Lisans

Lisans Eğitim ve Öğretimi

Eğitim-Öğretim Dili ve Yabancı Diller

 

Kazakistan Cumhuriyeti Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi’(YDMKÜ)’nde eğitim-öğretim Kazak, Rus, Türk ve İngiliz dillerinde yapılmakta olup, bu dilleri hiç ya da yeterince bilmeyenler için 1 yarıyıl veya 1 yıl hazırlık programı açılmaktadır. Rusça, İngilizce, Türkçe, Arapça ve Çince; uzmanlık dalı, ana bilim dalı veya bölüm özelliği gerektirdiği takdirde yabancı dil, 2. yabancı dil veya “servis dersi” olarak okutulmaktadır.

Kazakça ve Rusça’dan başka diller, yabancı dil sayılmakta; ancak bölümler, ana bilim dalları ve bilim dalları veya uzmanlık alanlarının özellikleri gereği doğrudan eğitim-öğretim dili olarak da kullanılmaktadır.

YDMKÜ’de yabancı diller, ilgili dil ana dili olanlar veya diplomalarıyla onun uzmanı olduğunu belgeleyenler tarafından okutulmakta olup, yabancı dil öğretiminde belirlenen hedeflere ulaşmak için dil laboratuarlarının yanında, görsel (vizüel), işitsel-görsel (odovizüel) her tür modern araç-gereç ve teknolojiden yararlanılmaktadır.

Eğitim-Öğretim Türleri ve Dönemleri

 

Üniversitemizin bölümlerinde yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenen eğitim-öğretim programları devlet standartlarına uygun olarak Gündüz, Akşam (ikinci eğitim-öğretim) , Uzaktan ve Açık eğitim-öğretim türlerinde yapılmaktadır. YDMKÜ’de eğitim-öğretim süresi, uzmanlık alanları, bölümler ve uygulanan sisteme göre değişmektedir:

 • Lise mezunu lisans öğrencileri için 4,
 • Meslek lisesi mezunları için 3,
 • Üniversite mezunu olup İkinci Öğretim okuyanlar için 2,
 • Açık Öğretim öğrencileri için ise 5 yıl.

Eğitim-öğretim yılına, Senato tarafından kararlaştırılan akademik takvime göre (genellikle 1 Eylül) başlanmaktadır.

Öğrenim Ücretleri

 

YDMKÜ bir vakıf-özel yüksek öğretim kurumu olduğundan eğitim-öğretim ücretlidir. Eğitim-öğretim ücretleri Kazakistan Cumhuriyeti’nin standartlarına göre belirlenmekte olup asgari düzeydedir. Öğrenim ücreti bir kerede ödenebileceği gibi, en çok dört eşit taksitte bölük  yada aylık olarak da ödenebilir.

Üniversite’ye Kayıt-Kabul

 

Üniversitemize  Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarınınyanısıra Türkiye Cumhuriyeti, Türk Dünyası ve öteki ülke vatandaşları da öğrenci olarak kabul edilmektedir.Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin kayıt-kabul işlemleri Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın yüksek öğretim kurumları için hazırladığı “Öğrenci Kayıt-Kabul Yönetmeliği”nde belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir.

Üniversitemize başvuran Türk Dünyası (Türkiye Cumhuriyeti, Orta Asya Bağımsız Türk Cumhuriyetleri, Rusya Federasyonundaki muhtar Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları, Çin, Balkan ve Orta Doğu ülkelerinde yaşayan Türk Toplulukları) ve öteki ülke vatandaşlarından talep edilen belgeler ise şunlardır:

 • Başvuru dilekçesi,
 • Dilekçe/ başvuru
 • Lise veya lise dengi meslek okulu diplomasının aslı,
 • Merkezi Üniversite Giriş Sınavı Sonuç Belgesi,
 • Pasaport fotokopisi,
 • Öğrenim vizesi ve oturma izni(YDMKÜ alacaktır),
 • 6 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında),
 • Sağlık raporu (Kazakistan Devlet Hastanelerinden),
 • Öğrenim harcının ödendiğini gösteren makbuz.
 • İkinci Öğretim’e başvuracaklar için lisans diploması orjinali ve transkript.

