Yabancı diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi

Duyuru

    Değerli Öğretim Elemanları ve Öğrenciler!

         Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi’nde 2015 yılı 27 Şubat”ında sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) doğduğu ayda Mevlid Kandili düzenlekmektedir. Bu vesileyle, Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Кektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli’nin 2014 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim bakanlığı tarafından yayımlanan “İslam Tarihi” kitabının sunumu yapılacaktır. Sunum çergevesinde, İslam dininin kuralları ve araştırılması, geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında “İslam bilimlerinin aktüel sorunları” konulu bilimsel-uygulamalı konferans düzenlenecektir.

Konferansın sunum dilleri: Kazakça, Rusça, Türkçe, İngilizce, Arapça, u.b.

      Organizasyon komitesi konferans materyallerini baskıdan çıkaracaktır.

Konferans programına girmek için organizasyon komitesine makalenin yazarı, makalenin adı hakkında bilgi postasına gönderilmesi lazım.

      Makale sayfası 10-dan fazla olmamalı ve her makalenin evrensel ondalık sınıflandırması(UDK) yapılmalıdır. Makale kazakça yazılmışsa rusça ve ingilizce bilginotları, makale dilinde yazılan anahtar kelimeler ve özet olması lazım.

Edebiyat listesi, makalede kaynak gösterme düzenine göre makale sonunda yazılır. Kaynak gösterilen edebiyatlar metinde köşeli parantez[ ] içinde edebiyat listesi numarasına göre verilir.

Kayıt formu:

  1. Adı, soyadı
  2. Unvanı
  3. Çalıştğı Kurulumun adı
  4. Makalenin adı
  5. E-posta
  6. Telefon numarası (şehir kodu ile), cep telefonu

       Katılma dilekçeleri 2015 yılı 20 şubata kadar kabul edilir.

Düzenlenecek yer: Almatı şehri, Kazıbek biy caddesi, 168. Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi. Konferans salonu.

İletişim numaraları: 8(727) 379 78 94 (129), 379 78 95. Факс: 8 (727) 379-78-93.

e-mail:ydu;;  web-site:www.archive.ydu.kz