BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ HİZMETLERİ

       Yabancı Diller ve Meleki Kariyer Üniversitesi bilimsel araştırmalar yönünden Kazakistan’da önemli yüksek öğretim kurumlarından biridir. Biryandan bilimsel araştırma projeleri ve ders kitabı yayınları, öte yandan Gültekin İlmi Asraştırmalar Enstitüsü çalışmaları ile bilimsel ve kültürel faliyetlerini gerçekleştirmektedir.   Kalite Yönetimi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi bilimsel araştırma etkinliklerini programlamakta ve denetlemektedir.

         Gültekin İlmi Araştırmlar Enstitüsü çalışanları ile öteki ilmi araştırmacılar Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanları ve araştırma görevlileri ile anlaşmalı üniversiteler öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Birim başkanı, yardımcıları ve araştırmacı üyelerden meydana gelen Bilimsel Araştırma Projeleri uygulayıcıları bir yandan bireysel ve kollektif olarak araştırma yaparak öte yandan ulusal ve uluslararası ilmi toplantılara katılarak projelerini gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Yani öğretim üyelerimiz projelerden aldıkları desteklerle yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen .eşitli sempozyumlara, konferanslara katılarak hazırlamış oldukları ve projelerden elde ettikleri sonuçları sunarak, bilgilerin paylaşılması açısından evrensel bilime katkıda bulunmalarına, ayrıca bilimsel çalışmaları neticesinde ortaya çıkan makalelerin, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı ağlamasında etkili olmaktadırlar.

       Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri temelde sosyal ve ekonomik alanlarda olup ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir. TİKA, Orta Asya Medeniyet Vakfı ve Turkuaz Anonim Şt. Üniversitenin projelerinin gerçekleşmesine maddi destek veren kuruluşlardır.