SAĞLIK BÖLÜMÜ

       İlk yardım, Üniversite öğrencilerinin tıp ve personel departmanı tarafından belirlenen temel amacı. Modern tıp bölümü gereklerine uygun olarak ve yüksek öğretim kurumlarının düzeyinde tıbbi birim gereksinimleri ile donatılmış. Tıp dalı son derece nitelikli hemşire Ä.D.Jwnïsaqınova tarafından yönetilmektedir. bulaşıcı hastalıklar ve korunma önlemlerinin azaltılması için bir hatırlatma; Çalışma koşullarının sağlık ve hijyen koşullarının denetlenmesi, kontrol tıp bölümünün ana faaliyettir. aşağıdaki gibidir bu hizmeti uygulamak için çok çalışıyor:

- Doktor ve acil tıbbi yardıma ilk kampüs.

İlk ve periyodik tıbbi muayeneler;

- Öğrencilerin sağlık ilkyardım Denetleme.

sıhhi şartlara uyum.

 

Kurulumu

  • Hemşire

 

Asel JUNİSAKINOVA

Telefon: +7 (727) 379 78 96 (ішкі 148)

Adres: Алматы şehri, Kazıbek bi Cad., 168

 

 

 Kültür Hizmetleri

Üniversitemizin kültür hizmetleri öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgilifaaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını temin etmek amacına yöneliktir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen kültür hizmetleri aşağıda belirtilen konuları kapsamaktadır.

a)     Sergiler açmak, konferans, seminer, konser, tiyatro ve benzeri etkinlikler düzenlemek, aynı etkinlikleri düzenleyen kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve öğrencilerin daha geniş ölçüde kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını temin etmek,

b)    Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri için sanat ve kültür çalışmaları yapmalarını sağlamak, el sanatları, halk dansları, müzik ve benzeri faaliyet alanlarına katılmalarını sağlamak.

     Üniversitemiz öğrencilerinin boş zamanlarını olumlu yollarla değerlendirmeleri amacıyla, Gençler Derneği, Öğrenci Klupleri aracılığı ile eğitim yılı içinde çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Ulusal ve dini günler, bayramlar ve şölenlerde sanat ve müzik etkinlileri, konser, tiyatro v.b. faaliyetler gerçekleştirmektedir. Munayma tiyatro-komedi topluluğu, üniversite müzik orkestrası, sanatçı ve sporcu öğrencilerimiz ile genç öğretim elemanlarımız kültür hizmetlerimizin gerçekleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Üniversitemizin tertip ettiği olimpiyatlarda sanat ve kültür takımları gösterilerini sergileyerek kurumumuzun tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır.