KÜTÜPHANE HAKKINDA

Kütüphane Müdürü   : NURGALİYEVA Dametgül Tuşmaliyevna

İş Tel   :+7 (727) 379-80-88

e-mail    :

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı

 Kütüphane hizmetlerinde “Kabıs Sistemi” kullanılmakta olup, kitaplar açık raf sistemine göre yerleştirilmektedir. Kütüphanede bulunan materyallar “... Sistemi” kullanılarak elektroni ortama aktarılmış ve internet üzerinden sorgulamaya açılmıştır. Ayrıca tüm kütüphanecilik hizmetleri otomasyon sistemi kullanılarak yapılmaktadır.

Okuyucularımıza ve kullanıcılarımıza elektronik okuma salonu içerisinde bulunan bilgisayarlardan ücretsiz internet hizmeti verilmektedir. Kütüphanemize ait web sayfası hazırlanmaktadır.

Kullanıcılar “Kütüphane Sorgulama” alanına girerek kütüphanede bulunan materyalları sorgulayabilmekte, ödünç ald,ıkları kitapların süresini uzatabilmekte, kitap ayırtabilmekte ve yayın istek formunu doldurarak yayın talebinde bulunabilmektedir. Kütüphanemizde bulunmayan materyallar “Sözleşme” imzalanan kütüphanelerden temin edilebilmektedir.

KÜTÜPHANE HAKKINDA

Kütüphane üniversitenin açıldığı günden itibaren okurlarına hizmet göstermeye devam etmektedir. Kütüphane ilim ve eğitim sürecini edebiyatla ve bilişimle tamamlayan üniversitenin ek bölümü durumundadır. Üniversite kütüphanesi birinci binanın birinci katında ve ikinci binanın birinci katında bulunmaktadır.

Bugünde kütüphanemizde çok sayıda kitaplar bulunmaktadır. Bu yabancı ve yerel yayınlarla, açıklayıcı bilgi veren, okul kurallarıyla ve ilmi edebiyat çalışmalarından, günlük yayınlar, audiokitaplarla elektronlu kaynaklardan oluşmaktadır.

Kitaplar okuma salonlarıyla abonelere verilir. Kütüphanemizde mevcut olan edebi kaynakların hepsi Fakültelerin talepleri üzere toplanmıştır. İhtiyaç duyulan edebi kaynaklar Bölüm Başkanları tarafından kütüphane müdürüne bildirilir. Edebi kaynaklara olan istek belgesi belli bir şekilde düzenlenmiştir.

 

Kitap birikimine üniversite ile birlikte Orta Asya Medeniyet Vakfı, Türk kampanyaları ve  özel şahıslar katkıda bulunmaktadır. Örneğin, “Orta Asya Medeniyet Vakfı”, “TURKUAZ” şirketi, “TİKA” Türkiye Cumhuriyeti’nin Kazakistan’daki Devlet Kurumu, “KZI BANK”, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

Kütüphane bugünün taleplerine uygun olarak bilişim teknolojisiyle donatılmıştır.

2008 yılından itibaren kitap rehberi “KABİS” yani, (Kazakistan’ın otomatik kütüphane sistemi- KAKAJ) progamına göre otomatikleştirilmiştir. Bu programı, “Kazakh Soft” şirketi düzenlemiştir. Bn sistemin esas özelliği, hızlı kavrama imk’anı sağlaması, arayüz (interfeys) kolaylılığı, Kazakça çalışma imk’anı, (API) programı, şifre güvenliliği, kolay yönetim ve çalışma imkânı, KAKAJ (Kazak otomatik kütüphane sistemi) Kazakistan Cumhuriyeti’nin tüm standartlarına uygun bir şekilde Yüksek Öğretim Kurumları’ndaki kütüphaneler için yapılmıştır.

Ayrıca kütüphane memurları yabancı ülkelere de giderek tecrübe kazanabilmektedirler.

Üniversite kütüphanesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin “Avrupa Kütüphaneciler Birliği” üyesidir. (Ankara 2012)

Günümüz okurlarımızın, öğrencilerimizin talepleri de zamana göre daha da değişmektedir. Bizim kütüphanede okurlarımızın bu isteklerine cevap verebilmek için daha iyi hizmet vermeye devam edecektir.

