Hakkımızda

“Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi”, Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’nın 05.04.2001 tarih ve 26985–1910-M-E sayılı kararı ile Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki eğitim-öğretim, ilim ve kültür anlaşmaları temelinde Almatı’da kurulmuştur.

Üniversitenin kurucusu, Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarına göre yasal tüzel kişiliğe sahip olan  “Orta Asya Medeniyet Vakfı”dır. Sosyal-toplumsal yardım vakfı tüzel kişiliğindeki bu Vakfın kurucuları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşmaktadır. Kurucularının belirtilen nitelikte olması nedeniyle Orta Asya Medeniyet Vakfı da, Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi de uluslar arası kurumlardır.

Neden Almatı’da üniversite kurduğumuz sorusu sorulabilir. Kazakistan’ın egemen ülke olduğu yıllarda Almatı’ya, Atayurta gelip yerleştim. Yeni bağımsızlığını kazanan, önemli maddi ve manevi problemleri bulunan, özüne ve özgün değerlerine dönüş arayışları içinde olan dost ve kardeş Kazak halkına imkânlarım ölçüsünde hizmet etmek kararı verdim. Daha doğrusu idari ve ilmi birikimleri, ilmi ve vizyonu, eserleri ve projeleri olan bir akademisyen olarak Kazakistan’da çalışmak istedim. Bu bağlamda, önceleri Almatı’da ve ilçelerinde camiler yaptırdım ve hayır işleriyle meşgul oldum. Ayrıca Abilayhan isimli Âlem Dilleri ve Uluslar arası İlişkiler Üniversitesi’nde dersler verdim ve Arap Dili Bölümü’nü açtım. Belirtilen faaliyetlerim bana bir yandan Kazakistan’daki yüksek öğretim hakkında tecrübe kazandırdı, bir yandan da çalışmalarımı eğitim-öğretim, ilim ve kültür alanlarında yoğunlaştırıp kurumlaştırma düşüncesine taşıdı.

İşte bu inanç ve anlayışla, Orta Asya Medeniyet Vakfı aracılığı ile Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesini kurduk. Daha sonra, üniversitemizin bünyesinde “Almatı Kazak- Türk Gumaniter Teknik Koleji”ni aştık. Böylece, bağımsızlık kazandıktan sonra maddi ve manevi yönden hızla kalkınmakta olan dost ve kardeş ülke Kazakistan’ın gelişme ve büyüme sürecine eğitim-öğretim, ilim ve kültür alanlarında katkıda bulunma amacımızın ilk aşamasını gerçekleştirmiş olduk.

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi, tarihten gelen köklü bağlarla birbirine bağlı olan Türkiye ve Kazakistan arasında eğitim-öğretim ve kültür köprüsü olmak, çağdaş dünyanın ilim ve teknoloji yeniliklerini Kazak gençlerine ulaştırıp tanıştırmak; kalitede, üretimde, tertipte, güzellik ve doğrulukta örneklik etmek amaçlarına yönelik olarak yapılanarak gelişmesini sürdürüyor. Nitekim üniversitemiz, bu başarılı çalışmaları sebebiyle 2006–2007 öğretim yılında Kazakistan’daki tüm yüksek öğretim kurumları içinde 10.cu sıralarda yer alıyor. Bu başarı, bizleri daha büyük başarılara ulaştırmak için atılan önemli bir adım demektir.