Rektör Yardımcıları

 
AKTAMBERDİYEVA ZAVRE

REKTÖR YARDIMCISI

 

 I. Rektör yardımcısı, Doç. Dr. AKTAMBERDİYEVA ZAVRE, 30.01.1963 tarihi Jambul İli Merke İlçesi, Merke köyünde doğmuştur. 

1980 senesi “Gogol” lisesini bitirmiştir. 

1981 – 1986 yılları S.M. Kirov Kazakistan Devlet Üniversitesi’nde lisans programını okumuştur. 

1986 senesi merkez devlet müzesi, değerli metaller bölümü ilmi araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 

  1993-2008 yılları arası Kazakistan Milli Tarımcılık Üniversitesi, sosyal bilimler bölümü öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Üniversitede Kazakistan tarihi, kültüroloji ve sosyaloji derslerini vermiştir. 

 2007 senesi Al-Farabi Kazakistan Ulusal Üniversitesi’nde “Jetisu Kazak Askerleri Tarih” konulu doktora tezini başarıyla savunmuştur. 

  Kırkı aşkın ilmi makalesi Kazakistan ve yurt dışı ilmi dergilerde yayınlanmıştır. Ayrıca “Kültüroloji” alanında iki adet ders kitabı yayınlanmıştır. 

2011 senesi “Semireçenskoe Kazaçe Voysko. İz İstoriy Voenno-Kazaçey Kolonizatsiy Jetisu 1867-1917 yıllar aralığı” konulu kitabı yayınlanmıştır. 

2016-2017 eğitim yıl I. Rektör yardımcısı görevini yapmaktadır. 

Elliyi aşkın uluslararası ve Kazakistan sertifikaları ile takdirname sahibidir. Aynı zamanda Eğitim ve İlim Bakanı K.J. TÜYMEBAYEV’in “Takdirnamesi”, Almatı şehri valisi A.ESİMOV’un “Takdirnamesi”, Üniversite Rektörü “Takdirnamesi” v.b. onurlandırılmıştır. 

Kazakistan Cumhuriyeti Milli Değerlendirme Merkezi 2013 senesi “En Başarılı Öğretim Elamanı” sertifikası vermiştir. 

Kazakistan Cumhuriyeti Akreditasyon ve Değerlendirme Ajentası bağımsız müfettişidir. 

Evli ve iki çocuk sahibidir.

 

 

Doç.Dr. Ercan KUANIŞBAYEV

Rektör Yardımcısı

Yabancıdiller ve mesleki kariyer Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ercan KUANIŞBAYEV, 14 Ocak, 1971doğumludur. Doğum yeri Şimkent İli, Sozak ilçesi Karadağ köyüdür. 

1978-1988 yılları Panfilov orta okulunu bitirmiştir. 

1989-1991 yılları vatan görevini hava savunması onbaşı olarak yapmıştır. 

1991-1992 yılları Şimkent şehri, “Domalak-Ana” medresesinde arab dili pedegojisi eğitimi almıştır. Aynı yıl Kazakistan Cumhuriyeti İlim ve Eğitim Bakanlığınca açılan yurt dışı eğitim sınavlarına katılarak Türkiye Cumhuriyeti eğitim grantını kazanmıştır. 

1992-1993 yılları Türkiye Cumhuriyeti, İstanbu TÖMER dil öğretim merkezinde Türk dili eğitimi almıştır. 

1993-1997 yılları aralığında Türkiye CumhuriyetiMimar Sinan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans eğitimini başarıyla tamamlamıştır. 

1997-2000 yılları Türkiye CumhuriyetiMarmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmalar Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı dalında Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlamıştır. Yüksek lisans tez konusu “Türk Halklarında Kozu Körpeş Bayan Suluv Destanı Mükayeseli Dil çalışması” 

2000-2006 yılları Türkiye CumhuriyetiMarmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmalar Enstitüsü, Türk Dili dalında doktora programını başarıyla tamamlamıştır. Doktora tez konusu “Memluk Kıpçak Türkçesi eseri Kitab-ı fil-Fıkh dil incelemesi” IV yüzyıla ait tarihi eser. 

2002-2007 yılları aralığında H.A.Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, Türk Dili Bölümü bölüm başkanı görevinde bulunmuştur. 

2007-2011 Ablay Han Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Üniversitesi Doğu dilleri bölümü yardımcı Doç.Dr. öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 

2011-2014 yılları aralığında Astana şehri Uluslararası Türk Akademisi Türki Cumhuriyetleri masası sorumlusu kidemli araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 

2014-2016 yılları aralığında L.N.GUMİLEV AVRASYA Üniversitesi, Türkoloji Bölümü Doç.Dr. öğretim görevlisi olarak görev yapımşıtır. 

İlmi araştırma alanları: mükayeseli Türk dilleri grameri, tarihi Türk dilleri grameri, orta Türkçe dönemi eserleri dili, dil bilgisi, Memlük Kıpçak dili, edebiyatı, Türk dili dilbilgisi, Türk dilleri tarihi, Türk Dili tarihi. 

“Türk dillerini akraba dil olarak öğretmek” eğtim öğretim kaynağı, Türki dillerin aktarma yöntemleri” eğitim öğretim kaynağı.“Memluk Kıpçakçak Dili Eseri Kitab-ı fil-Fıkh” dil incelemesi monografisi. 

Evli ve beş çocuk sahibidir.

 

 

           

HOURIA YEKHLEF

PROF. DR. 

            Kuzey Afrika evladından olan Houria YEKHLEF,  30 Mayıs 1958’de Fas’ın Sahra Bölgesindeki Talsint ilçesinde dünyaya geldi. Babası Abülkader, 16. 09.1921 tarihinde Cezayir’in Muasker ilinin Tığnif köyünde doğmuş olup Avvad ailesine mensuptur. Fransızların egemenliği döneminde yaşadığı için Fransız lisesini bitirdi. Cezayir’in Bağımsızlık Savaşı’nda savaşıp “Gazi” unvanını aldığı gibi, Fransa’da 1. Cihan-Dünya Savaşı’na da katıldı. Hayatının önemli bölümünü Fas’ta sürgünde geçirdi ve burada Marabet ailesinden Zehra Hanımla evlendi.

Bu evlilikten, 7’si kız, 3’si de erkek olmak üzere 10 çocuk dünyaya geldi.  Abdelkader YEKHLEF 87 yaşta olup yaşamındaHak’ka  yürüdü, eşi Zehra Hanım 1994 yılında Cezayir’de vefat etti.

            Abdulkader ve Zehra çiftinin en büyük kız çocuğu olan Houria, Atlas Dağlarının eteğindeki Midelt ilinde ilkokulu okudu. Ortaokul ve Liseyi ise, yine Fas’ın Cersif ilçesinde tamamladı. Yüksek öğrenimine Arap Dili ve Medeniyeti Fakültesi’nde, Fas’ın Vecde ilinde başladı ama, ata yurdunda Cezayir’in Vahran Üniversitesi’nde bitirdi.

            1986 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra bir yıl kadar Vahran ilindeki Hayat Lisesinde öğretmenlik yaptı. 1987 yılında evlendi ve 1988’de Türkiye’ye geldi.

            Türkiye’de Ankara şehrine yerleşen Houria YEKHLEF, yüksek lisans öğretimine Ankara Üniversitesi’de başladı. “ Osmanlı Devrinde Cezayir’deki İlim ve Kültür Hayatı” konulu ilmi çalışmasıyla 1992 yılında “Mastır Derecesi” aldıktan sonra, aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde  “ Doktora” öğrenimini sürdürdü. 1992-1996 yılları arasında  Doktora çalışmalarını başarıyla tamamlayarak, 14 Ekim 1996 tarihinde, “ Katip Çelebi ve Süllemü’l-Vusul’u” isimli ilmi çalışmasıyla “ Türk-İslam Edebiyatı” alanında “ Doktor” unvanını aldı. 

  2000 yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi’nde  “Yardımcı Doçent”, YDMKÜ’de “Doçent” ve  “Profesör”  unvanını alan Dr. Houria YEKHLEF aşağıdaki görevlerde bulundu:

      Halil İbrahim ve Zehra adlarında iki çocuğu olan Prof. Dr. Houria YEKHLEF, Türkçe, Arapça, Fransızca, İngilizce, Kazakça, Rusça, İspanyolca bilmektedir.

