Yeni Teknolojiler ve Uzaktan Eğitim

 


Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 27 Ocak 2012 tarihindeki “Halka Söylev ve  Demeçleri”nde ifade edilen yeni teknolojileri eğitim alanında  uygulamak için Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi  her türlü çabayı göstermektedir.  Kazakistan Cumhuriyeti 2011-2020 yılllarına  dair  “devlet eğitim programı” da çağdaş standartlarda modern teknolojiyi kullanarak kaliteli talim ve  terbiye vermeyi öngörmüştür.

       Kurumumuz, eğitimin kalitesini artırmak için, eğitim ve öğretim sistemine  “uzaktan eğitim ve öğretim sistemini” 2013 yılından itibaren eğitim çeşitleri arasına  dahil etmiştir. Yani Devletin 2011-2020 yıllarına dair stratejisinin 1.1.2 maddelerinde  yer alan “yeni elektronik teknikleri ve  interneti, eğitim için  kullanmak” ilkesini uygulamak amacıyla  2013 yılında  Yabanci Diller ve  Mesleki Kariyer Üniversitesi’nde “ Uzaktan Eğitim Sistemi”ne  yer verildi. Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı Kerim Masimov’un 20.03.2007 tarih ve 137 numaralı buyruğu Kazakistan’da  Uzaktan Eğitim Sistemi’nin temelini oluşturmaktadır. Uzaktan Eğitim’e öğrenci kabulü işte  bu buyruğa  göre gerçekleşmektedir. Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ, işte bu buyruk temelinde “ sözleşme” yaptı ve ona  gore öğrenci kabul edildi.

     Günümüzde uzaktan eğitim yoluyla yüksek tahsil yapanların sayısı artmış bulunmaktadır. Çünkü uzaktan eğitim, yüksek öğrenimi bir bakıma  insanın evine taşımakta, ayağına  getirmektedir;  zaman kaybı, iş ve meslek kaybı olmaksızın çağdaş teknolojinin olanaklarından yararlanarak yüksek öğrenim imkanı sağlamaktadır.   

        Uzaktan eğitim ve  e-öğrenme sistemleri için bir yandan öğretim elemanı ve öğrenci arasındaki ilişkileri geliştirir, öte yandan eğitimin kalitesini arttırır, stratejik plan temelinde bilgi öğrenilmesini sağlar.

 

Uzaktan Eğitim Teknolojisini Aşağıdaki Kişilerden aAlabilirsiniz:

• Tüm formları teknik ve mesleki eğitim, lise sonrası, daha yüksek ve yüksek lisans eğitimi;

• kişi ile hareketliliğin devre dışı da dahil olmak üzere, gruplar ı ve II;

• Öğrenciler Yükseköğretim düzeyinde, "Bolashak" fellows dışında devlet değişim programları yaptı;

• öğrenciler için askerlik Tersiyer düzeyinde eğitim yazışma şeklinde;

• uzun yabancı bir gezi (4 ay içinde) Tersiyer düzeyinde bulunan.

 

Uzaktan Eğitim Almanın Nedeni:

• Ne zaman geleneksel yazışma eğitim sınavı sınav oturumu Yani 80 gün işteyken olmayacaktır yılda 40 gün boyunca iki kez geçmesi gerekir. 15 gün için sadece 1 kez üniversite duvarlarının ziyaret ederseniz aynı mesafe eğitim teknolojileri alırken, yeter;• Ücretsiz grafik için evde ya da ofiste ders Master hazırlık için uygun bir zaman zamanında uygun harcama;

• Stumilâciâ çalışma, herhangi bir kişisel nitelikleri veya yaş üzerinde hiçbir kısıtlama;

• Oturum için para harcamak ve seyahat süresi; gelmene gerek yok

• Yetenek ve kişisel nitelikleri uygun öğrenme aşamaları belirlemek. Şahsen uygun tarih ve saat sınıfları tanımlamak;

• Temel online testler kullanarak ders ve bilgi denetimi ana yeteneği;

• Tüm malzemeleri kullanımı kolay elektronik biçimde sunulur;

• Yalnızca kişisel bilgisayar Internet bağlantısı gerekir. Böyle bir olasılık ise, üniversitede bilgisayar kullanabilirsiniz.

Kazakistan’da, aşağıdaki özelliklere sahip olanlar Uzaktan Eğitim Sistemi’yle tahsil alabilir:

  • Teknik ve Mesleki liseleri, kolejleri bitirenler
  • İkinci yüksek öğrenim almak isteyenler
  • Askeri hizmette olanlar
  • Özürlüler/engelliler
  • Sağlık raporu olanlar
  • 4 aydan fazla süreyle yurt dışında görevli olanlar

Not: Uzaktan Eğitim Sistemi’yle öğrenim görenler tamamen e-elektronik ortamında  eğitim ve öğretim alırlar; dersler, ara sınavlar, sınavlar ve  öteki programlar tamamen elektronik ortamda uygulanır.