Uluslararası İlişkilerimiz

Küreselleşmenin gerekli kıldığı değişimlerin bilinci ile uluslararası ilişkileri geliştirmenin önemine inanan YDMKÜ, bilimsel ve kültürel işbirliğinin gelişmesine katkı sağlayan, eğitim-öğretimde kalitenin artmasıne destek verebilen değişik ülke bilim insanlarını biraraya getiren ve yüksek öğretim kurumlarının karşılıklı işbirliği geliştirmelerine yardımcı olan akademik ortaklıkları öncelikleri arasında görmektedir.

         Uluslararası İlişkiler Rektör yardımcısı üniversitemizin çok yönlü uluslararası ve ikili ilişkilerimizi yürütmekte ve yönetmektdir. Uluslararası İlişkiler Ofisi “Mevlana Değişim Programı”, ikili “İşbirliği Protokolu”,“ Erasmus Sistemi” temelindeki faaliyetler ile “Bologna Prosesi” hareketlilik etkinliklerini gerçekleştirme görevini yüklenmiştir.  Dünyanın 15 ülkesindeki üniversiteler ve kurumlarlar ile  yapılan ikili anlaşmalarla ders verme, ders alma, öğrenci hareketliliği ve staj hareketliliği programları çerçevesinde öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği gerçekleştirmektedir (Tablo 30, 31, 32). Ayrıca üniversitemizin temel İlmi Araştırma Projesi’ni yurtdışındaki 7 anlaşmalı üniversite ile ortaklaşa uygulamaktadır.

       “Bolonya Prosesi” ve “ Mevlana Değişim Programı” kapsamında  anlaşmalı üniversiteler ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılmaktadır( Tablo 33, 34).

       Bütün bunlara ek olarak, her yıl anlaşmalı üniversiteler ile işbirliği yaparak ortak sempozyumlar, uluslararası bilimsel toplantılar, konferanslar, seminerler ve panelller düzenleyerek, dünyanın değişik ülkelerinden ve bölgelerinden uzmanları, alimleri ve akademisyenleri biraraya getirerek bilgi ve fikir değişimi geröekleştirmektedir.