 

 

Görevleri;     

* 1989-1990 yıları arasında Ankara’da Türkiye- S. Arabistan Kültür Merkezinde Arap Dili öğretmenliği.

            * 1991-1992 Sincan İmam-Hatip Lisesi’nde meslek dersleri öğretmenliği.

            * 1993- 1996 Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünde Arşiv Uzmanlığı.

            * 1997-2000 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Lisans Enstitüsü’nde Fransızca ve Arapça Öğretim Görevliliği.

            * 2000-2005 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde ( Çimkent Bölümü) Türkçe Öğretim Üyeliği ve “Türk Dili- Edebiyatı ve İngilizce” Bölümü Başkanlığı.

            * 2005-2008 Almatı’daki Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi’nde,  Türkçe ve Arapça Öğretim üyeliği ve “ Yabancı Diller Fakültesi” Dekanlığı,

2009-2017  Rektör Yardımcılığı.

            * Almatı Kazak-Türk Gumaniter ve Teknik Koleji’nde Arapça Öğretim üyeliği.

 

        Eserleri:    

            Doç. Dr. Houria YEKHLEF’in yayınları aşağıdaki şekildedir:

A-    Kitaplar;

 1. Osmanlılar Devrinde Cezayirdeki İlim ve Kültür Hayatı”, Ankara 1992.
 2. Katip Çelebi ve Süllemü’l-Vusul”ü, Ankara 1996.
 3. İslami Türk Edebiyatı ve Mesleki Mahsülleri, Türkistan 2003.
 4. Türkistan’dan Anadolu’ya Türk-İslam Edebiyatı, Çimkent 2004.
 5. Yabancılar İçin Temel Türkçe- Alıştırmalar-I (oku- adistemelik),Almatı 2007.
 6. Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş Metotlar, (oku-adistemelik şıkarma),  Almatı 2007.
 7. Tarihu’l-Edebi’l-Arabi, (oku-adistemelik),  Almatı 2008.
 8. Yabancılar İçin Temel Türkçe- Alıştırmalar-II (oku- adistemelik),Almatı 2010.

B-    Makaleler;

             1. İslami Türk Edebiyatında Miracnameler, Ankara Üniversitesi İ.F.Dergisi

            Ankara 1994.  

            2. Katip Çelebi’nin Süllemü’l-Vusul İsimli Eseri Üzerine, İslami Araştırmalar Dergisi, 12. cilt, sayı  No: 2, s. 148-159, Ankara 1999.

 1. Arapça ve Fransızca Literatürde Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Araştırmaları  Merkezi, Ankara 2001.

4. Eski Türk Edebiyatı (XIII-XIV. Asırlar) : Yüksek Zümre Edebiyatı ve Halk Edebiyatı, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi İlmi Dergisi, Çimkent 2004.

 1. Türk Kadınının Hakları ve Sorumlulukları, Ahiska Gazetesi, Almatı 2005

6. Türik İslam Edebiyetindegi Hz. Muxammedtin Tygan Kuni(Mevlit), AHİSKA Gazetesi, Almatı 2005.

 1. Yunus Emre ve Türk- İslam Edebiyatındaki Yeri, Yabancı Diler ve Mesleki Kariyer Üniversitesi İlmi Dergisi, II. Cilt, s. 151-154, Almatı 2006
 2. Katip Çelebi’nin Hayatı ve Eserleri, Yabancı Diler ve Mesleki Kariyer Üniversitesi İlmi Dergisi, III. Cilt, s. 8-16, Almatı 2007.

9. XVII. Yüzyıllarda Türk-İslam Edebiyatı, Yabancı Diler ve Mesleki Kariyer Üniversitesi İlmi Dergisi, IV cilt, s. 273-283, Almatı 2008.

 1. Turik İslam edebiyeti jane sol devir şıgarmaları,Turik alemi jurnalı,No-1(72), 15. sayfa, Almatı 2008.

11.1.Gönüllü Kuruluşların  Fert ve Toplum Hayatındaki Yeri, Almatı 2009, 3 sayfa.

 1. Ehemmiyetu’s-Sakafati’l-Arabiyeti’l-Islamiyeti leda Mutaallimi al-Luğati’l-

                          Arabiyyeti ligayri Natıkıyna biha, Almatı 2012, 3 sayfa.