Yabancı Diller ve Mesleki Karıyer  Üniversitesinin Kayıt memurluğu okutmanın kredi tehnolojisi ile okuma sürecin düzenlemeye ve öğrencilerin okuma kalitesin kontrol etmeyi sağlamak için  kurulan bir şübesidir.

Kayıt memurluğu görevinin yönleri.

Yabancı Diller ve Mesleki Karıyer Üniversitesinin kayıt bürosının temel yönleri bunlardır:

-         Okuma sürecin düzenlemek;

-         Akademik takviminin yapılmasnı kontrol etmek;

-         Öğrencinin kişisel numarasını kayıtlamak ve öğrenci kimliğini hazırlamak;

-         Kontrol etmenin tüm biçimin (cari, aralık, sonuç) düzenleyip kontrol etme;

-         Aralık sınav, sınav planın yapmak ve kabul etmek;

-         Öğrencilerin değerlendirme puanların okuma işlemine kayıtlamak;

-         Sınav dönemlerin yapmak;

-         Öğrencilerin   (OP )  işlem yapmak;

-           Akademik başarı oranını sayma;

-         Transkripsiyon yapmak;

-         Sınıftan sınıfa geçme işleri hazırlamak;

-         Dönem sınavlarına katılma, dönem sınavlarının uzanması gibi işlevler;

-         Yaz sömestrini düzenlemek;

-         Eğitim ve ek eğitim görevi için maaşı kontrol etmek;

-         Öğrencilerin başarı oranı hakkında bilgiler hazırlamak;

-          Mezun olan öğrencilerin dıploma ekin yazmak ve sunmak;

Kayıt bürosı Üniversitenin İlimi toplantı kararına göre kurulur ve rektör emriyle ortadan kaldırılır.

Kayıt bürosının amacı – eğitim görenler hakkında malumat merkezin yapmak, okuma sürecin düzenlemek, öğrenciler bilimin belirlemeyi ve kalitesin yükseltmeyi kontrol etmek.

Kayıt bürosı öğrencilerin okul kazanımlarının tüm tarihin kayıt ediyor ve bilim belirlemenin tüm biçimlerin düzenlenmesinin, okutmanın kredi teknolojisi durumunda onun akademık değerlendirme hesabını sağlıyor.

Kayıt bürosı kendi görevin “Eğitim” kanununa, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve İlim bakanlığının standartı ve talimat niteliğinde olan evraklara, ünıversite rektörünün emrine göre yapılır.                           

  Bölüm başkanı:  

 


Seydahmetova

Meyramgul               

Seydahmetovna

Kazybek Bee Str.,168, 2 floor,34 room
 ph.379-78-94 (int.132)
email:

 

 

5В011100 «Enformatik»

5В011700 «Kazak dili ve edebiyatı»

5В020200 «Uluslararası ilişkiler»

5В020600 «Din»

5B011400 «Tarih»

Bölümlerinin sorumlusu: SeydahmetovaMeyramgul Seydahmetovna

 

Kayıt yapanlar:

 

5В011900 «Yabancı dil: İki yabancı dil»

5В020700 «Yönetım»

Bölümlerinin sorumlusu:


Skakova Paygul Keneşbaevna

2 floor,34 room
 ph.379-78-94 (int.132)

email:

 

5В050400 «Gazetecilik»

5В050600 «Ekonomi»

5В050700 «Yönetım»

5В050800 «Muhasebe ve Denetim»

5В051100 «Pazarlama»

5В090200 «Turizm»

Bölümlerinin sorumlusu:


Ualıhanova Payhan Erikovna

2 floor,33 room
 ph.379-78-94 (int.134)

email:

 

Tüm meslekler boyunca uzaktan eğitim

 

Sorumlu uzmanı:


Pakhirdinova Zulfira Zaindinovna

2 floor,33 room
 ph.379-78-94 (int.134) email:

 

 

 

 

 

 

CONTACTS

 

Address:

Almaty, Kazybek Bi st., 168

  • SeydahmetovaMeyramgul Seydahmetovna

         Bölüm başkanı:

            Office: 34,  phone:8(727) 279-78-94 (132)

e-mail:seydahmetova73@mail.ru

  • Skakova Paygul Keneşbaevna

Jfis kaydedici:

            Office: 34,  phone:8(727) 279-78-94 (132)

e-mail:  samal_kud@mail.ru

  • Ualıhanova Payhan Erikovna

Ofis kaydedici:

            Office: 33,  phone:8(727) 279-78-94 (134)

e-mail: oku.bolimi.00@mail.ru

  • Pakhirdinova Zulfira Zaindinovna

            Ofis kaydedici:

            Office: 33,  phone:8(727) 279-78-94 (134)

e-mail: