YÖNETMELİKLER VE YÖNERGELER

 

YDMKÜ, Kazakistan Cumhuriyeti’nin bir yüksek öğretim kurumudur. Kazakistan’ın Bilim ve İlim Bakanlığı’na doğrudan bağlıdır ve sorumludur. Bilim ve İlim Bakanlığı tarafından denetlenir ve çalışma izni alır. YDMKÜ mezunlarına Kazakistan Devlet Diploması vermektedir. Dolayısyla Kazakistan’ın bilim ve ilim hakkındaki kanunlarına, standartlarına, yönetmeliklerine ve yönergelerine, buyruklarına ve taleplerine gören çalışan YDMKÜ’nin lisansını da Bilim ve İlim Bakanlığı vermektedir.

Kazakistan Cumhuriyeti’nin yasaları, kanunları, yönetmelikleri ve buyruklarınınn yanında, Orta Asya Medeniyet Vakfı Yargısı, Üniversite Yargısı ve yönetmelikleri, yönergeleri, buyrukları YDMKÜ’nin yasal kaynaklarını oluşturmaktadır. Üniversite idaresinin yanında, bağlı eğitim ve ilim kurumları, fakülteler, akademik bölümler ve birimler, merkezler ve enstitüler de anılan yasal organlar temelinde faaliyet göstermektedir. Mütevelli Heyet, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu (Rektörlük), Fakülte Yönetim Kurulu, Bölüm Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, İlim Kurulu, Eğitim-Öğretim Kurulu vs. organlar da K.C. Devleti’nin ilgili kanunları ve

yönetmelikleriyle YDMKÜ’nin Yargısı, yönetmelikleri, yönergeleri ve buyruklarına göre faaliyetlerini yürütmektedir.