Mezunlar Derneği

Mezunlarımızla ilişkilerimizi güçlendirmek ve  sürekli hale  getirmek için, 2015 yılında  “Mezunlar Derneği” kuruldu. Mezun öğrencilerimizin özgür iradesiyle  katılımı ve  seçim yoluyla kurulan Mezunlar Derneği, Üniversitemiz’de  Ana  Bina’da, 1. Katta kendine  ait kabinette faaaliyetlerini sürdürmektedir.

   YDMKÜ Mezunlar Derneği, yılda  en az bir kere genel toplantı, ihtiyaca  göre de  özel gündemle  toplanır.  Gündemdeki konuları görüşür ve alınan kararları bir rapor halinde  Rektöre takdim eder. Mezunların iş ve meslek hayatı, sosyal ve  psikolojik durmları yada  sorunları, mali ve  manevi sorunları başlıca  faaliyet alanını oluşturur. YDMKÜ’nün eğitim etkinlikleri, sosyal ve  terbiye  işleri, Navrız, yeni yıl, anneler günü, 1 Mayıs Emekçiler günü, Anayasa  Günü, Zafer Bayramı, Bağımsızlık günü vs. ulusal ve ruhani bayramlarda katılımda bulunur, etkinliklere  katılır.

     YDMKÜ Mezunlar Derneği üç yılda  bir kongre  yaparak Yönetim Kurulu Üyelerini seçer ve görev dağılımı yapar. Dernek Yönetim Kurulu, başkan, başkan yardımcıları, Genel Sekreter, Sayman ve üyelerden oluşur.