Enstitüler

                            GULTEKİN   İLMİ ARAŞTIRMALAR  ENSTİTÜSÜ 

Kurumumuzda, 2006 yılında, ekonomi, yabancı diller, turizm, gazetecilik, tarih alanlarında ülkenin ihtiyaç duyduğu uzman kadronun yetişmesine, yeni bulgular, buluşlar ve yöntemler üreterek ilim ve bilimin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla bir “GULTEKİN   İlmi Araştırmalar Merkezi” kurulmuştur. Bu Merkez genç ilim adamları kadrosu yetiştirmesinin yanında, yerli ve yabancı elemanların ilmi çalışmalarını kitap ve dergi şeklinde özel olarak basarak yurt içi ve yurt dışındaki ilmi merkezlere dağıtmak, Kazakistan’ın kültür mirasını tanıtmak gibi önemli bir sorumluluk taşımaktadır.

 GULTEKİN   İlmi Araştırmalar Merkezi Müdürü, ana dil, milli tarih ve edebiyat, Türkoloji alanlarında Üniversite Senatosu tarafından onaylanan “ Yönetmelik” çerçevesinde programlar açmak, ilmi araştırmalar yürütmek, ilmi konferanslar, seminerler, sempozyumlar ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, Rektörlüğün verdiği vazifeleri yerine getirmek gibi görevler üslenmiş bulunmaktadır.

İlmi Araştırmalar Merkezine 2008-2009 öğretim yılında çeşitli alanlarda araştırmacı yetiştirmek ve üniversitemizin öğretim elemanı ihtiyacına katkıda bulunmak üzere 15 kadro tahsis edilmiştir.

Üniversitede "Kültegin " Bilimsel-Araştırma Enstitüsüsü var. Sosyal ve beşeri bilimler alanında bu enstitünün temel amacı en temel ve uygulamalı araştırmaları ortaya çıkarmaktır.Öğretim enstitü tarafından belirlenen hedefler - bilimsel, örgütsel koordinasyon alanında eğitim, sağlık, geliştirme ve dağıtım teşvik ederek araştırmalar yapmaktır. Enstitü performansı etkileyecek araştırma projelerinin ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel ve ruhsal gelişim tarafından belirlenen amaç ve hedeflere uyulması. Enstitünün Külтegin olarak adlandırılmasının da önemi vardır. Külтegin abidesi- Türk halklarının kültürel zenginliğidir. Türk halklarına ait olan bu abide günümüzde tüm dünya bilim adamlarının dikkatını çekmektedir.

Şu anda, eğitim alanında, tarih ve dil alanında çalışmalar yapılmaktadır,fakat bilimsel buluşlarla ilgili yeni şeylerin bulunacağı şüphesizdir. Kazakistan bilimsel alanda günümüzde yüksek teknolojilerialmaya yöneliktirve yenilikçi  araştırmaları desteklemek için yeni yönler bulmaktadır. İşte, bu durumda, Kazakistanilminin gelişme eğilimleri, bilimsel okulların yönleri, önemli bilimsel  başarılarla ilgili araştırmaları yayınlamak söz konusudur. "Külтegin" Bilimsel Araştırma Enstitüsü bu konuları çözmekte önemli araştırmalar yapmaktadır.

         Bunun gibi bilimsel araştırmalar yeni yüzyıldaki görüntüsünü, uluslararası toplumda rekabetçi yönünü belirlemek için de önemlidir. Kazakistan dünyanın rekabetçi  30 ülkenin sırasına girme stratejisinin birinci boyutu, Kazakistanın  dünya ekonomisine başarılı entegrasyonu başarılı gelişmenin temeli olarak gösterilmesi boşuna olmasa gerek. Dünya ekonomik entegrasyona ulaşmanın yolu bilimsel çağdaş uygulamalı araştırmalar ile çağdaş teknolojileri yaratmak ve tecrübede kullanmaktır. En yüksek uluslararası standarta uygun akademik merkezleri ve eğitim kurumlarınını uluslararası seviyedeki süreçlere katılabilecek teknolojik parkleri açmak ve geliştirmek, yeni teknolojileri benimseme, zaman  gereksiniminden ortaya çıkan bir süreçtir.

"Kül Tegin" bilimsel araştırma enstitüsü aracılığıyla yapılan çalışmaların sonuçlarını gerçekleştirmek amacıyla üniversite akademisyenleri uluslararası, devlet bilimsel ve uygulamalı konferans ve sempozyumlara, birde bilimsel alanlara göre eğitim ve öğretim sergilerine katılarak bilimsel bildirilerini sunmaktadır. Üniversite akademisyenlerinin bilimsel potansiyelini arttırmak ve bilimsel çalışmaların neticelerini yükseltmek amacıyla üniversitenin bilimsel kurulunun kararıyla bilimsel araştırma çalışmalarının yürütülmesi için bu yıl 10 milyon tenge verilmesi gündeme konulmuştur.