Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Hizmetleri

Ardabek Murat

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, web sayfalarını güncellenmesi ve yönetimi, e-posta hizmetleri, dosya alanı hizmetleri, otomosyon hizmetleri, merkezî sınav hizmetleri, ara sınav ve dönem sınav hizmetleri yazılı ve donanım destek hizmetleri, internet ve tüm bilgisayar laboratuvar hizmetleri, döküman yönetim sistemi hizmetleri, uzaktan eğitim hizmetleri, elektronik araç gitiş- çıkış hizmetleri gibi faaliyetler göstermektedir.

Bilgi İşlem, bilişim sektöründe yaşanan en son gelişmeler Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca takip edilmekte olup bu gelişmelerin üniversitemiz içerisinde uygulanabilirliğinin gözlemlenmesi, gerektiğinde uygulanması amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu yapılan çalışmalar sonucunda üniversitemizin daha sağlıklı bir bilgi sistem yapısına kavuşması beklenmektedir. Ayrıca bu araştırma ve geliştirme çalıştırmaları veri güvenliğine önemli katkıda bulunmakta, gerek donanım, gerekse yazılım güvenliği araçlarında güvenlik açıklarına karşı yenileme yapılmaktadır.

Güvenlik konusuna gelince, yeni çıkan virüslerin takip edilmesi, gerekli virüs önleyicilerinin sisteme uyumunun sağlanması, güvenlik artırıcı donanımların incelenip sisteme uyumluluğunun incelenmesi sistem açıklarını bulunup kapatılması, araştırma- geliştirme çalışmalarına ek olarak yeni donanım sistemlerinin incelenmesi, en son yazılım ürünlerinin takip edilmesi, deneme sürümlerinin denenmesi ve sonuçlarının incelenmesi bu alanda yapılması gereken en önemli işlerdir. Üniveristemiz içerisindeki tüm birimlerden gelen istekler doğrultusunda yazılım hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla üniversitemizin yazılı ihtiyaçları karşılanmakta, bilgisayar kullanıcılarının çalımalarını etkin ve verimli bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla güncellemeler yapılmaktadır.