Kütüphaneden Yararlanma Kuralları

Bu kural, kütüphane ile kütüphaneden yararlanmak isteyenler arasındaki karşılıklı  ilişkiyi düzenleyecektir.

● Kütüphane belirli bir süre içinde kitapları, yayınları v.b materyalleri abone ve okuma salonları vasıtasıyla okurlarına  sunmaya çalışır.

 ● Okurlarının üniversiteyi kazanmasına dair alınan karar esaslarına dayanarak listeye göre 3x4 santim civarında 2 fotoğraf ile  öğrenci kimliği olan öğrencilerine okur bileti dağıtır.

● Öğrencilere özel forum doldurularak okur bileti verilir. Bu biletle öğrenciler okuma salonundan da yararlanabilir.

● Okurlar kütüphaneden yaralanma kurallarıyla tanıştıktan sonra bu kurallara uymak zorundadırlar. Bu kurallara uyacaklarına dair düzenlenen belgeyi imzalarlar.

● Okur bileti 1 eğitim öğretim yılı için geçerlidir. Her sene yaz sınavlarından sonra kütüphane öğrencileri tekrar kayıt ederek kütüphane biletinin geçerlilik süresini uzatır. Bunun için okur kütüphaneden yararlanmak üzere almış olduğu kitaplarını iade etmeleri gerekir. Tekrar kayıt yaptırmayanlar yeni eğitim öğretim yılında kütüphaneden yararlanamayacaktır.

● Okurlar kitapları, gereken materyalleri aldığı zaman onu kontrol ederek kütüphane memuruna söylemesi gerekir. Eğer göstermeden kitabı alırsa okurman sorumlu alacaktır.

● Kütüphanedan yararlanma kuralını bozan veya aldığı kitaba zarar veren okurlar yönetmelik tarafından cezalandırılır.

  •  Okur kaybettiği veya zarar verdiği kitapların yerine yenisini iade etmesi gerekir.

 

Aboneliği Kullanma Kuralı

 

● Abonelikte kitaplar evde kullanmaya verilir.

● Okurlar kitabı evde kullanmak için okur biletini gösterir ve gereken belgeyi doldurur.

● Evde kullanmaya verilen kaynakların süresi sınırlıdır.

●Okul kuralları ders programına uygun olarak bir sömestre veya bir öğretim yılına verilir.

● İlmi kaynaklar 2 hafta için verilir. Ayrıca üç adetten fazla olmaz.

● Hikâye kitapları 15 güne verilir ve 2 adetten fazla olmamalıdır.

● Öğrenciler öğretim yılının sonu 30 Hazirana kadar almış oldukları kitaplarını iade etmeleri gerekir.

●Okurların başka isteği olmazsa eline almış olduğu kitabın süresini uzattırabilir.

● Ansiklopedia, çıklama rehberi, tezler, az sayıdaki pahalı kitaplar tek okur salonuna verilir. Kütüphanede tek adet olan kitap eve verilemez.

● Kitabı iade ederken okurun istek belgesi kendisine geri verilir.

 

Okuma Salonunu Kullanma Kuralı

 

            ● Okuma salonunda kaynaklar okurlara biletlerine göre verilir.

● Okuma salonunda okurların isteğine sınır konulmaz.

● Okuma salonundaki kitaplar dışarı çıkarılmaz.

Okurlara Yasak Konulan Durumlar

● Kütüphane tertibine uymamak, okuma salonunda sesli konuşma;

● Kaynakları başkasının biletiyle almak veya kendi biletini başkasına vermek;

● Okur gereken belgeyi imza atmadan, kütüphaneden çıkmak;

● Kütüphane yayınlarına zarar vermek (sayfasını yırtmak, çizmek, dış kapağını kırmak);

● Kalitesiz ciltlenmiş kitapları fotokopi makinesinden geçirmek;

● Kitapların bulunduğu bölüme grmek, okuma salonundaki rafları karıştırmak ve hizmet bölümlerine girmek;

“Gece Abonelerinin” Kütüphaneden Yararlanma Kuralları

1.  “Gece aboneleri” şu amaçla çalışırlar:

- Bilişim bibliyografi ürünleriyle okurların isteğini tamamen kanaate eriştirmek;

- kütüphane hizmetin artırmak;

1.2 “Gece aboneleri” okur biletinden yararlanabilir.