 

 

LİSANS EĞİTİM PROGRAMI YAPISI

 

Dersler ve Disiplinler Yıllık Ders Saati ve  Kredisi

Ders  Saati/Süresi

Kredi Sayısı

1

Genel Disiplinler (Dersler)Yükü

1485

33

1.1.

Mecburi Dersler

1485

33

Kazakistan Tarihi

135

3

Felsefe

135

3

Yabancı Dili

270

6

Kazak (veya Rus) Dili

270

6

Bilgi-İşlem/ İnformatik

135

3

Ekoloji ve Sürdürülebilir Kalkınma

90

2

Sosyoloji

90

2

Siyaset Bilimi

90

2

Iktisat Teorisinin Temelleri

90

2

Hukuk Temelleri

90

2

Güvenlik Esasları

90

2

2

Temel Disiplinler Toplam Yükü

2880

64

2.1.

Mecburi Dersler

900

20

Profesyonel Kazakça ( Rusça)

90

2

Meslekı Yabancı Dil

90

2

2.2.

Seçmelı Dersler

1980

44

3

Seçmeli Dersler

1440

32

3.1.

Mecburi Dersler

225

5

3.2.

Seçmelı Dersler

1215

27

Teorik Eğitim Toplamı

5805

129

4

Ek Eğitim 

4.1.

Mecburi Dersler

Kültür- Fizik/ Beden Eğitimi

240

8

Türk Dili

120

4

Mesleki Uygulama ( Türüne göre )

Uygulama/ Pratik

en az 6

5

Sonuç  Değerlendirme/Belgelendirme

5.1.

Tez Savunması

210

2

5.2.

Devlet Uzmanlık  Sınavı

105

1

 

 

 

 YABANCI DILLER VE MESLEKİ KARİYER ÜNİVERSİTESİ
 UZMANLIK
/MESLEKİ  LİSANS EĞİTİMİPROGRAMI

 

Özel kod

Özel

Ana Bilimler

1

5В011100

Bilgi-İşlem/İnformatik

2

5В011400

Tarih

3

5В011700

Kazak Dili ve Edebiyatı

4

5В011900

Yabancı Dil: İki Yabancı Dil

Beşeri Bilimler/Sosyal İlimler

5

5В020200

Uluslararası İlişkiler

6

5В020600

İlahiyat

7

5В020700

Tercümanlık

  İktisadi/Ekonomi İlimleri

8

5В050400

Gazetecilik

9

5В050600

Ekonomi

10

5В050700

İşletme

11

5В050800

Muhasebe ve Denetim

12

5В051100

Pazarlama

Hizmet İlimleri

13

5В090200

Turizm

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YDMKÜ’de sosyal, pedagojik ve ekonomi ilimlerinde yüksek lisans program bulunmaktadır. Yüksek Lisans Programı olan Ana Bilim Dalları

-         Yabancı Dil-İki Yabancı Dil: İngilizce, Türkçe, Fransızca, Arapça, Almanca, Çince, Korece, Japonca, İspanyolca, Orduca, Farsça

-         Çevirmenlik: Rusça’dan İngilizce’ye, İngilizce’den Rusça’ya,  ve öteki diller.

-         İlahiyat; tüm ilahiyat ilimlerini kapsamaktadır.

-         Tarih; Kazakistan tarihi, Dünya  tarihi, ilimler tarihi alanlarını kapsamaktadır.

-         Ekonomi: İktisat ilimlerini kapsamaktadır.

-         Turizm: Turizm, otelcilik ve beslenme  alanlarını kapsamaktadır.

Yüksek lisans(mastır) programları, alanında uzman yerli ve yabancı öğretim üyeleri tarafından  yürütülmektedir.