Yüksek lisans

GENEL BİLGİ

Üniversitemizde2008-2009  öğretim yılından itibaren  yüksek lisans bölümü açılmıştır. Bu bölüm ilk sene 2 uzmanlık dalında öğrenciler almıştır (Tercümanlık ve Tarih). Yüksek lisans bölümü Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı talepleri gereğince yüksek lisans öğrencilerini kabul etmektedir.
Yabancı dil sınavından geçen öğrenciler, branş sınavından başarılı oldukları takdirde yüksek lisans bölümünü kazanabilirler. Yüksek lisans bölümü 2 yıllık olarak gerçekleştirilmektedir. 2015 yılından itibaren yüksek lisans bölümününyöneticiliğini Ulan Kadırbekoğlu üstlenmiştir. Yüksek lisans bölümünü Kazakistan vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarıda kazanabilirler. Yüksek lisans bölümü Kazakistan Milli Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından onaylanmış olan devlet standartlarına uygun talepler üzerinde çalışmaktadır. Şu anda yüksek lisans bölümünde 2014-2015 yılında 6M020700 «Tercümanlık», 6M011900  «Yabancı dil: iki yabancı dil», 6M020300 «Tarih» ve 6M020600 «İlahiyat» dalları boyunca yüksek lisans öğrencileri eğitim görmektedirler.
Bu seneyüksek lisans bölümünde bölümde okuyan yüksek lisans öğrencilerinin sayısı 215' tir. Yüksek lisans bölümünde çalışan ve ders veren öğretmen-profesör kadrosunu ülkemizinbilimsel alanlarında emeği geçmiş tanınmış bilim adamları oluşturmaktadır. Yüksek lisans öğrencilerine doktor ve profesörler eğitim vermektedirler. Örneğin, doktor, profesör Sabri Hizmetli, PhD H. Ekhlef, felsefe bilimlerinin doktoru Zatov K, felsefe bilimlerinin doktoru Beysenov B, filoloji bilimlerinin doktoru Mirzoyeva L.Y.,  pedagoji bilimleri doktoru Dabıltayeva R.E., pedagoji bilimlerinin doktoru. Kuratova O.A., pedagoji bilimlerinin doktoru Şayahmetova D.B vd.

Bütün uzmanlık dallarında eğitim gören yüksek lisans öğrencileri yabancı ülkelerde staj geçmektedirler. Mesela, 2014-2015 yılında, Kazakistan Cumhuriyeti Bakanlığı 23 Ağustos 2012’deonayladığı №1080 «Yüksek öğretim kurumundan sonraki herkese mecburi eğitim standartı» kararnamesinin82. maddesigereğince yüksek lisans öğrencilerinin öğretim planlarını gerçekleştirmek amacıyla 6M020700 «Tercümanlık», 6M011900  «Yabancı dil: iki yabancı dil», 6M020300 «Tarih» ve 6M020600 «İlahiyat» bölümleri 1. ve 2. sınıf yüksek lisans öğrencilerini 9 ve 18 Nevruz tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti «İstanbul 29 Mayıs» ve «Mehmet Akif Ersoy» üniversitelerine ve  10 ve 19 Nevruz tarihlerinde Kırgızistan Cumhuriyeti «Kırgızistan-Türkiye-Manas», «Oş», «Kaşgarlı adındaki Doğu» üniversitelerine yabancı ülke stajını gerçekleştirmeye göndermiştir.

Üniversitemizin yüksek lisans bölümünden mezun olan öğrenciler Kazakistan'ın değişik bölgelerinde kendi meslekleri üzerinde başarılı olarak çalışmaktadırlar.

 

 

 GÜLSARA AUBAKİROVA 

Yüksek Lisanas Bölümü Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuralay KÖŞKENBAYEVA 

Yüksek Lisanas Bölümü Asistantı