1.3 “Gece aboneleri” hizmeti ücretsizdir.

1.4 “Gece aboneleri”’ne 3 yayından fazla verilmez.

1.5 Yayınlar saat 16:00’den itibaren ertesi gün 13:00’a kadar geçiktirilmeden kütüphaneye iade edilmelidir. Aksi halde her türlü ceza verilir.

1.6 Kitap iade günü tarihinden geciktirilirse hem kütüphaneye hem de diğer okurlara zarar vermiş olursunuz.

1.7 Kitapları alırken dikkatle kontrol etmeden alırsanız sorumlusu siz olacaksınız.

2. “Gece aboneleri için” konulan yasaklar.

1. Eğer kütüphanede bulunan kitap tek adet ise okurun eline verilemez.

2. Eğer kitap çok eski ise ele verilmez.

  Kütüphaneden yararlanma kuralına uymayanlar hangi bölümde okuyorsa o bölüme şahsına şikayet mektubu gönderilir.

 

Kütüphaneye kitap hediye edenler

Üniversite kütüphane kurulu kitap hediye edenlere teşekkür bildirir.

 

KazakistaN Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı

 

Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu

 

Kazakistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı. Dilleri Geliştirme Komitesi

 

Alatı şehir valisi

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Almatı şehrinde bulunan Büyükelçiliği

 

“TOMER” Türkçe öğretim Merkezi

 

Orta Asya medeniyet vakfı

 

“TURKUAZ” şirketi

 

“TİKA” şirketi

 

KZI BANK

Şahıslar

 

S.HİZMETLİ

 

H. EKHLEF

 

Z. AKTAMBERDİYEVA

 

L. TAYIRBEKOVA

 

R.DABILTAYEVA

 

Z.NOGAYEVA

 

B.MAMOYEV

 

M.MOLDABAYEVA

 

F.DULAYEVA

 

G.İSATAYEVA

 

S.KONAR

 

KAYNAKLAR

Günlük yayınlar listesi

 

 

Hakikat

 

Almatı Gecesi

 

Ana Dili

 

Lisede İngilizce

 

İngiliz Dili: Lisede, kolejde ve Üniversitede Öğretim yöntemi

 

Atamekân

 

Yöntemci

 

Dünya Edebiyatı

 

Programlı lise ve mesleki eğitim

 

Muhasebeci artı bilgisayar

 

Muhasebe hesabı ve vergi

 

Eğitim Aleminde

 

Muhasebeci Belgesi

14.

İlim Aleminde

 

Almatı Gecesi

 

Ekonomi soruları

 

Kazakistan’daki  lise ve üniversitelerde coğrafya

 

Coğrafya ve tabiat

 

Bağımsız Kazakistan

 

Genç Alaşçı

 

Haber Savunma

 

Enformatik Esasları

 

İslâm ve Gelişme

 

Kazakistan Gerçeği

 

Mesleki Kazak Dili

 

Komsomol Gerçeği

 

Kazak Edebiyatı

 

Kazak Edebiyatı ve Resmi Dil

 

Kazak Dili öğretim yöntemi

 

Kazak Dili ve Edebiyatı

 

Kazakistan Zaman

 

Kazakistan öğretmeni

 

İdarecilik, malzeme ve koşullar. Kazakistan

 

Toplantı ve Valilik

 

Eğitimde pazarlamacılık

36

Seyahat Aleminde

 

Düşünce

 

Kazakistan İlim ve Bilim Bakanlığı

 

Muhasebeyle ilgili, vergiyle ilgili ve güvenlikle ilgili belgeler

 

Öğretimde mültimediadan yararlanma

 

Vatan Tarihi

42

Vatan Tarihi (Kazak, Rus, Türk, ve İngiliz dillerinde)

 

Kazakistan’da  Çalışma Güvenliliği

44.

Feraset

 

Cumhurbaşkanı ve Halk

 

Siyaset

 

Seviye

 

Teknik ve mesleki eğitim

 

Turist

 

Banka ve Para

 

Kazakistan’da ekoloji ilimleri

 

Ekonomi: Strateji ve Tecrübe. Kazakistan.