MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

 

YDMKÜ’nin mali hizmetlerinin yürütülmesinden, yıllık gelir gider blançosunun yapılmasının, bütçeden ve harcamalardan sorumlu kurumdur. Kurumun gelir kaynaklarını, harcama alanlarını ve miktarlarını belirlediği gibi, menkul ve gayri menkulların korunması ve bakımından, yeni yerleşkelerin yapımından, çalışanların ücretlerinden ve her türlü ödemeden de Mali İşler Daire Başkanlığı mesuldür. Sözleşmelerin yapılması ve uygulanması, proje ve planların ücretlendirilmesi, ihaleye çıkılması, ders araç gereçlerinin satın alınması ve benzeri her türlü alım-satım işleri de bu dairenin elindedir. Daire başkanı olmadığında Baş Sayman vekalet eder Saymanlık, Mali İşlerin merkezi durumundadır. Bütçeyi hazırlar, vergileri ve personelin aylıklarını öder. Baş saymanın himayesinde sayman, satın alma saymanı, kasa saymanı çalışmaktadır.

Mali İşler Daire Başkanı doğrudan rektöre bağlıdır; rektör tayin eder ve görevden alır. Daire Başkanı ve Baş sayman rektöre sorumludur.