Başkan


ALİ ÖZEK

  PROF. DR. 

ÜNİVERSİTEMİZ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI

      Kazakistan Cumhuriyeti Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Mütevelli Hedyet Başkanı Prof. Dr. Ali ÖZEK, Muğla  ilinin Fethiye ilçesine  bağlı Doğanlar köyünde dünyaya geldi. Babası Mucuklar sülalesinden Şakir Bey, annesi Nazmiye Hanımdır. Mucuklar sülalesi, Ulu Türkistan’dan(Orta  Asya) Anadolu’ya  göçüp gelen Türk boylarındandır.

    Büyük bir ailenin bireylerinden olan Ali Özek’in 2 erkek, 8 kız olmak üzere toplam 10 kardeşi bulunmaktadır. Büyük erkek kardeşi Mustafa  tıp doktoru, küçük kardeşi Tahsin, hakimdir.

     Ali Özek, ilköğretimi 1941  yılında  Çaltılar okulunda tamamladıktan sonra  hafızlık tahsili yapmak üzere Antalya’nın Kayabaşı köyüne  gitti.  Kuran tahsilini İzmir’de  Kestane  Pazarı’nda  sürdürdü. 1950 yılında  ortaöğretimi bitirdi ve  yüksek tahsil yapmak üzere Mısır’a  gitti. 1950-1957 yılları arasında  Kahire’de  el-Ezher Üniversitesi’nde  Arap Dili ve Edebiyatı üzerine  yüksek öğretim gördü ve  ülkesine  döndü.

    Ali Özek, 1962-1966 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde yeniden yüksek tahsil yaptı. 1973 yılında, aynı üniversitede islam ilimleri alanında doktorasını tamamladı, 1986 yılında Marmara  Üniversitesi’nde doçent oldu, 1994 senesinde de Profesör unvanı aldı.

   Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde  öğretim üyesi ve yönetici/Müdür olan Prof. Dr. Ali Özek Arapça, İngilizce  ve Rusça  bilmektedir. Uzun yıllar bilimsel faaliyetlerde bulunan, ulusal ve uluslararası pekçok ilmi toplantıya  katılan Prof. Dr. Ali Özek’in yayınlanmış çok sayıda ilmi  makalesi, biyografik eseri mevcuttur.

     Kazakistan’da “Orta  Asya  Medeniyet Vakfı”nın başkanı olan Ali Özek, İstanbul’da “ İslam İlimleri Araştırma Vakfı”nın da başkanıdır. Onun Atayurt’ta, özellikle de Kazakistan’da yapılmasına  vesile olduğu birtakım ilmi ve  kültürel kurum bulunmaktadır. Ali Özek’in hayatı, tahsili, ilmi faliyetleri ve hizmetlerini kapsayan ve Prof. Dr. Sabri Hizmetli tarafından kaleme alınan “Hak Yolda  Halka Hizmet” isimli kitapta  belirtilen konularda ayrıntılı bilgi vardır.

 Prof. Dr. Ali Özek’in bir kız ve iki erkek çocuğu vardır.