-öğretim araçlarını kullanan, bilgili, deneyimli ve eserleriyle tanınmış bir akademisyenler kollektifine sahiptir. Kazakistan, ABD, Azerbaycan, Rusya, Mısır, Çin ve Türkiye gibi ülkelerin ünlü uzman akademisyenleri kadrosunda yer almaktadır. Kazak, İngiliz, Rus ve Türkiye Türkçesi dillerinde dersler verebilen bu akademisyenler, en yeni bilgi ve birikimlerini, metot ve vizyonlarını öğrencilere kazandırmak için çabalamaktadır. Temel amaç, 21. yüzyılın bilgi ve teknolojisine sahip, yetenekli ve nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Çalışkanlık, üretim ve verimlilik, eğitim-öğretim anlayışının temel karakterini oluşturmaktadır.

Kurumumuzun akademik kadrosu deneyimli, ünvanlı ve üretken öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Fakülte Kurulu, Bölüm Kurulu, Eğitim-öğretim ve Metodoloji Kurulu, İlim ve Bilim Kurulu YDMKÜ’nin akademik organlarını oluşturmaktadır.

Üniversite Senatosu, en yüksek akademik-ilmi organdır.

I-                  FAKÜLTELER

YDMKÜ bünyesinde  6 fakülte bulunmaktadır; gelecek eğitim ve öğretim yıllarında  yeni fakültelerin açılması planlanmaktadır. Mevcut fakültelerimizin adları şöyledir:

 1. Yabancı Diller
 2. İktisadi ve İdari Bilimler
 3. Tarih ve Uluslararası İlişkiler
 4.  İlahiyat
 5. Turizm ve  İletişim
 6. Kazak Dili ve Edebiyatı ile Gazetecilik
 7. Yüksek Lisans Başkanlığı

II-              BÖLÜMLER

           YDMKÜ fakültelerine bağlı  7 akademik  bölüm ve 17 Anabilim Dalı(branş) bulunmaktadır. Bu uzmanlık alanları onaylı lisans numaraları ile şöyledir:

 1. YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ
  • 5B011900  Türk Dili
  • 5B011900  İngiliz Dili
  • 5B011900  Fransız Dili
  • 5B011900       Alman Dili
  • 5B011900      İspanyol Dili
  • 5B011900      Çin Dili
  • 5B011900      Kore Dili
  • 5B011900      Japon Dili
  • 5B011900  Arap Dili
  • 5B020700       Mütercimlik-Tercümanlık
 2. EKONOMİ VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
  • 5B050600  Ekonomi
  • 5B050700  İşletme
  • 5B050800  Muhasebe ve Kontrolorluk
  • 5B011100  Bilgisayar Bilgi-İşlem
  • 5B051100  Pazarlama
 3. TARİH VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER FAKÜLTESİ
  • 5B011400  Tarih
  • 5B020200   Uluslararası İlişkiler
 1. İLAHİYAT FAKÜLTESİ   
 • 5B020600  İlahiyat

            5.TURİZM VE İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 • 5B090200  Turizm ve Otelcilik
 • 5B050400  Bilgi-İşlem(İnformatik)

            6.KAZAK DİLİ VE EDEBİYATI İLE GAZETECİLİK FAKÜLTESİ

 • 5B011700                 Kazak Dili ve Edebiyatı
 • 5B050400                 Gazetecilik

            7. YÜKSEK LİSANS BAŞKANLIĞI

                   Ana Bilim Dalları:

 • 6M020600   İlahiyat
 • 6M011900   Yabancı Dil
 • 6M020700   Tercümanlık
 • 6M011400   Tarih

 

Bu bölümler yanında, Üniversitemiz bünyesinde yabancı uyruklu öğrencilere Kazakça ve Rusça, yerli öğrencilere ise Türkçe eğitimi veren bir “Dil Öğretim Merkezi”  ve “Gültekin İlmi Araştırmalar Merkezi” , “Almatı Türk-Kazak Meslek Yüksek Okulu” ile “ Almatı Kazak-Türk Sosyal ve Teknik Koleji ”   mevcuttur.

Takvim

Akademik takvim