MİSYON

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

YABANCI DİLLER VE MESLEKİ KARİYER ÜNİVERSİTESİ'NİN

MİSYONU

   Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi (YDMKÜ) ilim, bilim, kütür, eğitim-öğretim hizmetleri veren bir yüksek öğretim kurumudur. Misyonu bu konuları en verimli ve kaliteli düzeyde teorik ve  uygulamalı olarak gençlere öğretmektir. Buna  göre YDMKÜ;

a) Eğitim ve öğretim verir

b) Bilgi üretir, sunar ve  yayar

c) bilgili, kişilikli, mesleki donanımlı ve çağdaş anlayışlı insan yetiştirir.

   Belirtilen misyonlar YDMKÜ'nün varoluş sebebi ve işlevleridir.Eğitim ve öğretim etkinliğini talim ve terbiye  yoluyla, bilgi üretme işlevini araştırma ve inceleme- geliştirme etkinlikleriyle, seminer, panel, konferans ve sempozyum gibi ilmi ve uygulamalı bilimsel faaliyetlerle, sunma  işlevini topluma  danışmanlık yapma hizmetiyle, bilgiyi yayma  işlevini de yayın etkinlikleriyle  gerçekleştirir.

   Sonuçta, bilgili, meslek donanımlı , kişilikli insan yetiştirir.

   YDMKÜ, anılan hizmetleri ve etkinlikleri yetişkin, deneyimli, donanımlı, akademisyen öğretim elemanları aracılığıyla  yerine getirir. Lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim alanlarını kapsayan bu misyonlar " kalite, üretim ve verim" ilkeleri temelinde yürütülür.

   YDMKÜ'nün bu fonksiyonları hem döngüseldir, hem birbirini etkileyici niteliktedir; dolayısıyla  tüm etkinlikleri birbiriyle interaktif bir ilişki içindedir.

   YDMKÜ'nün bünyesinde yer alan Gültekin İlmi Araştırmalar Enstitüsü, Dil Öğretim Merkezi, Bilgi-İşlem ve Test Merkezi, Basımevi bilgi üretim etkinliklerinin kalitesine ve  üretkekenliğine  etkide-katkıda  bulunmaktadır.

   YDMKÜ'nün misyonunu gerçekleştirmesinde öğrencilerin harç ücretleriyle Orta  Asya  Medeniyet Vakfı ve öteki sponsor kurumların bağışları mali kaynağı oluşturur.