KALİTE DENETİMİ VE STRATEJİK GELİŞME BÖLÜMÜ

Rayhan Esbergen DABILTAYEVA

Doç.Dr. 

Kalite Denetleme ve Stratejik Geliştirme Bölümü Başkanı

1992 senesi Cambıl Pedegojik Enstitüsü, yabancı diller böyümünden mezun olduktan sonra iş hayatına aynı şehirde Uygulamalı Eğitim alanında öğretim görevlisi olarak başladı.

2000-2002 yıllar Almatı İktisadi ve İstatistik Araştırmalar Enstitüsü Cambıl şehri şübesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

2002-2005 yılları aynı iş yerinde Sosyal Bilimler Bölümü, bölüm başkanı olarak görev yaptı.

2002-2009 yılları Cambıl ili öğretim elemanlarını Yeniden Eğitme ve Mesleki Uzmanlaştırma Enstitüsü’nde müdür yardımcısı olarak çalışmıştır.

2009 senesi İ. Altınsarin Ulusal Eğitim Akademisi’nde doktorasını yapmıştır.

2009 senesi Yabancı Diller ve Mesleki Karyer Üniversitesi’nin yabancı diller bölümü, öğretim elemanı olarak başlamıştır. Aynı yılın aralık ayında bölüm başkanı tayin edilmiştir.

2013-2014 yılları üniversitemizde rektör yardımcısı olarak görev almıştır.

 2007 senesi KC Eğitim ve İlim Bakanlığı devlet okulları 12 yıllık eğitim sistemine geçiş çalışmaları heyetinde görev almıştır.

2009 senesi KC Eğitim ve İlim Bakanlığı ulusal üniversiteye giriş sınavları müfettişler heyetinde çalışmıştır.

Balogne süreci ve uluslararası eğitim öğretim standartları, Avrupa eğitim sistemi,  kredi sistemi uygulama çalışmaları ile ilgili pek çok uluslararası ve Kazakistan genelinde gerçekleşen konferanslarla seminerlere katılmıştır.

2010 senesi Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi doçenti ünvanı verilmiştir.

M.Kozıbayev Küzey Kazakistan Devlet Üniversitesi akreditasyon heyetinde müfettiş olarak görev almıştır.

Aynı zamanda Ş.Valihanov Kokşetav Devlet Üniversitesi enstitütleşme ve akreditasyon heyetinde müfettiş olarak görev almıştır.

2014 senesi R.E. DABILTAYEVA KC Eğitim ve İlim Bakanlığınca “Yılın Başarılı Öğretmeni” seçilmiştir.

2014-2015  yılları Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi, Pedegoji fakültesi dekanı görevinde bulunmuştur.

2015- yılından itibaren Kalite Denetimi ve Stratejik Gelişme Bölümü Başkanı olarak görev almaktadır.

 

ÇALIŞMA ALANI

  1. YDMK üniversitesi eğitim alanında kredi sistemi ve kalite denetimi organize etme;
  2. Öğretim ve eğitim sisteminde sürekli yenileme;
  3. Çağdaş teknolojileri uygulama;
  4. Kalite denetim sisteminde ölçme değerlendirme kurallarını geliştirme;
  5. Ders seçim sistemini geliştirme;
  6. Çağdaş eğitim, öğretim alanı talaplerine uygun yeni teknolojilerle tekniklerin kullanımına imkan sağlamak;
  7. Üniversite eğitim öğretim progaramını sürekli geliştirmek;
  8. İç ve dış piyasada rekabet dayanıklı uzman üniversite mezunları ile yüksek lisans mezunlarını hazırlamak.